Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Piskorz-Joniec, dr inż.

asystent

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Characterization of the asymmetry of Knothe model distributions of deformation indexesCharakterystyka asymetrii rozkładów wskaźników deformacji według modelu Knothego / Janusz OSTROWSKI, Monika PISKORZ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 753–774. — Bibliogr. s. 774

 • keywords: deformation model, subsidence, assymetry, horizontal strain

2
 • Desymetryzacja niecki obniżeniowej w świetle rozważań teoretycznychDissymmetrization of the subsidence trough in theoretical speculations / Monika PISKORZ-JONIEC // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 2, s. 39–50. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Opis asymetrii rozkładu obniżeń na podstawie wyników obserwacji geodezyjnychThe description of the asymmetry of subsidence distribution based on the results of geodetic observations / Monika PISKORZ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 161–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Parametry teorii Knothego w aspekcie asymetrii niecki obniżeniowejParameters of the Knothe theory in the aspect of the subsidence trough asymmetry / Monika PISKORZ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VIII konferencja naukowa doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 12–14 maja 2008 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VIII PhD students scientific conference / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 122. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 51). — S. 197–207. — Bibliogr. s. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Porównanie pomierzonych i zamodelowanych wskaźników deformacji w aspekcie asymetrii niecki obniżeniowejComparison measured and modelled values of deformation indexes in the aspect of the subsidence trough asymmetry / Monika PISKORZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 261–273. — Bibliogr. s. 272, Streszcz., Abstr.. — III Krakowska konferencja młodych uczonych : pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia : Kraków, 25–27 września 2008 / red. zeszytu: Michał Kopacz, Adam Szurlej ; Grupa Naukowa Pro Futuro, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2433/piskorz.pdf

 • słowa kluczowe: asymetria, wskażniki deformacji powierzchni, prognoza deformacji, parametry teorii Knothego

  keywords: deformation prediction, asymmetry, indexes of surface deformation, parameters of the Knothe theory

6
 • Wprowadzenie do analizy ilościowej i jakościowej rynku nieruchomości miasta Jarosławia[Introduction to town of Jarosław real estate market quantitative and qualitative analysis] / Janusz DĄBROWSKI, Monika PISKORZ // W: Wpływ PWSZ (obecnie PWSTE) na rozwój miasta – analiza rynku nieruchomości i jego otoczenia : monografia / red. Janusz Dąbrowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. — Jarosław : PWSTE, 2012. — ISBN: 978-83-88139-46-8. — S. 52–58. — Afiliacja autora na podstawie dołączonej erraty. — Dod. afiliacja: PWSTE w Jarosławiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Wyznaczanie wartości parametrów modelu Knothego na podstawie wyników pomiarów obniżeń z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody graficznejThe parameter evaluation of Knothe model on the grounds of measurements results for depressions by applying the modified graphical method / Janusz OSTROWSKI, Monika PISKORZ-JONIEC // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 11, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Zagadnienie asymetrii rozkładów wskaźników deformacji powierzchni modelowanych według teorii KnothegoThe problem of the asymmetry in the distribution of surface deformation indexes, modeled according to the Knothe theory / Monika PISKORZ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : IX konferencja naukowa doktorantów : Szklarska Poręba, 25–27 maja 2009 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : IX PhD students' scientific conference / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 126. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 53). — S. 244–253. — Bibliogr. s. 253

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych