Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Pyda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602514656

PBN: 901119

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 85, z ogólnej liczby 87 publikacji Autora


1
 • Alumina-zirconia composites produced by filter pressing of zirconia and transition alumina nanopowdersKompozyty ${Al_2O_3–ZrO_2}$ wytwarzane za pomocą prasowania filtracyjnego nanoproszków dwutlenku cyrkonu i przejściowych form tlenku glinu / Łukasz ZYCH, Mirella Azar, Jerome Chevalier, Vincent Garnier, Beata MACHERZYŃSKA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 3, s. 264–271. — Bibliogr. s. 271, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/zQSv9q

 • słowa kluczowe: zawiesina, nanoproszki, przejściowy tlenek glinu, kompozyty ZTA, prasowanie filtracyjne

  keywords: suspension, nanopowders, transition alumina, ZTA composites, filter pressing

2
 • Alumina/zirconia composites with $TiB_{2}, TiC$ inclusions and nanometric scale particles of nickel / A. SITNIK, N. MOSKAŁA, W. PYDA // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 86, poz. C18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Alumina matrix nanocomposites with $ZrO2-TiC$ and Ni particles / Agata SITNIK, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 519. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Poster w ramach: Theme F: Designing and engineering of ceramic composites

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Application of yttria stabilised zirconia nanopowder processed with the Polymer Induced Colloid Aggregation technique for sintering / Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 216. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Poster w ramach: Theme B: Innovative procesing and synthesis

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Aspekt mechanicznego rozdrabniania proszków kompozytowych $ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)$ otrzymanych drogą wysokotemperaturowej syntezy w fazie stałejAn aspect of mechanical comminution of $ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)$ composite powders obtained by high temperature solid state synthesis / Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 3, s. 213–217. — Bibliogr. s. 216, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • A synthesis method of stoichiometric calcium oxide stabilized zirconia nanopowders for Ca-TZP ceramics / Anna ŁABUZ, Waldemar PYDA, Radosław LACH // W: ic-cmtp3 : 3\textsuperscript{rd} International Conference on Competitive Materials and Technology Processes : Miskolc-Lillafüred, Hungary, October 6–10, 2014 : book of abstracts / ed. by László A. Gömze. — Hungary : IGREX Engineering Service Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-963-12-0334-9. — S. 169

 • keywords: densification, ZrO2, calcination, powder synthesis, CaO, tetragonal zirconia polycrystals

8
 • Badania nad aglomeracją proszku tlenku cyrkonu (IV) stabilizowanego wapniem przy zastosowaniu metody PICA w środowisku zasadowymThe research on aggregation of calcia stabilized zirconia by PICA method in the alkaline environment / WÓJTOWICZ B., PYDA W., Miodoński R. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Biskwity $3Y-TZP$ do zastosowań na pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczneBisque $3Y-TZP$ materials for all-ceramic dental restorations / Anna ŁABUZ, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 3, s. 562–569. — Bibliogr. s. 569, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Calcined aluminium oxide nanopowders of boehmite origin and narrow particle size distributionKalcynowane nanoproszki tlenku glinu o wąskim rozkładzie cząstek pochodzące z bemitu / Waldemar PYDA, Aleksandra Kędzierska, Jerzy Morgiel, Norbert MOSKAŁA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 4, s. 376–383. — Bibliogr. s. 383, Abstr.. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/1393

 • słowa kluczowe: nanoproszek, kalcynacja, krystalizacja hydrotermalna, cząstka mezoporowata, bemit

  keywords: calcination, nanopowder, hydrothermal crystallization, mesoporous particle, boehmite

11
 • Ceramika Ca-TZP odporna na starzenieCa-TZP ceramics resistant to aging / Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Marian RĄCZKA, Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Dwuetapowe spiekanie nanoproszków $CaO-TiO_{2}-ZrO_{2}$Two stage sintering of $CaO-TiO_{2}-ZrO_{2}$ nanopowders / MOSKAŁA N., Wołczyk W., Wrzosek P., PYDA W. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Efekty wysokociśnieniowego spiekania proszku kompozytowego ${TiC/ZrO_{2}}$ otrzymanego z udziałem nanorurek węglowych[High pressure efects of ${TiC/ZrO_{2}}$ composite sintering obtained with an addition of carbon nanotubes] / Waldemar PYDA, Norbert MOSKAŁA // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Effects of nano-nickel and MgO addition to alumina based matrices on properties of the resultant compositesWpływ dodatku nano-niklu i MgO do osnowy $Al-{2}O_{3}$ na właściwości wynikowych kompozytów / Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Piotr Putyra, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 2, s. 175–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1014

 • słowa kluczowe: Al2O3, nanocząstka niklu, nanokompozyt, nóż do obróbki skrawaniem, mikrostruktura finalna

  keywords: cutting tool, nanocomposite, Al203, microstructure - final, nickel nano-particle

15
 • Effects of the nickel oxalate precursor and SPS consolidation process on properties of $Ni/Al_{2}O_{3}$ compositesWpływ szczawianowego prekursora niklu i procesu konsolidacji SPS na właściwości kompozytów $Ni/Al_{2}O_{3}$ / Agata GOLONKA, Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 2, s. 227–234. — Bibliogr. s. 234, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/867

 • słowa kluczowe: Al2O3, Ni, szczawian niklu, SPS, mikrostruktura finalna

  keywords: Ni, nickel oxalate, Al2O3, microstructure-final, SPS

16
 • Effect of alumina nanopowder admixture on consolidation of $3Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}$ micropowder in prosthodontic application contextWpływ domieszki nanoproszku $Al_{2}O_{3}$ na konsolidację mikroproszku $3Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}$ w kontekście zastosowań protetycznych / Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2012 R. 12 nr 2, s. 98–104. — Bibliogr. s. 103–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Gelcast components having controlled porosity features obtained from a natural hydroxyapatite nanopowders / Lombardi M., Palmero P., HABERKO K., PYDA W. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 111. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 410–417. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 416–417, Abstr. — Tyt.w dok. elektr.: Gelcast components having controlled porosity features obrained from a natural hydroxyapatite powder

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Gelcast components having controlled porosity features obtained from a natural hydroxyapatite powderKomponenty odlewane żelowo o kontrolowanej porowatości otrzymane z proszku naturalnego hydroksyapatytu naturalnego / Mariangela Lombardi, Paola Palmero, Krzysztof HABERKO, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 3, s. 342–348. — Bibliogr. s. 348, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/download/412

 • słowa kluczowe: materiały porowate, hydroksyapatyt, odlewanie żelowe

  keywords: hydroxyapatite, gelcasting, porous materials

19
 • Glicerol jako tani zamiennik poli(alkoholu winylowego) w nieklasycznej krystalizacji tlenku cyrkonuGlycerol as a cheap substitute of poly(vinyl alcohol) in nonclassical crystallization of zirconia / Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Glycols as a cheap substitutes for polymers in nonclassical crystallization of zirconia / WÓJTOWICZ Bartosz, PYDA Waldemar // W: ISHA 2016 [Dokument elektroniczny] : the 5\textsuperscript{th} International Solvothermal and Hydrothermal Association conference : January 17–20, Taiwan : abstracts / International Solvothermal and Hydrothermal Association ; National Cheng Kung University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Taiwan : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: zirconia, nonclassical crystallization, mesocrystals

21
 • High CaO content zirconia powder from hydrothermal processing / Anna ŁABUZ, Waldemar PYDA, Radosław LACH, Bartosz WÓJTOWICZ // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2016 vol. 40 n. 1–2, s. 79–86. — Bibliogr. s. 85–86, Abstr., Rés.. — 17th international French-Polish seminar on Reactivity of solids

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • High $CaO$ zirconia solid solutions from hydrothermal processing : [abstract] / Waldemar PYDA, Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Bartosz WÓJTOWICZ // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]

 • keywords: ZrO2, CaZrO3, CaO, hydrothermal crystallization

23
 • HREM examination of nano-${TiC}$ obtained through a reaction of CNTS with ${Zr(Y,Ti)O_{2}}$ / J. Morgiel, W. PYDA // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Hybrid nano-$TiC/ZrO_{2}$-alumina composites – modeling of residual thermal stresses and manufacture practiceKompozyty hybrydowe nano-$TiC/ZrO_{2}$-tlenek glinu – modelowanie stanu naprężeń resztkowych i praktyka wytwarzania / Waldemar PYDA, Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Grzegorz GRABOWSKI, Piotr Putyra // W: The first Polish-Korean joint workshop on Advanced ceramics ; Sintercer project “Development of a sintering center and know-how exchange for non equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials” : “Nanomaterials sintering with the use of SPS and HP HT techniques workshop” : Seminar: “Influence of advanced techniques of sintering on microstructure and physicomechanical properties of nanomaterials" : Zakopane, September 2015 : abstracts / eds. Lucyna Jaworska, Jae-Ho Jeon, Zbigniew Pędzich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-64-3. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Hybrid nano-$TiC/ZrO_{2}$-alumina composites – modeling of residual thermal stresses and manufacture practice / Waldemar PYDA, Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Grzegorz GRABOWSKI, Piotr Putyra // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 3, s. 348–349. — Abstracts of 1\textsuperscript{st} Polish-Korean joint workshop on Advanced Ceramics : Zakopane, September 19\textsuperscript{th}, 2015

 • keywords: thermal stresses, ZrO2, Al2O3, FEM simulation, hybrid particle