Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Sokołowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 11840427400

PBN: 900492

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • 1005 – Błażowa (M-34-81-A) : 1 : 50 000 / oprac. M. Rauch, T. SOKOŁOWSKI, J. OLSZAK // W: Szczegółowa mapa geologiczna Polski / Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : Ministerstwo Środowiska, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7863-549-9. — 1 mapa kolor.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 186 – Sztabin (N-34-83-C) : 1 : 50 000 / oprac. Joanna ŚWIĄDER, Janusz OLSZAK, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Katarzyna KRÓL // W: Mapa geośrodowiskowa Polski : plansza A / Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : PIG, MŚ, cop. 2012. — 1 mapa kolor.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • 373 – Goworowo (N-34-116-A) : 1 : 50 000 / oprac. Tadeusz SOKOŁOWSKI, Joanna ŚWIĄDER // W: Mapa geośrodowiskowa Polski : plansza A / Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : PIG, MŚ, cop. 2010. — 1 mapa kolor.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • 895 – Komarów (M-34-59-B) : 1 : 50 000 / oprac. Tadeusz SOKOŁOWSKI, Joanna ŚWIĄDER // W: Mapa geośrodowiskowa Polski : plansza A / Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : PIG, MŚ, cop. 2011. — 1 mapa kolor.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza geochemiczna elementów podłoża placu SzczepańskiegoGeochemical analysis of soil elements in Szczepański Square / Marta WARDAS-LASOŃ, Elżbieta Dubis, Łukasz Majchrzak, Błażej Dąbrowski, Wojciech Tabaszewski, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Urszula Sowina // Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; ISSN 0137-3129. — 2015 [z.] 33, s. 27–34. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Changes of natural environment in Kraków downtown – its chronology and directions : case geoarchaeological studies of Krupnicza Street site / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Agnieszka Wacnik, Marta WARDAS, Maciej PAWLIKOWSKI, Anna Pazdur, Jacek Madeja, Barbara Woronko, Paweł Madej // Geochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1897-1695. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2008 vol. 31, s. 7–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.

 • keywords: radiocarbon dating, environmental changes, pollen analysis, river deposits, Wisla River valley, made ground, chemical and mineralogical analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10003-008-0013-x

7
 • Chronostratigraphy and changes of environment of Late Pleistocene and Holocene at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Renata Stachowicz-Rybka // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 315–331. — Biblioger. s. 329–331, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_315_331.pdf

 • keywords: environment, Holocene, Ukraine, Carpathian region, Starunia, Late Pleistocene, fluvial deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Eemian-Weichselian Pleniglacial fluvial deposits in southern Poland (an example of the Vistula River valley in Kraków) / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Agnieszka Wacnik, Barbara Woronko, Jacek Madeja // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2014 vol. 58 no. 1, s. 71–84. — Bibliogr. s. 81–84. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/9273/pdf_1122

 • keywords: southern Poland, pollen analysis, climate change, Eemian-Weichselian, river deposits, sedimentology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1138

10
 • Electric resistivity and compactness of sediments in the vincinity of boreholes drilled in the year 2007–2008 in the area of Starunia palaeontological site (Carpathian region, Ukraine) / Włodzimierz J. MOŚCICKI, Tadeusz SOKOŁOWSKI // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 343–355. — Bibliogr. s. 355, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_343_355.pdf

 • keywords: Ukraine, Starunia, geoelectric survey, geological boreholes, DC azimuthal pole-dipole resistivity soundings, penetro-meter-based resistivity profiling, penetration velocity measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Flora i środowisko osadów czwartorzędowych w Staruni na Ukrainie (Karpaty wschodnie) – miejsce odkrycia plejstoceńskich dużych ssaków : [abstrakt referatu][Flora and the environment of Quaternary deposits in Starunia (Ukraine – Eastern Carpathians) – area of the discovery of Pleistocene large mammals] / Renata Stachowicz-Rybka, Tadeusz SOKOŁOWSKI // W: Plejstocen Tatr i Podhala – zlodowacenia tatrzańskie : XV konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski : Zakopane 1–5 września 2008 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2008. — ISBN: 978-83-7538-447-5. — S. 68–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Metodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji zagrożeń krasowych[Methodical assumption of registration and cataloguing of karst hazards] / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Jacek MATYSZKIEWICZ // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski : 1 : 50 000 : arkusz Komarów (895)[Explanation to geoenvironmental (land-use) map of Poland : 1 : 50 000 : sheet Komarów (895)] / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Joanna ŚWIĄDER, Grażyna Hrybowicz, Paweł Kwecko, Jerzy Miecznik ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : PIG ; MŚ, cop. 2011. — 58 s.. — Bibliogr. s. 51–57. — Tadeusz Sokołowski, Joanna Świąder – afiliacja: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski : 1 : 50 000 : arkusz Goworowo (373)[Explanation to geoenvironmental (land-use) map of Poland : 1 : 50 000 : sheet Goworowo (373)] / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Joanna ŚWIĄDER, Jerzy Król, Izabela Bojakowska, Paweł Kwecko, Hanna Tomassi-Morawiec ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : PIG ; MŚ, cop. 2010. — [3], 49 s.. — Bibliogr. s. 46–49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski : 1 : 50 000 : arkusz Sztabin (186)[Explanation to geoenvironmental (land-use) map of Poland : 1 : 50 000 : sheet Sztabin (186)] / Katarzyna KRÓL, Janusz OLSZAK, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Joanna ŚWIĄDER, Izabela Bojanowska, Paweł Kwecko, Hanna Tomassi-Morawiec, Jerzy Król ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : PIG ; MŚ, cop. 2012. — 55 s.. — Bibliogr. s. 49–55. — K. Król, J. Olszak, T. Sokołowski, J. Świąder – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski : 1:50 000 : arkusz Błażowa (1005) (z 1 tab. i 3 tabl.)[Explanation to detailed geological map of Poland : 1:50 000 : sheet Błażowa (1005)] / Marta Rauch, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Janusz OLSZAK ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Ministerstwo Środowiska, cop. 2016. — 39 s.. — Bibliogr. s. 31–36. — ISBN: 978-83-7863-620-5. — Afiliacja T. Sokołowski, J. Olszak - Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Plejstoceńska i holoceńska makroflora oraz środowisko depozycji osadów Doliny Łukawca Wielkiego w Staruni na Ukrainie[Pleistocene and Holocene plant macrofossils and depositional environment of sediments in Velyky Lukavets River valley near Starunia, Ukraine] / Renata Stachowicz-Rybka, Tadeusz SOKOŁOWSKI // W: XVI konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski : strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu : Zimna Woda k. Łukowa, 31.08 – 4.09.2009 / red. nauk. Marcin Żarski, Stanisław Lisicki. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2009. — ISBN: 978-83-7538-635-6. — S. 88–90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Profil osadów stożka Prądnika w pobliżu Dworca PKP w KrakowieProfile of Prądnik fan deposits near railway station in Cracow / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Anna Pazdur, Agnieszka Wacnik, Jacek Madeja, Barbara Woronko // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2006 t. 4, s. 61–69. — Bibliogr. s. 68–69, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rzeźba doliny Łukawca Wielkiego – stan i program nowych badań[Relief of the Great Lukavets River valley – the state and the program of new examinations] / T. SOKOŁOWSKI // W: Prirodno-ìstorična spadŝina Starunì : tezi dopovìdej Drugoï Mìžnarodnoï naukovoï konferencìï do 100-rìččâ peršoï znahìdki mamonta ì volohatogo nosoroga v Starunì u 1907 rocì : Starunâ–L'vìv–Ìvano-Frankìvs'k–Krakìv, 15–17 travnâ 2008 roku = Przyrodniczo-historyczna spuścizna Staruni : materiały na II międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 100-rocznicy znalezienia pierwszego mamuta i nosorożca włochatego w Staruni w 1907 roku : Starunia–Lwów–Iwano-Frankiwsk–Kraków, 15–17 maja 2008 roku / red. kol. Kotarba M. J. [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-915765-6-4. — S. 177–181. — Bibliogr. s. 179–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Środowiskowe uwarunkowania rozwoju roślinności Krakowa i okolic[Environmental conditionings of vegetation development in Krakow and surrounding area] / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Marta WARDAS-LASOŃ // W: VIII Polska konferencja Paleobotaniki czwartorzędu : „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu” : Kraków, 6–9 czerwca 2017 / red. nauk. Dorota Nalepka, Renata Stachowicz-Rybka. — Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, cop. 2017. — ISBN: 978-83-62975-33-4. — S. 66–74. — Bibliogr. s. 73–74. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Topograficzne tło osadnictwa w Krakowie[Topographic background of settlements in Cracow] / Tadeusz SOKOŁOWSKI // W: Nawarstwienia historyczne Krakowa [Dokument elektroniczny] : forum naukowe 2007 : [Kraków], 26 października 2007 / red. Maciej Pawlikowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : nakł. M. Pawlikowski], [2007]. — 1 dysk optyczny. — (Nauki pomocnicze w archeologii, konserwacji zabytków i inżynierii środowiska = Auxiliary sciences in archeology, preservation of relics and environmental engineering). — e-ISBN: 978-83-923836-1-1. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Topograficzne tło osadnictwa w Krakowie : [film][Topographic background of settlements in Cracow] / Tadeusz SOKOŁOWSKI // W: Nawarstwienia historyczne miast [Dokument elektroniczny] : forum naukowe 2008 : [Kraków], 7 listopada 2008 / red. Maciej Pawlikowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Special edition. — [Kraków : nakł. M. Pawlikowski], [2008]. — 1 dysk optyczny. — (Nauki pomocnicze w archeologii, konserwacji zabytków i inżynierii środowiska = Auxiliary sciences in archeology, preservation of relics and environmental engineering). — e-ISBN: 978-83-923836-4-2. — 1 film. — Wymagania systemowe: Aplikacje do odtwarzania plików filmowych ; napęd CD-ROM. — Brak afiliacji AGH. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Topograficzne tło osadnictwa w KrakowieTopographic background of the settlement in Krakow / Tadeusz SOKOŁOWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 67–76. — Bibliogr. s. 73–75, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-01/Geologia_2009_1_05.pdf

 • słowa kluczowe: Kraków, osadnictwo, formy i osady czwartorzędowe, topografia miasta

  keywords: Krakow, settlement, Quaternary morphological landforms and deposits, topography of the city

  cyfrowy identyfikator dokumentu: