Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Stępień, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6578-9693

ResearcherID: B-7808-2017

Scopus: 35086859400

PBN: 900984

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Analysis of noise pollution in an andesite quarry with the use of simulation studies and evaluation indices / Krzysztof KOSAŁA, Bartłomiej STĘPIEŃ // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics ; ISSN 1080-3548. — 2016 vol. 22 no. 1, s. 92–101. — Bibliogr. s. 99–101. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-05. — K. Kosała – dod. afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB), Poland

 • keywords: noise, machines, acoustic model, quarries, noise evaluation indices

2
 • Application of the Bayesian inference for estimation of the long-term noise indicators and their uncertainty : poster presentations / Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Inter.noise 2010 : 39\textsuperscript{th} international congress on Noise control engineering : noise and sustainability : 13–16 June 2010, Lizbon, Portugal : abstracts. — Portugal : Portuguese Acoustical Society (SPA), 2010. — S. 428. — Pełny tekst W: inter.noise 2010 [Dokument elektroniczny] : noise and sustainability : 39th international congress on Noise control engineering : 13–16 June 2010, Lisbon, Portugal : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal] : Sociedade Portuguesa de Acústica, 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 9, Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
5
 • Automatyzacja procesu badania dozymetru akustycznego : streszczenieAutomation in the process of testing the acoustic dosimeter : abstract / Robert BARAŃSKI, Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Jędrzej BLAUT, Grażyna WSZOŁEK // W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016 : pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Eugeniusza Kozaczki / Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 6. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Bayesian confidence intervals for the long-term noise indicators : [abstract] / STĘPIEŃ Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2015 vol. 40 no. 3, s. 443. — 62nd open seminar on Acoustics and 91st seminar of Czech acoustial society : Wrocław–Świeradów Zdrój, September 7–11, 2015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Bayesowskie przedziały ufności długookresowych wskaźników hałasuBayesian confidence intervals for the long-term noise indicators / Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Postępy akustyki 2015 = Progress of acoustics / red. Krzysztof J. Opieliński. — Wrocław : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział we Wrocławiu, 2015 + Dysk Flash. — Monografia zawiera prace z LXII otwartgo seminarium z akustyki : Świeradów-Zdrój 7–11 września 2015r.. — ISBN: 978-83-921663-6-8. — S. 393–404. — Bibliogr. s. 404

 • słowa kluczowe: długookresowe wskaźniki hałasu, statystyka nieklasyczna, estymacja przedziałowa, przedział ufności, twierdzenie Bayesa

8
 • Bootstrap confidence intervals for noise indicators / Bartłomiej STĘPIEŃ // Acta Acustica united with Acustica ; ISSN 1610-1928. — 2016 vol. 102 iss. 2, s. 389–397. — Bibliogr. s. 397. — tekst: http://goo.gl/sSWCJK

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Bootstrap confidence intervals for the noise indicators / Bartłomiej STĘPIEŃ // W: 7th forum acusticum 2014 ; 61st open seminar on acoustics ; Polish Acoustical Society – Acoustical Society of Japan special session stream : Kraków, 7–12.09.2014 : book of abstracts and programme. — [Poland : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-836140228-2. — S. 313. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Comparative investigations of selected statistic methods for estimation of the type a uncertainty of noise indicators / BATKO Wojciech, STĘPIEŃ Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2009 vol. 34 no. 3, s. 359–360. — OSA'2009 : the 56th Open Seminar on Acoustics : Goniądz by the river Biebrza, Poland, September 15–18, 2009. — Warszawa : Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Comparative investigations of the selected methods for the estimation of the standard type A uncertainty of long-term noise indicatorsBadania porównawcze wybranych metod do szacowania standardowej niepewności typu A długookresowych wskaźników hałasu / Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: OSA'2009 : 56 Otwarte Seminarium z Akustyki : Goniądz nad Biebrzą, 15–18.09.2009 = Open Seminar on Acoustics. — [Polska : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk], [2009] + CD-ROM. — ISBN: 978-83-89687-49-4. — S. 233–238. — Bibliogr. s. 238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Comparison of selected methods of the confidence intervals for long-term noise indicators / Bartłomiej STĘPIEŃ // Acta Acustica united with Acustica ; ISSN 1610-1928. — 2017 vol. 103 no. 2, s. 339–348. — Bibliogr. s. 347–348, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-01. — tekst: https://goo.gl/wZuqfs

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Confidence intervals for the long-term noise indicators using the kernel density estimator / Bartłomiej STĘPIEŃ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 517–525. — Bibliogr. s. 525. — tekst: https://goo.gl/Ks6aHp

 • keywords: kernel density estimator, long-term noise indicators, non-classical statistics, interval estimation

14
 • Estimation of the standard uncertainty day-evening-night noise indices : [abstract] / BATKO Wojciech, STĘPIEŃ Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2008 vol. 33 no. 3, s. 382. — The 55th Open Seminar on Acoustic OSA 2008 : Piechowice–Szklarska Poręba, Poland, September 8–12, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Estymacja nieparametryczna funkcji gęstości prawdopodobieństwa długookresowych wskaźników zagrożeń hałasowych środowiska[Non-parametric estimate of probability density function for long-term indicators of environmental noise risk] / Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Materiały XXXVI Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Wisła 25.02–29.02.2008 / Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, [2008]. — S. 5–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Estymaty bayesowskie długookresowych wskaźników zagrożeń hałasowych środowiska i ich niepewności[Bayesian estimators of the long-term indicators of environmental noise risk and their uncertainty] / Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Monitoring środowiska : I międzynarodowa konferencja : Kraków, 24–25 maja 2010 r. : streszczenia referatów w sesjach. — [Kraków : s. n.], [2010] + CD. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • Modelowanie hałasu dużych zakładów przemysłowych w świetle postanowień dyrektywy 2015/996[Noise modeling of large industrial plants on the basis of the provisions of Directive 2015/996] / Tadeusz WSZOŁEK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Dominik MLECZKO // W: WibroTech 2017 : XIX konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; XIV ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Warszawa - Pruszków, 19–20 maja 2017 r. / Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-946170-1-1. — S. 141–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Monitorowanie obciążenia hałasem organizmu człowieka[Monitoring the noise pollution of the human body] / Wojciech BATKO, Tomasz KORBIEL, Robert BARAŃSKI, Bartłomiej STEPIEŃ, Dominik MLECZKO, Paweł PAWLIK, Jędrzej BLAUT // W: Diagnostyka maszyn : XLIV ogólnopolskie sympozjum : Wisła 26.02–2.03.2017 / red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-930581-7-4. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Monitorowanie zagrożeń akustycznych personelu obsługi maszyn[Monitoring of acoustic threats for personnel operating machines] / Tomasz KORBIEL, Robert BARAŃSKI, Wojciech BATKO, Jędrzej BLAUT, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Diagnostyka maszyn : XLIII ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 29.02–4.03.2016 r. : streszczenia / red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : [Politechnika Śląska], 2016. — ISBN: 978-83-930581-6-7. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
 • Monitorowanie zagrożeń akustycznych w obsłudze maszyn drogowych : streszczenieMonitoring acoustic threats in operating road machines : abstract / Tomasz KORBIEL, Robert BARAŃSKI, Wojciech BATKO, Jędrzej BLAUT, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016 : pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Eugeniusza Kozaczki / Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 14. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • New algorithms for evaluation of standard uncertainty of long-term noise indicators / Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Probability in action, Vol. 3 / ed. Bartosz Przysucha. — Lublin : Lublin University of Technology, 2017. — (Monografie / Politechnika Lubelska). — ISBN: 978-83-7947-299-4. — S. 39–52. — Bibliogr. s. 51–52, Abstr.

 • keywords: uncertainty, non-classical statistics, bootstrap method, interval estimation

24
 • Nieklasyczne metody statystyczne w ocenie niepewności w badaniach i modelowaniu akustycznym[Non-classical statistical methods in the uncertainty evaluation in acoustic research and modelling] / Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2015. — 187 s.. — Bibliogr. s. 179–187. — ISBN: 978-83-7789-403-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Nieparametryczne metody estymacji niepewności typu A wskaźników zagrożeń hałasowych środowiskaNon-parametric methods of estimation of type A uncertainty of the environmental noise hazard indices / W. BATKO, B. STĘPIEŃ // W: XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 = XV Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-61402-00-8. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych