Wykaz publikacji wybranego autora

Kurt Wiencek, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901407
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Austenite grain size estimation from chord lengths of logarithmic-normal distribution / H. ADRIAN, K. WIENCEK // W: X STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 12–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Austenite grain size estimation in structural steels by linear section methodOcena wielkości ziarna austenitu metodą przekrojów liniowych / H. ADRIAN, K. WIENCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2463–2469. — Bibliogr. s. 2469

 • keywords: modeling, austenite grain size, linear section method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0400

3
 • Badania metalograficzne półwyrobów ze stali 100Cr6Metallographic examination of 100Cr6 steel semi-products / Tadeusz SKOWRONEK, Kurt WIENCEK, Jan KAZANECKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 12, s. 668–674. — Bibliogr. s. 674

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, mikrotwardość, sferoidyt, odwęglenie tulei wstępnych, walcowanie cieplnoplastyczne, stal łożyskowa

  keywords: microstructure, microhardness, spheroidite, thermomechanical rolling, bearing steel, decarburization of tube blanks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Coarsening kinetics of ${Fe_{3}C}$ particles in Fe – 0.67 \%C steelKinetyka koagulacji cementytu w stali Fe – 0.67 \%C / P. MATUSIEWICZ, K. WIENCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s.  231–238. — Bibliogr. s. 238

 • keywords: disperse phase, Ostwald ripening, particle coarsening

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Coarsening of $Fe_{3}C$ particles in ferrite / Piotr MATUSIEWICZ, Kazimierz SATORA, Kurt WIENCEK // W: Proceedings S$^{4}$G : international conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry : Prague, June 26 to 29, 2006 / eds. R. Lechnerová, I. Saxl, V. Beneš. — [Prague] : Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006. — ISBN10: 80-7015-037-8. — S. 305–310. — Bibliogr. s. 310, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Description of non-uniform $Fe_{3}C$-dispersion in steel by Thomas cluster point field / Kurt WIENCEK, Kazimierz SATORA // W: Proceedings S$^{4}$G : international conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry : Prague, June 26 to 29, 2006 / eds. R. Lechnerová, I. Saxl, V. Beneš. — [Prague] : Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006. — ISBN10: 80-7015-037-8. — S. 337–342. — Bibliogr. s. 342, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Graphite nodule and eutectic cell count in cast iron: theoretical model based on weibull statistics and experimental verification / E. FRAŚ, K. WIENCEK, M. GÓRNY, H. F. López // Metallurgical and Materials Transactions. A, Physical Metallurgy and Materials ; ISSN 1073-5623. — 2007 vol. 38 no. 2, s. 385–395. — Bibliogr. s. 394–395

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11661-006-9045-x

10
 • Koagulacja cementytu a mikrostruktura stali $Fe-0,67\%C$[Coarsening of cementite and the microstructure of $Fe-0,67\%C$ steel] / Piotr MATUSIEWICZ, Kazimierz SATORA, Kurt WIENCEK // Wiadomości Stereologiczne. — 2006 grudzień, s. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Logarithmiconormal distribution in quantitative metallography of disperse carbides in steelsRozkład logarytmiczno-normalny w metalografii ilościowej dyspersyjnych węglików w stalach / K. WIENCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 631–634. — Bibliogr. s. 634

 • keywords: stereology, disperse carbide in steels, size distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Opis dyspersyjnej fazy $Fe_{3}C$ w stali za pomocą modelu ThomasaDescription of a $Fe_{3}C$-dispersion in steel by the Thomas model / K. WIENCEK // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 267–271. — Bibliogr. s. 271, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pola punktowe: modele, zastosowanie w metalografiiPoint fields: models, application in metallography / Kurt WIENCEK // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 4 / pod red. Zbigniewa Mosera ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, cop. 2010. — [Prace zawierają referaty wygłoszone na posiedzeniach KNT PAU]. — ISBN: 978-83-7676-064-3. — S. 181–195. — Bibliogr. s. 195, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Proces spiekania w stanie stałym sprasowanych mieszanek proszków żelaza i miedziSolid-state sintering of pressed mixtures of iron and copper powders / Jan LEŻAŃSKI, Kurt WIENCEK, Michał Koźlik // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 10, s. 597–600. — Bibliogr. s. 600

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Spiekanie w stanie stałym dwufazowych materiałów z układu $Fe-Cu$[Solid state sintering of $Fe-Cu$ materials] / J. LEŻAŃSKI, K. WIENCEK // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 249–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Stochastic model for austenite grain chords in structural steels / Henryk ADRIAN, Kurt WIENCEK // W: GPPS : German-Polish joint conference on Probability and mathematical Statistics : Toruń, 6–9 June 2013 : book of abstracts and complete programme / ed. Bartosz Ziemkiewicz. — Toruń : Wydział Matematyki i Informatyki UMK, 2013. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The application of some probability density functions on heterogeneous nucleation / E. FRAŚ, K. WIENCEK, A. A. BURBELKO, M. GÓRNY // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2006 vol. 508, s. 425–430. — Bibliogr. s. 430, Abstr.. — Solidification and gravity IV : proceedings of the 4th international conference on Solidification and gravity : Miskolc–Lillafüred, Hungary September 6–9, 2004 / eds. R. Roósz, M. Rettenmayr, Z. Gácsi. — Switzerland [etc.] : Trans Tech Publications Ltd, 2006. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xjjl0c1c.wbg2.bg.agh.edu.pl/MSF.508.425.pdf

 • keywords: heterogeneous nucleation, statistical distribution, solidification of cast iron

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Walcowanie zmiękczonych pierścieni łożyskowychRolling of soft bearing rings / Jan KAZANECKI, Kurt WIENCEK, Tadeusz SKOWRONEK, Jerzy KAJTOCH // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4, s. 253–257. — Bibliogr. s. 257. — Na okł. dod.: 90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Dzień Hutnika 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Weibull distribution in quantitative metallography in particle systemsRozkład Weibulla w metalografii ilościowej układów cząstek / K. WIENCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 3, s. 711–720. — Bibliogr. s. 719–720

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ plastycznego odkształcenia sferoidytu na wielkość ziarna zrekrystalizowanego ferrytuInfluence of plastic deformation of spheroidite on grain size of recrystallized ferrite / Piotr MATUSIEWICZ, Kurt WIENCEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 7, s. 327–332. — Bibliogr. s. 332

 • słowa kluczowe: rekrystalizacja, sferoidyt, wielkość ziarna ferrytu, próbka klinowa

  keywords: recrystallization, spheroidite, ferrite grain size, wedge-shaped specimen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zależność między twardością a mikrostrukturą stali ${Fe-0,67}$ \%C ze skoagulowanym cementytemRelation between hardness and microstructure of ${Fe-0,67}$ \%C steel with coarse cementite / Piotr MATUSIEWICZ, Kurt WIENCEK, Andrzej CZARSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 4, s. 311–315. — Bibliogr. s. 315. — Dzień Hutnika 2011

 • słowa kluczowe: twardość, sferoidyt, wielkość ziarna ferrytu

  keywords: hardness, spheroidite, ferrite grain size

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Związek między stopniem przechłodzenia i liczbą ziaren eutektyki grafitowej w żeliwie[Relationship between undecooling and eutectic cell count in cast iron] / E. FRAŚ, M. GÓRNY, K. WIENCEK // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 391–396. — Bibliogr. s. 396, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: