Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Matusiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 24329816500

PBN: 901349

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Coarsening kinetics of ${Fe_{3}C}$ particles in Fe – 0.67 \%C steelKinetyka koagulacji cementytu w stali Fe – 0.67 \%C / P. MATUSIEWICZ, K. WIENCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s.  231–238. — Bibliogr. s. 238

 • keywords: disperse phase, Ostwald ripening, particle coarsening

2
 • Comparison of mechanical properties of Mn-Cr-Mo steels sintered in different conditions / SUŁOWSKI Maciej, MATUSIEWICZ Piotr, // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 vol. 197, s. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr.. — Stereology and image analysis in materials science : 9th international conference on Stereology and image analysis in materials : Zakopane, 3rd–6th September 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Covariance function in the inhomogeneity assessment of the banded microstructure / Piotr MATUSIEWICZ, Andrzej CZARSKI, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK // W: X STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 100–101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Estimation of the cooling rate in 3 mm suction-cast rods based on the microstructural featuresOszacowanie szybkości chłodzenia prętów o średnicy 3 mm odlanych metodą suction-casting na podstawie cech mikrostruktury / Tomasz KOZIEŁ, Piotr MATUSIEWICZ, Mateusz KOPYŚCIAŃSKI, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2013 vol. 39 no. 2, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2013.39.2/mafe.2013.39.2.7.pdf

 • słowa kluczowe: eutektyka, krzepnięcie komórkowe, szybkość chłodzenia, odległość międzypłytkowa

  keywords: eutectic, rate, cellular solidification, lamellar spacing

5
 • Estimation of the effect of production parameters on mechanical properties of sintered steels using ANOVA / Maciej SUŁOWSKI, Aneta Jordan, Andrzej CZARSKI, Piotr MATUSIEWICZ // W: X STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 132–135. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Estimation of the effect of production parameters on mechanical properties of sintered steels using ANOVA / M. SUŁOWSKI, A. Jordan, A. CZARSKI, P. MATUSIEWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 2, s. 571–576. — Bibliogr. s. 576

 • keywords: powder metallurgy, analysis of variance (ANOVA)

7
8
 • Influence of the tempering temperature on the carbides morphology evolution in medium carbon alloy steel / Rafał DZIURKA, Jerzy PACYNA, Piotr MATUSIEWICZ, Tomasz TOKARSKI // W: X STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 43–45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 44–45

 • keywords: tempering, carbide precipitations, TEM and SEM analysis, shape factor, Met-Ilo computer program

9
 • Kinetics of pearlite spheroidization / Piotr MATUSIEWICZ, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, Andrzej CZARSKI, Tadeusz SKOWRONEK // W: X STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 96–99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kinetics of pearlite spheroidization / P. MATUSIEWICZ, J. AUGUSTYN-NADZIEJA, A. CZARSKI, T. SKOWRONEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 1, s. 231–234. — Bibliogr. s. 234

 • keywords: activation energy, pearlite spheroidization, sterology

11
 • Kinetyka wydzielania węglikoazotków w stalach mikrostopowych[Kinetics of carbonitrides precipitation in HSLA steels] / H. ADRIAN, E. GŁOWACZ, J. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, P. MATUSIEWICZ, P. MARYNOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-47-6. — S. 837–853. — Bibliogr. s. 853, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Model kinetyki wydzielania węglikoazotków w stalach mikrostopowychModel of carbonitride precipitation kinetics in HSLA steels / Henryk ADRIAN, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, Przemysław MARYNOWSKI, Piotr MATUSIEWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 4, s. 208–214. — Bibliogr. s. 214

 • słowa kluczowe: rozkład wielkości wydzieleń, model wydzielania węglikoazotku, stale mikrostopowe

  keywords: size distribution of precipitates, model of carbonitride precipitation, high strength low alloy steels

13
 • Quantitative analysis of ductile iron microstructure – a comparison of selected methods for assessment / B. MRZYGŁÓD, P. MATUSIEWICZ, A. Tchórz, I. OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 3, s. 59–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr.

 • keywords: ductile iron, stereology, Scheil-Schwartz-Saltykov method, microtomograph

14
 • Quantitative analysis of selected parameters of the microstructure of ADI with the addition of Ni / MRZYGŁÓD Barbara, OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA Izabela, MATUSIEWICZ Piotr, KOPYŚCIAŃSKI Mateusz, GŁOWACKI Mirosław // W: Metal 2016 : 25\textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — ISBN: 978-80-87294-66-6. — S. 107. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 795–800. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 800, Abstr. — ISBN 978-80-87294-67-3

 • keywords: image analysis, Austempered Ductile Iron (ADI)

15
 • Recrystallization of ferrite in spheroidite of $Fe-0.67\%C$ steelRekrystalizacja ferrytu w sferoidycie stali $Fe-0.67\%C$ / P. MATUSIEWICZ, W. RATUSZEK, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 1, s. 63–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
 • Spatial distribution of cementite particles in $Fe-0.67\%$ C steel : [posters] / Piotr MATUSIEWICZ, Andrzej CZARSKI // W: S$^{4}$G : 7\textsuperscript{th} international conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry : June 25–28, 2012, Prague, Czech Republic : book of abstracts / eds. R. Lechnerová, V. Beneš. — Prague : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, 2012. — ISBN: 978-80-7378-207-8. — S. 153–154. — Bibliogr. s. 154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Spatial distribution of cementite particles in $Fe-0.67\% C$ steelRozmieszczenie cząstek cementytu w stali $Fe-0.67\% C$ / P. MATUSIEWICZ, A. CZARSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 631–634. — Bibliogr. s. 634

 • keywords: stereology, particle coarsening, particles arrangement, pair-correlation function, spatial distribution

19
20
 • Statistical analysis of mechanical properties of sintered manganese steelsAnaliza statystyczna własności mechanicznych spiekanych stali manganowych / Maciej SUŁOWSKI, Piotr MATUSIEWICZ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 4, s. 258–265. — Bibliogr. s. 265, Abstr., Streszcz.. — STERMAT 2008 : VIII international conference on Stereology and image analysis in materials science : Zakopane, Poland, 2–6 September, 2008 / eds. Jacek Chrapoński, Leszek Wojnar. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • The carbides morphology in soft annealing hypereutectoid model steels, with different carbon, manganese and chromium content / Ł. FROCISZ, J. KRAWCZYK, T. KOZIEŁ, M. KOPYŚCIAŃSKI, P. MATUSIEWICZ // W: X STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • The effect of solution treatment and nitrogen addition on phase composition of duplex steelsWpływ temperatury przesycania i zawartości azotu na skład fazowy stali duplex / J. RYŚ, M. WITKOWSKA, P. MATUSIEWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss, s. 229–236. — Bibliogr. s. 236. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol1_2008/artykuly/37_.pdf

 • keywords: phase composition, duplex stainless steels, solution annealing, band-like structure, ferrite-austenite morphology, hot-rolled sheets

23
 • The effect of the microstructure on the tribological properties of the Monel K500 alloy / KRAWCZYK Janusz, FROCISZ Łukasz, MATUSIEWICZ Piotr, MADEJ Marcin // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 85–86. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–9] poz. 3620. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [8–9], Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-80-87294-62-8 oraz zakres stron: 1326–1334

 • keywords: microstructure, wear, nickel alloy, grain size, monel K-500

24
 • Wpływ metody pomiaru na wartości średnicy równoważnej cząstek fazy dyspersyjnejEffect of measurement method on the equivalent diameter of disperse phase particles / Piotr MATUSIEWICZ, Andrzej CZARSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2012 R. 33 nr 2, s. 101–104. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wpływ plastycznego odkształcenia sferoidytu na wielkość ziarna zrekrystalizowanego ferrytuInfluence of plastic deformation of spheroidite on grain size of recrystallized ferrite / Piotr MATUSIEWICZ, Kurt WIENCEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 7, s. 327–332. — Bibliogr. s. 332

 • słowa kluczowe: rekrystalizacja, sferoidyt, wielkość ziarna ferrytu, próbka klinowa

  keywords: recrystallization, spheroidite, ferrite grain size, wedge-shaped specimen