Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Walaszczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909549
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza drgań powierzchni terenu wywołanych pękaniem warstw skalnychAnalysis of surface oscillation caused by strata cracking / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 427–435. — Bibliogr. s. 435, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_41.pdf

 • słowa kluczowe: geomechanika, dynamika, tąpania, zjawiska falowe

  keywords: geomechanics, dynamics, wave phenomena, rockbursts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza efektywności modelowania cyfrowego drgań budynku wywołanych wstrząsami górniczymiAnalysis of digital modeling effectiveness of building vibrations caused by mining quakes / Jan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 395–406. — Bibliogr. s. 406, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_32.pdf

 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, pomiar prędkości, modelowanie cyfrowe, analiza spektralna

  keywords: mining quakes, measurement of velocity, digital modeling, spectral analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza spektralna drgań budynku wywołanych wstrząsami górniczymiSpectral analysis of building vibrations caused by mining quakes / Jan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 591–604. — Bibliogr. s. 604, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_55.pdf

 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, analiza spektralna, pomiar prędkości i przyspieszenia

  keywords: mining quakes, spectral analysis, measurement of velocity and acceleration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania numeryczne modelu stadionu pod oddziaływaniami aerodynamicznymiNumerical investigation of model stadium under aerodynamic impacts / Roman KINASZ, Marian BRANNY, Oleksiy Kopylov, Jan WALASZCZYK // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : praca zbiorowa. T. 6, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie = The scientific research problems of building. [Pt. 6], Research and design issues in construction / pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. — ISBN 978-83-60200-33-9 (całość). — ISBN: 78-83-60200-52-0. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92. — Toż. W: KRYNICA 2008. T. IV, Zrównoważony rozwój w budownictwie ; T. V, Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa ; T. VI, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie [Dokument elektroniczny]: pięćdziesiąta czwarta konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : Białystok–Krynica, 21–26 wrzesień 2008 : monografia : praca zbiorowa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. 85–92. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 92. — Publikacja zawarta w T. VI: Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Determining mechanical properties and material models of subsoil for buildings in mining areasOkreślanie właściwości mechanicznych i modelu materiałowego podłoża dla obiektów posadowionych na terenach górniczych / Lucyna Florkowska, Jan WALASZCZYK, Agnieszka Maj // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 165–178. — Bibliogr. s. 177–178, Summ., Streszcz.. — Pierwsza afiliacja J. Walaszczyk: Polish Academy of Sciences, Strata Mechanics Research Institute, Kraków. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.165.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Fizykalna identyfikacja dynamicznych modeli górotworu[Physical identification of dynamic rock mass models] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Wykorzystanie wyników badań eksperymentalnych do modelowania matematycznego skał i górotworu : III krajowa konferencja Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał : 26 listopada 2009 / Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał, ISRM National Group of International Society for Rock Mechanics. — Gliwice : Politechnika Śląska, [2009]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Fizykalna identyfikacja dynamicznych modeli górotworuPhysical identification of dynamic rock mass models / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 3–4, s. 17–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Komputerowa symulacja skutków pękania pojedynczej warstwy geologicznejComputer modelling of strata cracking in the single geological layer / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 571–581. — Bibliogr. s. 581, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Komputerowa symulacja stanu naprężenia w sąsiedztwie wyrobiska górniczego z uwzględnieniem przepływu gazuComputer simulation of stress distribution around an excavation area, considering gas flow / Jan WALASZCZYK, Lucyna Florkowska // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 593–599. — Bibliogr. s. 599, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_60.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, węgiel, eksploatacja górnicza, metan, naprężenia, przepływ gazu, szczeliny

  keywords: numerical modelling, stress state, coal mining exploitation, methane, gas flow, gaps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Long term stability evaluation of natural gas storage cavernsOcena długotrwałej stateczności komór magazynowych gazu ziemnego / Jarosław Ślizowski, Jan WALASZCZYK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/1, s. 83–100. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Matematyczny model drgań powierzchni terenu wywołanych robotami strzałowymi w kamieniołomieA mathematical model of surface vibrations caused by blasting works in a quarry / Jan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie : XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 11 –16 marca 2007 r. = Geotechnics in civil engineering and mining / zespół red. Tomasz Adach, Marek Kawa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 76. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 42). — S. 625–639. — Bibliogr. s. 638–639

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Matematyczny model niszczenia struktury wewnętrznej górotworu uwarstwionego z uwzględnieniem ciśnienia porowego metanuMathematical model of layeres rock mass destruction regarding porous pressure of methane / Jan WALASZCZYK, Lucyna Florkowska. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2010. — 153, [1] s.. — (Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001. Monografia ; 10). — Bibliogr. s. 145–148, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modelling the impact of active fault on excavation chambers in the conditions of Legnica-Glogow Copper AreaModelowanie wpływu czynnego uskoku na wiązkę wyrobisk komorowych w warunkach LGOM / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 307-314. — Bibliogr. s. 314, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.307.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie wpływu czynnego uskoku na wiązkę wyrobisk komorowych w warunkach LGOM : [streszczenie][Modelling the impact of active fault on excavation chambers in the conditions of LGOM] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 307

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowanie wpływu zaburzeń tektonicznych na drgania stropu w górotworze uwarstwionymModeling of inluence income of tectonic disturbance on roof oscillations in to stratified rock mass / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 359–369. — Bibliogr. s. 369, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_33.pdf

 • słowa kluczowe: geomechanika, modelowanie komputerowe, dynamika

  keywords: numerical modeling, dynamics, rock mechanics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Numerical investigation on circular cylinders under aerodynamic influences / Roman KINASZ, Marian BRANNY, Oleksiy Kopylov, Jan WALASZCZYK // W: Proceedings of the fifth symposium on Environmental effects on buildings and people : actions, influences, interactions, discomfort : Kazimierz Dolny, Poland, October 24–27, 2007 / eds. Andrzej Flaga, Tomasz Lipecki. — Lublin : Lublin University of Technology, 2007. — S. 83–86. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Numerical investigation on circular cylinders under aerodynamic influences / Roman KINASZ, Marian BRANNY, Oleksiy Kopylov, Jan WALASZCZYK // W: Environmental effects on buildings, structures, materials and people / eds. Andrzej Flaga, Tomasz Lipecki. — Lublin : University of Technology, 2007. — Publikacje prezentowane także W: Fifth symposium on “Environmental effects on buildings and people – actions, influences, interactions, discomfort” : Kazimierz Dolny, Poland, (October 24–27, 2007). — ISBN: 978-83-7497-032-7. — S. 141–149. — Bibliogr. s. 148–149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Numeryczna symulacja drgań powierzchni terenu wywołanych eksploatacją górnicząNumerical modelling of overburden vibrations caused by mining / Jan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 711–727. — Bibliogr. s. 726–727, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Określanie właściwości mechanicznych i modeli materiałowych podłoża dla obiektów posadowionych na terenach górniczych[Determining mechanical properties and material models of subsoil for buildings in mining areas] / Lucyna Florkowska, Agnieszka Maj, Jan WALASZCZYK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 97–98. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Określenie ciśnienia złożowego metanu na podstawie pomiarów metanonośności oraz badań sorpcyjnych węgla na przykładzie KWK „Krupiński”Estimation of the coal seam methane pressure on the base of the methane content and sorption properties of the coal from the “Krupiński” hard coal mine / Barbara Dutka, Jan WALASZCZYK, Mirosław Wierzbicki // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 145–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Podstawy badawcze do budowy modelu matematycznego górotworu uwarstwionegoResearch principles for the development of a mathematical model of layered earth / Jan Drzewiecki, Jan WALASZCZYK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 6, s. 13–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Summ., Zsfassung., Réz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przykłady zastosowania metod numerycznych w mechanice ośrodków skalnych[Examples of employment of numerical methods in rock mechanics] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: MES 2007 : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : streszczenia / zespół red. Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 133. — Pełny tekst W: MES 2007 [Dokument elektroniczny] : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / zespół red. Marian Klasztorny, Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — [Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis referatów”). — Bibliogr. s. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przykłady zastosowania metod numerycznych w mechanice ośrodków skalnychExamples of application numerical methods in rock mechanics / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2008 R. 67 nr 11, s. 20–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Ref.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Research on the influence of stadium's roof shape on its aerodynamic load / Roman KINASZ, Oleksiy Kopylov, Jan WALASZCZYK // W: Proceedings of the fifth symposium on Environmental effects on buildings and people : actions, influences, interactions, discomfort : Kazimierz Dolny, Poland, October 24–27, 2007 / eds. Andrzej Flaga, Tomasz Lipecki. — Lublin : Lublin University of Technology, 2007. — S. 51–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: