Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kędzierski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • 110 lat krzyża na Giewoncie : udział Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w kompleksowym zabezpieczeniu konstrukcji : praca zbiorowaThe hundred and tenth anniversary of the cross on Mount Giewont / pod red. Tadeusza MIKOSIA i Artura BLUMA ; [aut.: Artur BLUM, Władysław BOROWIEC, Jan DEJA, Łukasz GOŁEK, Zbigniew KĘDZIERSKI, Łukasz KOTWICA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Marek SZCZERBIŃSKI, Stefan Skiba, Zbigniew Moździerz, Paweł Skawiński, Mariusz Ciemiera, Andrzej Ciszewski, Adam Przewoźnik, Adam Bachleda-Curuś, Kamil Haremski]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 175, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0454). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-456-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 85 lat Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków 1922–2007A 85th anniversary review of the Physical Metallurgy and Powder Metallurgy Department at the AGH-University of Science and Technology in Cracow 1922–2007 / Zbigniew KĘDZIERSKI, Grzegorz MICHTA, Janusz STĘPIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2008 R. 75 nr 4, s. 149–154. — Bibliogr. s. 154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • AlCrFe coated, graded deep-drawing steels and duplex steels with enhanced corrosion resistance / A. ZIELIŃSKA-LIPIEC, W. RATUSZEK, Z. KĘDZIERSKI, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: C-MAC-1 : 1\textsuperscript{st} international conference on Complex Metallic Alloys and their Complexity : October 4–7, 2009, Nancy, France : program and abstracts. — [France : s. n.], [2009]. — S. [83]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Amorfizacja stopów z zakresem niemieszalności w stanie ciekłymVitrification of alloys with liquid miscibility gap / Zbigniew KĘDZIERSKI, Tomasz KOZIEŁ, Krzysztof Ziewiec // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 3 / pod red. Zbigniewa Mosera ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7676-019-3. — S. 53–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Amorfizacja stopów z zakresem niemieszalności w stanie ciekłymVitrification of alloys with liquid miscibility gap / Tomasz KOZIEŁ, Zbigniew KĘDZIERSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 123, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0374). — Bibliogr. s. 118–[124], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • An investigation of nitride precipitates in archeological iron artefacts from Poland / Z. KĘDZIERSKI, J. STĘPIŃSKI, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of the liquid miscibility gap in metallic glasses / Tomasz KOZIEŁ, Zbigniew KĘDZIERSKI, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Krzysztof Ziewiec // W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 249–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr.. — Toż. W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — 1 dysk optyczny. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 244–248. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków[Department of Physical & Powder Metallurgy] / Zbigniew KĘDZIERSKI // W: 85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-87331-81-8. — S. 19–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Matallographische Untersuchungen der zwei- und einschneidigen Schwerter vom Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Oblin[Metallographic investigations of double- and single-edged swords from the cemetery of the Przeworsk Culture at Oblin] / Marcin Biborski, Piotr Kaczanowski, Zbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI // W: Oblin : ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien / Katarzyna Czarnecka ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica. — Warszawa : PMA : FMAB, 2007. — (Monumenta Archaeologica Barbarica ; ISSN 1426-3998 ; t. 13). — ISBN: 978-83-60099-02-5. — S. 131–146. — Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metaloznawstwo żelaza z okresu rzymskiego na ziemiach polskichMetallographic analysis of iron from the Roman period found in Poland / Zbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI // W: 50 Lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim : archeologia – metalurgia – edukacja = 50 Years of research on Ancient metallurgy of the Świętokrzyskie Mountains Region : archeology – metallurgy – education / pod red.: Szymona Orzechowskiego i Ireneusza Suligi ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe [etc.]. — Kielce : KTN, 2006. — S. 175–195. — Bibliogr. s. 194–195, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Microstructure of rapidly quenched ${Fe-Cu}$-based alloys with liquid miscibility gap / T. KOZIEŁ, Z. KĘDZIERSKI, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC, J. Latuch // W: 7-th Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 7–10 September 2008, Warsaw, Poland : programme and book of abstracts / Institute of Electron Technology. — [Warsaw : IET], [2008]. — S. C2.2. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Microstructure of the $Fe-Cu$-based liquid immiscible alloyMikroštruktúra tekutej, nezmiešatel'nej zliatiny na báze $Fe-Cu$ / KOZIEŁ T., KĘDZIERSKI Z., ZIELIŃSKA-LIPIEC A., Ziewiec K. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 Roč. 13 mimoriadne č. 2, s. 44–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr.. — NANOVED 2006 – NENAMAT : ntwork for nanostructured materials of ACC : international conference : advances in nanostructured materials, processing – microstructure – properties : May 14–17, 2006, Stará Lesná, Slovak Republic / ed. Ján Dusza. — Košice : Hutnícka fakulta Technickej univerzity, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Raport o aktualnej stateczności krzyża na Giewoncie[Present stability of the cross on the top of the Giewont Mount report] / Tadeusz MIKOŚ, Artur BLUM, Władysław BOROWIEC, Andrzej Ciszewski, Kamil Haremski, Zbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI, Marek SZCZERBIŃSKI. — Zakopane ; Kraków : Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2009. — 112 s.. — Bibliogr. s. 111. — ISBN: 978-83-60556-88-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • TEM studies of the melt-spun alloys with liquid miscibility gap / T. KOZIEŁ, Z. KĘDZIERSKI, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC, J. Latuch // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • The microstructure of $Fe-Cu$-based liquid immiscible alloy / Tomasz KOZIEŁ, Zbigniew KĘDZIERSKI, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Krzysztof Ziewiec // W: NANOVED 2006 – NENAMAT : NEtwork for NAnostructured MATerials of ACC : international conference : advances in nanostructured materials, processing – microstructure – properties : book of abstracts : May 14 – 17, 2006, Stará Lesná, Slovakia. — [Slovak Republic : Slovak Academy of Sciences], [2006]. — S. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • The microstructure of melt-spun alloys with liquid miscibility gap / T. KOZIEŁ, Z. KĘDZIERSKI, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC, J. Latuch // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2009 vol. 144 art. no. 012093, s. 012093-1–012093-4. — Bibliogr. s. 012093-4, Abstr.. — RQ13 : the 13th international conference on Rapidly Quenched and metastable materials : 24–29 August, 2008 Dresden, Germany. — [Germany : s. n., 2008]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1742-6596/144/1/012093

23
 • The microstructure of melt-spun alloys with miscibility gap / T. KOZIEŁ, Z. KĘDZIERSKI, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC, J. Latuch // W: RQ13 : the 13th international conference on Rapidly Quenched & metastable materials : 24–29 August, 2008 Dresden, Germany. — [Germany : s. n.], [2008]. — S. 68, A07

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The microstructure of rapidly quenched $Fe-Cu$-based alloy with a liquid miscibility gap / Tomasz KOZIEŁ, Zbigniew KĘDZIERSKI, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Jerzy Latuch // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 3, s. 470–473. — Bibliogr. s. 472–473

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25