Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Kosowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5218-2799

ResearcherID: A-2908-2017

Scopus: 36237369800

PBN: 901173

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
2
 • 25 years of Gazprom on the Russian gas market / Kosowska Katarzyna, KOSOWSKI Piotr // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 14

 • keywords: gas prices, gas market, Russia, Gazprom

3
 • Analiza i wybór źródeł $CO_{2}$ na potrzeby projektów CCS-EOR w klastrach złóż ropy naftowej w PolsceAnalysis and selection of $CO_{2}$ sources for CCS-EOR projects in oil fields clusters in Poland / Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Edyta Mikołajczak, Joanna WARTAK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 36. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: klaster, ropa naftowa, CO2, CCS, EOR

  keywords: CO2, EOR, cluster, CCS, oil

4
 • Analiza kosztów geologicznej sekwestracji $CO_{2}$Analysis of the costs of $CO_{2}$ geological sequestration / Piotr KOSOWSKI, Michał Kuk // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 9. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: koszty, CO2, sekwestracja geologiczna

  keywords: costs, CO2, geological sequestration

5
 • Analiza możliwości zatłaczania ditlenku węgla do złoża A w celu zwiększenia wydobycia[Analysis of the possibility of injecting carbon dioxide into oil field A to increase production] / P. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI // W: Możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0357). — ISBN: 978-83-7464-294-1. — S. 139–157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analiza możliwości zwiększenia wydobycia ze złoża B za pomocą otworów wielodennych[Analysis of the ability to increase production from the reservoir B throught multilateral boreholes] / P. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI // W: Możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0357). — ISBN: 978-83-7464-294-1. — S. 158–168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Analiza rynku gazu ziemnego w Polsce w latach 2003-2009 i prognozy na lata 2010-2012Analysis of the natural gas market in Poland in the years 2003-2009 and forecasts for 2010–2012 / Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2010 R. 66 nr 11, S. 993–999. — Bibliogr. s. 999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złożaEffect of reservoir water salinity on optimum design of polymer flooding / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 5, s. 968–971. — Bibliogr. s. 971

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złożaInfluence of reservoir water salinity on optimal polymer flooding process design / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 26. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, zasolenie, polimery

  keywords: optimization algorithms, salinity, polymer flooding

10
 • Analiza zmiany składu chemicznego ropy naftowej podczas procesu intensyfikacji wydobycia węglowodorów metodą $CO_{2}-EOR$Analysis of changes in the chemical composition of crude oil for increased hydrocarbon recovery by $CO_{2}-EOR$ method / Paweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK, Damian JANIGA, Robert CZARNOTA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 23. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: chromatografia gazowa, ropa naftowa, CO2-EOR

  keywords: gas chromatography, crude oil, CO2-EOR

11
12
 • Analysis of the current state and tendencies on the natural gas market and gas storage in Europe on the background of the situation in Poland / Piotr KOSOWSKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 151–160. — Bibliogr. s. 160, Summ.

 • keywords: gas prices, natural gas market, gas storage, gas consumption

13
 • An estimation of profitability of investment projects in the oil and gas industry using real options theoryOcena opłacalności projektów inwestycyjnych w przemyśle naftowym z wykorzystaniem teorii opcji realnych / Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 2, s. 391–401. — Bibliogr. s. 401

 • keywords: profitability analysis, real options, oil and gas industry

14
 • Characteristics of industrial $CO_{2}$ emissions in Poland in 2014 in terms of its underground storage / Piotr KOSOWSKI, Edyta Mikołajczak // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 117–133. — Bibliogr. s. 132–133, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/NVvy2c

 • keywords: CO2, Poland, sequestration, industrial emission

15
 • Charakterystyka przemysłowej emisji $CO_{2}$ w Polsce w 2014 roku w aspekcie jej podziemnego składowaniaDescription of industrial $CO_{2}$ emission in Poland in 2014 in terms of its geological sequestration / Piotr KOSOWSKI, Edyta Mikołajczak // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 10. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, Polska, CO2, sekwestracja

  keywords: CO2, statistical analysis, Poland, sequestration

16
 • Charakterystyka złóż karpackich[Characteristics of the Carpathian deposits] / P. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI // W: Możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0357). — ISBN: 978-83-7464-294-1. — S. 24–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • $CO_{2}$-EOR in multilayered mature oil fields / Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Damian JANIGA // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June – 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 4, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — Na okł. dod.: Book 1. — Na str. tyt. inne miejsce i data odbycia konferencji: 2-5 November 2016, Vienna, Austria. — ISBN: 978-619-7105-80-3. — S. 65–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

 • keywords: CO2-EOR, mature field, multilayered oil field

18
 • Cost analysis of geological sequestration of $CO_{2}$ / Piotr KOSOWSKI, Michał Kuk // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 105–116. — Bibliogr. s. 114–116, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/azlF1j

 • keywords: CO2, geological sequestration, costs

19
 • Economic aspects of UGS in depleted high-nitrogen natural gas fieldsEkonomiczne aspekty PMG w wyeksploatowanych złożach wysokoazotowego gazu ziemnego / Jerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI, Stanisław RYCHLICKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1814. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2009 z. 287, s. 225–234. — Bibliogr. s. 234, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Environmental issues in shale gas exploration : monograph / Dariusz KNEZ, Piotr KOSOWSKI, Jan MACUDA, Paweł WOJNAROWSKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, 2013. — 96 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64479-01-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Experience and prospects of acid gas sequestration in Poland / Jerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Mariusz Dziadkiewicz // W: IGRC 2017 [Dokument elektroniczny] : International Gas Union Research Conference : 24-26 May 2017, Rio de Janerio : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rio de Janerio] : [s. n.], [2017]. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.igrc2017.com.br/papers-download/ [2017-05-31]. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Dostęp do pełnego tekstu po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Managing the production of natural gas using gas storage in PolandWykorzystanie podziemnych magazynów gazu do zarządzania produkcją gazu ziemnego w Polsce / Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 4, s. 285–296. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: podziemne magazynowanie gazu, optymalizacja wydobycia, kalkulacja pojemności czynnej

  keywords: underground gas storage, production optimization, working capacity calculation

23
 • Metody zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowejMethods of improving crude oil production / Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI, Paweł WOJNAROWSKI // W: Przemysł Naftowy w Polsce 2010 = Petroleum Industry in Poland 2010. — Kraków : AKNET, [2010]. — S. 22–36, 126–140. — Bibliogr. s. 36, 140. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
25
 • Możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej w Polsce z zastosowaniem zaawansowanych technologiiPossibilities of production increases from Polish oil fields through the application of advanced technologies / Paweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA, Damian JANIGA, Piotr KOSOWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2015 t. 18 z. 4, s. 19–28. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz., Abstr.. — XXIX konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Paliwa dla energetyki - mix energetyczny : Zakopane, 11–14 października 2015 : część 2

 • słowa kluczowe: szczelinowanie hydrauliczne, metody EOR, niekonwencjonalne złoża ropy naftowej

  keywords: hydraulic fracturing, EOR methods, unconventional oil reservoirs