Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Stodolak-Zych, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8935-4811

ResearcherID: brak

Scopus: 41262446700

PBN: 901138

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 188, z ogólnej liczby 188 publikacji Autora


1
2
 • Additive manufacturing of thermoplastic matrix composites using Selective Laser Sintering / Piotr DUDEK, Alicja RAPACZ-KMITA, Jacek CIEŚLIK, Ewa STODOLAK-ZYCH, Marcin GAJEK // W: CEEC-TAC4 : 4\textsuperscript{th} Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry : 28–31 August 2017, Chişinău, Moldova : book of abstracts / eds. Andrei Rotaru, Tudor Lupaşcu, Florentin Paladi. — Germany : Academica Greifswald, cop. 2017. — ISBN: 978-3-940237-47-7. — S. 260

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Alginate fibers based composites for medical applications / Ewa STODOLAK, Marta BŁAŻEWICZ, Maciej Boguń // Acta Biochimica Polonica ; ISSN 0001-527X. — 2008 vol. 55 Suppl. 4, s. 79, O3.9. — Bibliogr. s. 79. — EUROBIOTECH 2008 : Central European congress of Life sciences : Kraków, October 17–19, 2008 : abstracts / ed. Liliana Konarska. — Warszawa : Polish Biochemical Society Polish Academy of Sciences. Committee of Biochemistry and Biophysics, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of nanocomposite's foils by 2D IR correlation spectroscopy / C. PALUSZKIEWICZ, A. Weselucha-Birczynska, E. STODOLAK-ZYCH, M. HASIK // W: XI\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy ICMS 2011 : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław–Kudowa Zdrój, 17–21.09.2011 : programme, abstracts, list of participants / ed. Marek Drozd. — Wrocław : Polish Academy of Sciences. Department of Molecular Spectroscopy. Institute of Low Temperature and Structure Research, cop. [2011]. — Na s. tytułowej dodatkowo: Dedicated to the memory of Professor Galina Puchkovska. — Opis częśc. wg okł.. — S. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aromatic peptides as components of potential scaffolds for regenerative medicine / Weronika Strzempek, Elżbieta Menaszek, Michał DZIADEK, Ewa STODOLAK-ZYCH, Maciej Boguń, Beata Kolasińska // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2017 vol. 20 no. 143 spec. iss., s. 74. — Bibliogr. s. 74. — 26\textsuperscript{th} Biomaterials in medicine and veterinary medicine : annual conference : 12–15 October 2017, Rytro, Poland. — tekst: http://www-1biomat-1krakow-1pl-1000032160fce.wbg2.bg.agh.edu.pl/gazeta/archiwum/143F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • A model of adsorption of albumin on the implant surface titanium and titanium modified carbon coatings (MWCNT-EPD) : 2D correlation analysis / Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Ewa STODOLAK-ZYCH, Wojciech Piś, Elżbieta DŁUGOŃ, Aleksandra BENKO, Marta BŁAŻEWICZ // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2016 vol. 1124 spec. iss., s. 61–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-21. — 8th International Symposium on Two-Dimensional Correlation Spectroscopy (2DCOS) : Vienna, Austria, July 08–11, 2015. — tekst: https://goo.gl/U7csrO

 • keywords: electrophoretic deposition (EPD), Raman micro-spectroscopy, multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) coatings, Human serum albumin (HSA), chicken egg white albumin, 2D correlation method, human serum albumin (HSA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.molstruc.2016.04.050

9
 • A revised surgical concept of anterior cruciate ligament replacement in a rabbit model : preliminary investigations / Krzysztof Ficek, Jarosław Wieczorek, Ewa STODOLAK-ZYCH, Yuriy Kosenyuk // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2012 R. 15 nr 113, s. 33–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • keywords: ACL reconstruction, tendon implant, resorbable material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • A revised surgical concept of anterior cruciate ligament replacement in a rabbit model / K. Ficek, J. Wieczorek, E. STODOLAK, M. Kajor, Y. Kosenyuk // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine ; ISSN 1932-6254. — 2012 vol. 6 spec. iss. suppl. 1, s. 50 poz. 06.P12. — Afiliacja Autorki: University of Science and Technology, Cracow. — 3rd TERMIS World Congress 2012 : 5–8 September 2012, Vienna, Austria : abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Badania nad biozgodnością kompozytów polimerowych : polilaktyd/włókna alginianowe[Biocompatibility evaluation of composite materials : polylactide/alginate fibres] / K. Gadomska, E. STODOLAK, M. BŁAŻEWICZ // W: IV Krakowskie warsztaty Inżynierii medycznej : Kraków, 17–18 maja 2007 : streszczenia. — [Kraków : Politechnika Krakowska. Instytut Mechaniki Stosowanej. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki], [2007]. — S. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania nad biozgodnością kompozytów polimerowych; polilaktyd/włókna alginianoweThe study of biocompatibility of polymer composites; polylactide/alginate fibres / Katarzyna Gadomska, Ewa STODOLAK, Marta BŁAŻEWICZ // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2007 t. 64 wyd. spec.: Inżynieria medyczna, s. 49–53. — Bibliogr. s. 53. — IV Krakowskie warsztaty inżynierii medycznej : 17–18 maja 2007 roku. — Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania nad zwiększeniem funkcjonalności ektoprotez silikonowychInvestigations on improvement of functionality of silicone ectoprostheses / E. STODOLAK, H. Matraszek, A. Góra, S. BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2008 vol. 11 no. 81–84 wyd. spec., s. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania przedkliniczne i kliniczne biomateriałów[Preclinical and clinical studies of biomaterials] / Jarosław Wieczorek, Ewa STODOLAK-ZYCH // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7837-054-3. — S. 83–97. — Bibliogr. dla rozdz. 2 s. 109–123. — E. Stodolak-Zych - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania zmierzające do wzmocnienia połączenia silikonowych ektoprotez z klejami medycznymiResearch at intensivity compounding silicone ectoprotheses with medical glue / Halina Matraszek, Ewa STODOLAK, Stanisław BŁAŻEWICZ // Protetyka Stomatologiczna ; ISSN 0033-1783. — 2009 R. 59 nr 3, s. 211. — XI Kongres Stomatologów Polskich ; XXVII konferencja Sekcji Protetyki PTS : 25–27 czerwca 2009r. / Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Sekcja Protetyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badanie procesów degradacji biomateriałów[Study of biomaterial degradation processes] / Ewa STODOLAK-ZYCH // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7837-054-3. — S. 23–32. — Bibliogr. dla rozdz. 2 s. 109–123. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Bioactive composites with resorbable matrix and nanocomposite fibres for regeretive medicine / E. STODOLAK, M. Bogun, M. BŁAŻEWICZ, G. Szparaga // W: ESB 2009 : 22\textsuperscript{nd} European Conference on Biomaterials : 07–11th September, 2009 : Lausanne, CH. — [Switzerland : s. n.], [2009]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Bioactivity and stability studies of POM/HAp nanocomposities / Kinga PIELICHOWSKA, Ewa STODOLAK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2010 R. 13 nr 99–101, s. 1–2. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Bioactivity assessment of ceramic nanoparticels used as a filler in nanocomposite materials / Karol Gęgotek, Łukasz ZYCH, Ewa STODOLAK-ZYCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2013 vol. 16 no. 122–123 spec. iss., s. 73–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • keywords: nanocomposites, scaffolds, bioactivity, bioceramics, regenerative medicine, zeta potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Bioactivity of fibrous polymer based nanocomposites for application in regenerative medicine / Ewa STODOLAK, Aleksander Góra, Łukasz ZYCH, Magdalena SZUMERA // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2012 vol. 714, s. 229–236. — Bibliogr. s. 236. — Selected peer-reviewed papers from the Conference on Multiphase Polymers and Polymer Composites Systems: macro to nano scales : June 7–10, 2011, Paris, France. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.714.229

 • keywords: bioactivity, electrospinning, osteoconductivity, ceramic nanoparticles

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.714.229

23
 • Bioactivity of montmorillonite – chitosane nanocomposite materials for regenerative medicine / C. PALUSZKIEWICZ, E. STODOLAK, J. W. M. Kwiatek, P. Jeleń // W: EUCMOS 2010 : 30th European congress on Molecular Spectroscopy with GISR 2010 : Florence , 29 August – 3 September 2010 : book of abstracts / eds. Maurizio Becucci, Cristina Gellini, Vincenzo Schettino. — [S. l. : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Bioactivity of polymer based nanocomposites for application in regenerative medicine / E. STODOLAK-ZYCH, A. Scislowska-Czarnecka, M. BŁAŻEWICZ // W: Nanocomposites 2011 : multiphase polymers and polymer composites: from nanoscale to macro composites : 7–10 June 2011, Paris-Est, France : conference and training school : book of abstracts. — [France : s. n.], [2011]. — S. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Biocompatibility study of BOC polymer mesh enriched with HAp and TCP covered by PCL fibres / E. MENASZEK, A. Ścisłowska-Czarnecka, Z. Draczyński, M. Bogun, E. STODOLAK-ZYCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2012 R. 15 nr 116–117 nr spec., s. 151–152. — Bibliogr. s. 152, Abstr.. — Menaszek E. – dod. afiliacja: Department of Cytobiology, Jagiellonian University – Collegium Medicum, Krakow, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: