Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Surowiec, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4249-5545

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913621

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu[Depreciation as tax deductible expenses] / Anna SUROWIEC // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa Forum młodych pracowników nauki : Kraków, 25–26 wrzesień 1997 / Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 1997. — ISBN10: 83-902384-3-8. — S. 169–176. — Bibliogr. s. 175–176, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Aspekty zastosowań nowoczesnych systemów rachunku kosztówImplementation possibilities and confines of modern costing systems / Anna SUROWIEC // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2009 nr 18: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, s. 457–463. — Bibliogr. s. 462, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie energetycznymFinancial controlling in an energy enterprise / Bogusława BEK-GAIK, Anna SUROWIEC // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 181). — ISBN: 978-83-7695-121-8. — S. 13–23. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Costing methods for supply chain management / Anna SUROWIEC // W: AIIC 2013 : 1\textsuperscript{st} Annual International Interdisciplinary Conference : Azores Islands, Portugal, 24–26 April, 2013 : conference proceedings, Vol. 1. — Macedonia : EGALITE, cop. 2013. — ISBN: 978-608-4642-03-9. — S. 213–219. — Bibliogr. s. 219, Abstr.

 • keywords: cost management, costing, supply chain management

5
 • Cost management of logistics processes / Anna SUROWIEC // W: Cost management in the enterprise under globalization : monograph, Pt. 2 / ed. Jolanta Chluska ; Faculty of Management. Częstochowa University of Technology. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012. — (Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej). — ISBN: 978-83-63500-00-9. — S. 21–32. — Bibliogr. s.  31–32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Efektywność wykorzystania środków trwałych spółek kapitałowych na tle przedsiębiorstw regionu krakowskiego w latach 1993–1996[The effectiveness of utilization of fixed assets in capital companies of Kraków region in the years 1993–1996] / Anna SUROWIEC // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : materiały konferencji naukowej: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, która odbyła się 25–27 maja 1997 roku w Cedzynie k/Kielc / pod red. Jana Duraja. — Łódź : OMEGA-PRAKSIS, 1997. — ISBN10: 83-86370-06-8. — S. 287–299. — Bibliogr. s. 299, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności[Recording and accounting for operating costs] / Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 197–233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych : korzyści i barieryProject finance SMES from EU funds : barriers and benefits / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 32: Rachunkowość w teorii i praktyce, s. 535–547. — Bibliogr. s. 546–547, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Finansowe uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw energetykiFinancial conditions of restructuring the electroenergetic sector in Poland / Maria Nowicka-Skowron, Anna SUROWIEC // W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Zakopane-Kościelisko, 7–10 listopada 1998 roku = Restructuring and improvement of economic effectiveness in enterprise / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Krakowie, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Profesjonalna Szkoła Biznesu. — Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. — ISBN10: 83-901550-8-7. — S. 353–356. — Bibliogr. s. 356, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Funkcja produkcji a struktura kapitału w przedsiębiorstwie na przykładzie Zakładu Energetycznego S. A. w Krakowie[Production function and capital structure in enterprise] / Anna SUROWIEC // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : materiały z piątej konferencji naukowej: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym [odbytej w 1998 roku, Łódź - Bukowina Tatrzańska], t. 2 / pod red. Jana Duraja. — Łódź : OMEGA-PRAKSIS, 1998. — ISBN10: 83-86370-51-5. — S. 347–351. — Bibliogr. s. 351, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Grupy kapitałowe a skonsolidowane sprawozdania finansowe[Capital groups and consolidated financial statements] / Joanna Nizioł, Anna SUROWIEC // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : 12–13 wrzesień 1996 Kraków : materiały pokonferencyjne / pod red. Wiktora Krawczyka. — Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 1996. — ISBN10: 83-902384-7-0. — S. 73–82. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Implementation possibilities and confines of modern costing systems in Poland / SUROWIEC Anna // W: Finance and the performance of firms in science, education, and practice [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 5th international scientific conference : April 28, 2011, Zlín, Czech Republic / eds. Eva Jirčíková, Eliška Pastuszková, Jiří Svoboda ; Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zlín : Tomas Bata University, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-80-7454-020-2. — S. 479–485. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 484–485, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnychCalculation of the costs of conversion of inventories in case of the production facilities working below capacity / Małgorzata BIAŁAS, Anna SUROWIEC // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 109–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Koncepcja {\em Lean} w zarządzaniu a rola rachunkowości zarządczejThe role of management accounting in Lean management concept / Anna SUROWIEC // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10–11], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Kontrola zarządcza w zarządzaniu ryzykiem w łańcuchach dostaw[Management control in risk management in supply chains] / Anna SUROWIEC // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 19–20. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Kontrola zarządcza w zarządzaniu ryzykiem w łańcuchach dostawManagement control in supply chain risk management / Anna SUROWIEC // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 244, s. 181–190. — Bibliogr. s. 189–190, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ryzyko, kontrola zarządcza, zarządzanie łańcuchem dostaw

  keywords: risk, supply chain management, management control

17
 • Korzyści i pułapki metod analizy portfelowej[Pros and cons of business portfolio matrixes] / Anna SUROWIEC, Anna STRONCZEK // W: IV Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Lublin, 16–17 maja 1996 / Politechnika Lubelska, KNM. — Lublin : Politechnika Lubelska, 1996. — ISBN10: 83-86333-68-5. — S. 150–155. — Bibliogr. s. 154–155, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Kultura organizacyjno-innowacyjna a działalność marketingowa przedsiębiorstw[Organizational-innovative culture and enterprise's marketing activity] / Beata Skowron-Grabowska, Oksana Seroka-Stolka, Agnieszka Wójcik-Mazur, Anna SUROWIEC, Piotr Pietrasieński // W: Zarządzanie organizacją : koncepcje, wyzwania, perspektywy : monografia / red. nauk. Marlena Grabowska, Beata Ślusarczyk ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2017. — Na stronie tytułowej dodatkowo: Wydanie jubileuszowe. — ISBN: 978-83-65179-93-7. — S. 101–109. — Bibliogr. s. 108–109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Materiały, towary i produkty pracy[Materials, goods and products work] / Anna SUROWIEC, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 169–195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Mechanizmy nadzoru międzyorganizacyjnego w łańcuchach dostaw[Interorganizational governance mechanisms in supply chains] / Anna SUROWIEC // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Mechanizmy nadzoru międzyorganizacyjnego w łańcuchach dostawInter-organizational governance mechanisms in supply chains / Anna SUROWIEC // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 293–304. — Bibliogr. s. 302–304, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: łańcuch dostaw, nadzór korporacyjny, nadzór międzyorganizacyjny

  keywords: supply chain, corporate governance, interorganizational governance

22
 • Open Book Accounting w zarządzaniu kosztami łańcucha dostaw[Open Book Accounting in cost management of the supply chain] / Anna SUROWIEC // W: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty praktyczne : monografia / red. nauk. Jolanta Chluska, Sylwia Kowalska ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — ISBN: 978-83-63500-74-0. — S. 117–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz.

 • słowa kluczowe: łańcuch dostaw, Open Book Accounting, międzyorganizacyjne zarządzanie kosztami

23
 • Open Book Accounting w zarządzaniu łańcuchem dostawOpen Book Accounting in Supply Chain Management / Anna SUROWIEC // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: rachunkowość otwartych ksiąg

  keywords: Open Book Accounting, Supply Chain Costing

24
 • Podatek odroczony według regulacji krajowych, MSSF i US GAAPDeferred tax according to domestic regulations, IFRS and US GAAP / Anna SUROWIEC, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 122). — ISBN: 978-83-7695-042-6. — S. 454–463. — Bibliogr. s. 463, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Podatkowe skutki metod wyceny zapasówTax effect of inventory valuation / Anna SUROWIEC // Zeszyty Naukowe / Politechnika Częstochowska. Zarządzanie. — 2012 nr 7, s. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych