Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Obłąkowski, inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Nanostrukturalny materiał termoelektryczny i sposób wytwarzania nanostrukturalnego materiału termoelektrycznego[Nanostructural thermoelectric material and method of obtaining same] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Jan OBŁĄKOWSKI, Ryszard GAJERSKI. — Int.Cl. : B82B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 195839 B1 ; Udziel. 2007-04-24 ; Opubl. 2007-10-31. — Zgłosz. nr P.342907 z dn. 2000-09-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL195839B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Otrzymywanie nanoproszków cyrkonianu baru metodą ”spray pyrolysis”Preparation of barium zirconate nanopowders by spray pyrolysis method / Mirosław M. BUĆKO, JAN OBŁĄKOWSKI, Wojciech Maziarz // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Otrzymywanie nanoproszków cyrkonianu baru metodą \emph {spray pyrolysis}Preparation of barium zirconate nanopowders by spray pyrolysis method / Mirosław M. BUĆKO, Jan OBŁĄKOWSKI, Wojciech Maziarz // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 43–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Preparation of $BaZrO_{3}$ nanopowders by spray pyrolysis method / Mirosław M. BUĆKO, Jan OBŁĄKOWSKI // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2007 vol. 27 iss. 13–15, s. 3625–3628. — Bibliogr. s. 3628, Abstr.. — International conference on electroceramics : Toledo, Spain, 18–22 June 2016. — tekst: https://goo.gl/tzHANc

 • keywords: powders-chemical preparation, BaZrO3

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jeurceramsoc.2007.02.008

5
 • Sposób analizy termicznej oraz urządzenie do analizy termicznej[Method for thermal analysis and device for thermal analysis] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ryszard LECH, Jan OBŁĄKOWSKI. — Int.Cl.: G01N 25/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209221 B1 ; Udziel. 2011-03-10 ; Opubl. 2011-08-31. — Zgłosz. nr P.367166 z dn. 2004-04-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209221B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Synthesis and characterization of $Al_{2}O_{3}-0.02Cr_{2}O_{3}$, $ZrO_{2}-0.15CeO_{2}$ and $ZrO_{2}-0.1Y_{2}O_{3}$ powders obtained by the ultrasonic spray pyrolysis / J. OBŁĄKOWSKI, R. GAJERSKI, W. KUCZA, M. DANIELEWSKI, A. MAŁECKI, J. Morgiel, A. Michalski // W: ESTAC 9 : 9\textsuperscript{th} European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August 2006, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2006. — Iss. 350. — Opis częśc. wg okł.. — S. 247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Synthesis and characterization of alumina- and zirconia-based powders obtained by the ultrasonic spray pyrolysis / W. KUCZA, J. OBŁĄKOWSKI, R. GAJERSKI, S. ŁABUŚ, M. DANIELEWSKI, A. MAŁECKI, J. Morgiel, A. Michalski // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2007 vol. 88 no. 1, s. 65–69. — Bibliogr. s. 69. — Publikacja dostępna online od: 2007-04-11. — ESTAC 9. First iss., Thermal reactivity of solids : 9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August, 2006, Cracow, Poland / guest eds. A. Małecki, B. Małecka ; Budapest University of Technology and Economics. Budapest, Hungary. — Budapest ; Dordrecht : Akadémiai Kiadó ; Kluwer Academic Publisher, 2007. — tekst: https://goo.gl/WNT7M5

 • keywords: SEM, TEM, spray pyrolysis, alumina, zirconia, plasma sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-006-8075-3

8
 • Synthesis of $Ni-Pd$ alloy nanopowders by thermal decomposition of salts / Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA, Jan OBŁĄKOWSKI, Barbara MAŁECKA, Ryszard GAJERSKI, Małgorzata WIERZBICKA // W: ESTAC 9 : 9\textsuperscript{th} European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August 2006, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2006. — Iss. 350. — Opis częśc. wg okł.. — S. 237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9