Wykaz publikacji wybranego autora

Ireneusz Suliga, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • 50-lecie badań nad starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich : retrospekcja fotograficzna oparta na materiałach wystawy „Mieczysław Radwan – metalurg, historyk, założyciel Muzeum AGH” : 20.04.–30.04.2005, Kraków, Muzeum AGH[50 years of research on Ancient metallurgy of the Świętokrzyskie Mountains] / pod red. Kazimierza Bielenina, Ireneusza SULIGI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 78, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0260). — ISBN: 978-83-7464-105-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 50 Lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim : archeologia – metalurgia – edukacja50 Years of research on Ancient metallurgy of the Świętokrzyskie Mountains Region : archeology – metallurgy – education / pod red.: Szymona Orzechowskiego i Ireneusza SULIGI ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe [etc.]. — Kielce : KTN, 2006. — 240 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 83-86-00697-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Charakterystyka łupki żelaznej i kloca żużlowego z doświadczalnego procesu dymarskiegoCharacteristic of iron bloom and slag block from experimental iron smelting process / Andrzej Przychodni, Ireneusz SULIGA // Wiadomości Archeologiczne ; ISSN 0043-5082. — 2016 t. 67, s. 147–173. — Bibliogr. s. 171–172, Summ.. — I. Suliga - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka metaloznawcza płacidła z IX wieku ze "skarbu Wiślan"Physical metallurgy study of the nine century artifact from the Vistulans treasure / Agnieszka Świerkot, Ireneusz SULIGA, Mirosław WRÓBEL // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2015 nr 31, s. 237–243. — Bibliogr. s. 243, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 52. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ćwierć wieku rekonstrukcji chęcińskiego sposobu wytopu ołowiu[A quarter of a century of the Chęciny method lead melting] / Ireneusz SULIGA, Andrzej Rembalski // W: Historyczne dziedzictwo świętokrzyskiego hutnictwa miedzi i ołowiu / Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Wsi Kieleckiej. — Kielce : IKONA, 2017. — Publikacja zawiera prace prezentowane na sesji naukowej w dniu 16.09.2017 w parku Etnograficznym w Tokarni. — ISBN: 978-83-65461-36-0. — S. 114–130. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dotychczasowe próby rekonstrukcji starożytnego procesu metalurgicznego w kotlinkowych piecach dymarskich z regionu świętokrzyskiegoCurrent attempts to reconstruct an ancient metallurgical process in pit type bloomery furnaces from the Świętokrzyski Region / Ireneusz SULIGA // W: 50 Lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim : archeologia – metalurgia – edukacja = 50 Years of research on Ancient metallurgy of the Świętokrzyskie Mountains Region : archeology – metallurgy – education / pod red.: Szymona Orzechowskiego i Ireneusza Suligi ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe [etc.]. — Kielce : KTN, 2006. — S. 163–174. — Bibliogr. s. 173–174, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Efekt redukcji wtórnej w starożytnych żużlach dymarskichEffect of secondary reduction in ancient bloomary slag / Ireneusz SULIGA, Tomasz KARGUL // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 11, s. 615–622. — Bibliogr. s. 621–622

 • słowa kluczowe: efekt wtórnej redukcji, kloce żużlowe, starożytne hutnictwo świętokrzyskie

  keywords: effect of the secondary reduction, slag blocks, ancient metallurgy in the Holly Cross Mountains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Experimentální tavba v železářské peci se zahloubenou nístějíExperimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace / Mirosław KARBOWNICZEK, Ireneusz SULIGA, Władysław Weker // Živá Archeologie : (Re)konstrukce a experiment v archeologii ; ISSN 1213–1628. — 2009 nr 10, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Experimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace / Mirosław KARBOWNICZEK, Władysław Weker, Ireneusz SULIGA // W: International symposium on Metalworking [Dokument elektroniczny] : September 13th–19th, 2006 : photo's and articles / Historisch Openluchtmuseum Eindhoven. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Eindhoven : HP], 2007. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10]. — Praca w ramach Symposium: Ancient metallurgical experiments : Eindhoven, 12–19 September 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Experimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace / Mirosław KARBOWNICZEK, Władyslaw Weker, Ireneusz SULIGA // EuroREA : journal of (re)construction and experiment in archaeology ; ISSN 1214-9551. — 2009 vol. 6, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kazimierz Bielenin : twórca polskiej archeometalurgii : monografia[Kazimierz Bielenin : Polish creator of archeometallurgy : monograph] / pod red. Mirosława KARBOWNICZKA ; aut.: Mirosław KARBOWNICZEK, Szymon Orzechowski, Jacek Górski, Ireneusz SULIGA, Tadeusz KARWAN, Paweł Madera, Dorota Słowińska, Andrzej Rembalski, Grzegorz Gill, Małgorzata Wawer. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 172 s.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0552). — Bibliogr. s. 171–172. — ISBN: 978-83-7464-695-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ładunek metali odkryty na średniowiecznym statku Miedziowiec w świetle ostatnich badań : [streszczenie]The shipment of metals discovered on the medieval Copper Ship (Miedziowiec) in the light of recent research : [abstract] / Beata Możejko, Waldemar Ossowski, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Ireneusz SULIGA, Ewa OLEJNIK, Alicja ŁUKASZCZYK // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.. — Aldona Garbacz-Klempka, Stanisław Rzadkosz, Ireneusz Suliga, Ewa Olejnik, Alicja Łukaszczyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ładunek miedzi i żelaza odkryty na średniowiecznym statku Miedziowiec : abstract[The shipment of copper and iron discovered on the medieval 'Copper Ship' : abstract] / A. GARBACZ-KLEMPKA, S. RZADKOSZ, I. SULIGA, W. Ossowski // W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [1]. — Tytuł przejęto ze s. tyt.. — A. Garbacz-Klempka, S. Rzadkosz, I. Suliga – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mieczysław Radwan – znawca hutnictwa żelaza w Zagłębiu Staropolskim[Mieczysław Radwan – the expert of metallurgy in Ancient Polish Basin] / Ireneusz SULIGA // W: Mieczysław Radwan : w 120. rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Karbowniczka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — Monografia zawiera materiały z seminarium, które odbyło się w Krakowie w dniu 27.11.2009 r.. — ISBN: 978-83-7464-421-1. — s. 105–119. — Bibliogr. s. 118–119. — Afiliacja autora: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena poziomu technicznego hutnictwa w dobrach Małachowskich[Assessment of the metallurgy technical level in the estate of Malachowski] / Ireneusz SULIGA, Mirosław KARBOWNICZEK, Tadeusz KARWAN // W: Rola rodu Małachowskich w dziejach Ziemi Koneckiej : 24 październik 2014 Końskie / pod red. Wojciecha Paska ; Muzeum Regionalne PTTK Końskie. — Końskie : Muzeum Regionalne PTTK w Końskich, 2015. — ISBN: 978-83-61852-22-3. — S. 28–47. — Bibliogr. s. 47. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Odporność stali nierdzewnych w wysokich temperaturach spalin: ropy, węgla i gazuHeat resistance of stainless steels exposed to hot waste gas atmosphere from oil, coal and gas combustion / Kornel Dybich, Andrzej SKOŁYSZEWSKI, Janusz ŁUKSZA, Ireneusz SULIGA, Jerzy Dybich // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4, s. 244–253. — Bibliogr. s. 253. — Na okł. dod.: 90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Dzień Hutnika 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Optimisation of electric and catalytic properties of the nanocrystalline $RuO_{2}$ for catalytic applicationsOptymalizacja własności elektrycznych i katalitycznych nanokrystalicznego tlenku rutenu $RuO_{2}$ do zastosowań katalitycznych / Agnieszka KOPIA, Ireneusz SULIGA, Maciej Tyka // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2007 R. 28 nr 3–4, s. 279–282. — Bibliogr. s. 282, Abstr., Streszcz.. — AMT 2007 : Advanced Materials & Technologies : XVIII Physical metallurgy and materials science conference : 18–21 June 2007, Warsaw, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Piece dymarskie z Pokrzywnicy, stan. 1, GM. Pawłów, woj. świętokrzyskie w świetle badań archeologicznych, metalurgicznych i mineralogicznychBloomery furnaces from Pokrzywnica, site 1, Pawłów dis., Świętokrzyskie Voivodeship, in the light of archaeological, metallurgical and mineralogical research / Szymon Orzechowski, Ireneusz SULIGA, Joanna Trąbska, Barbara TRYBALSKA // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2016 t. 41, s. 19–50. — Bibliogr. s. 29–30, Abstr.. — I. Suliga, B. Trybalska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • keywords: Ancient Metallurgy in the Świętokrzyskie Mountains, metallurgical and mineralogical research, slag-pit furnace, Przeworsk culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Piece i paleniska o przeznaczeniu hutniczym do wytopu ołowiu ze stanowiska nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu – wstępne wyniki badań prowadzonych w latach 2009–2010Metallurgical furnaces and hearths for lead smelting from Site 5 in Sosnowiec-Zagórze – preliminary results of research conducted in 2009–2010 / Dariusz Rozmus, Ireneusz SULIGA // Śląskie Prace Prahistoryczne ; ISSN 0860-6684. — 2012 t. 7, s. 169–200. — Bibliogr. s. 195–198, Abstr., Summ., Zsfassung. — Na dołączonym CD-ROMie tablice w języku angielskim i niemieckim s. 1–4. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Porównanie metod wyznaczania wielkości krystalitów nanomateriałów do zastosowań katalitycznychComparison of the calculated methods the crystalline size of nanomaterials for catalytic application / Agnieszka KOPIA, Ireneusz SULIGA, Paweł Nowakowski // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2006 R. 27 nr 5, s. 1077–1080. — Bibliogr. s. 1080, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. wg okł.. — „Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni” : III ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź – Spała, 3–6 października 2006 : III krajowa konferencja = III domestic conference / pod red. Zbigniewa Gawrońskiego ; Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej PŁ, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o. — Protektorat konferencji J. M. Rektor PŁ Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Porównanie własności katalitycznych nanokrystalicznych tlenków ceru $CeO_{2}$ i rutenu $RuO_{2}$Comparison of the catalytic properties the nanocrystalline oxides $CeO_{2}$ and $RuO_{2}$ / Agnieszka KOPIA, Paweł Nowakowski, Ireneusz SULIGA, Sylvie Villain, Jean Raymond Gavarri // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2006 R. 27 nr 5, s. 1069–1072. — Bibliogr. s. 1072, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. wg okł.. — „Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni” : III ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź – Spała, 3–6 października 2006 : III krajowa konferencja = III domestic conference / pod red. Zbigniewa Gawrońskiego ; Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej PŁ, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o. — Protektorat konferencji J. M. Rektor PŁ Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Próba metalurgicznej weryfikacji koncepcji archeologicznej K. Bielenina „powierzchni swobodnego krzepnięcia” starożytnych kloców żużlowych, na podstawie kloca z Kowalkowic, gm. WaśniówAn attempt to verify the archeological concept of K. Bielenin on a “surface free solidification” of ancient slag blocks exemplified by a slag from Kowalkowice, Waśniów comm. / Ireneusz SULIGA // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2006 t. 36, s. 267–272. — Bibliogr. s. 269, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Próba standaryzacji badań materiałoznawczych w zakresie archeometalurgii : [streszczenie]An attempt at standardization of materials research in the field of archaeometallurgy : [abstract] / Ireneusz SULIGA, Janusz STĘPIŃSKI // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Próba standaryzacji badań materiałoznawczych w zakresie archeometalurgii[An attempt at standardization of materials research in the field of archaeometallurgy] / Ireneusz SULIGA, Janusz STĘPIŃSKI // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 289–305. — Bibliogr. s. 304–305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: