Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Musiał, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Approaching mechanochemical synthesis of kesterite – a prospective solar cell material / Katarzyna KAPUSTA, Mariusz DRYGAŚ, Michał MUSIAŁ, Jerzy F. JANIK, Karolina Weręgowska, Sławomir Podsiadło // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 219. — Bibliogr. s. 219

 • keywords: pyrolysis, solar cells, band gap, kesterite, mechanochemical synthesis

2
3
 • Czyste i złożone nanoproszkowe materiały azotkowe – synteza i charakterystyka[Simple and complex metal nitride nanopowders – synthesis and characteristics] / Mariusz DRYGAŚ, Michał MUSIAŁ, Jerzy F. JANIK // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Magnetic properties of the GaN nanoparticles surface-modified with manganese centers : [abstract] / Michał MUSIAŁ, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Jacek Gosk, Andrzej Twardowski // W: E-MRS [Dokument elektroniczny] : 2015 Fall meeting : 15\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} September, Warsaw – Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1] ID W I 4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Praca zawarta w części: Symposium W

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Nanopowders of gallium nitride GaN surface funtionalized with manganese / Michał MUSIAŁ, Jacek Gosk, Andrzej Twardowski, Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ // Journal of Materials Science ; ISSN 0022-2461. — 2017 vol. 52 iss. 1, s. 145–161. — Bibliogr. s. 158–161, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-07. — tekst: https://goo.gl/5ivP2I

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • New precursor route to nanocrystalline powders of magnetic manganese nitride $\eta-Mn_{3}N_{2}$ / Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAS, Michał MUSIAŁ, Mirosław M. BUĆKO, Jacek Gosk, Andrzej Twardowski // W: NanoAfrica 2014 : 5\textsuperscript{th} international conference on Nanoscience and nanotechnology : 30 March – 2 April 2014 / Vaal University of Technology (VUT). — [South Africa : s. n.], [2014]. — S. [1]. — Tekst opublikowany jako errata

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • Powierzchniowe nasycanie nanoproszków azotku galu GaN magnetycznymi centrami żelaza(III) – synteza prekursorówSurface modification of gallium nitride GaN nanopowders with magnetic centres of iron(III) – precursors synthesis / Michał MUSIAŁ // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 18

 • słowa kluczowe: modyfikacja powierzchni, azotki, spintronika, mteriały magnetyczne

9
 • Silicon carbide nanostructures prepared from affordable silicon precursors and nanocarbons made \emph {via} aerosol-assisted vapor phase synthesis method / Cezary CZOSNEK, Michał MUSIAŁ, Paulina Baran, Jerzy F. JANIK // W: Nano conference 2015 : 7\textsuperscript{th} Polish conference on Nanotechnology : 24\textsuperscript{th} – 27\textsuperscript{th} June 2015, Poznań, Poland : book of abstracts = 7 krajowa konferencja nanotechnologii. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Sintering of GaN nanopowders surface-functionalized with manganese / Mariusz DRYGAŚ, Michał MUSIAŁ, Jerzy F. JANIK, Stanisław Gierlotka, Bogdan Pałosz, Jarosław Rybusiński, Andrzej Twardowski // W: E-MRS 2017 [Dokument elektroniczny] : fall meeting and exhibit : Warsaw, 18–21, 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2017]. — ekran 1. — Tryb dostępu: https://goo.gl/nTa99b [2017-09-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
 • Synteza nanoproszkowego azotku galu przed powierzchniową modyfikacją magnetycznymi centrami manganu[Surface modification of gallium nitride nanopowder with magnetic manganese centres] / Michał MUSIAŁ // W: II Sesja Naukowa Doktorantów : 24 czerwca 2014, Kraków : streszczenia wystąpień / AGH. Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : [s. n.], 2014. — S. 13

 • słowa kluczowe: powierzchnia, nanoproszek, azotek galu, magnetyzm, spintronika

13
 • Synthesis and characterization of gallium nitride nanopowders surface-modified with manganese / Michał MUSIAŁ, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: Nano conference 2015 : 7\textsuperscript{th} Polish conference on Nanotechnology : 24\textsuperscript{th} – 27\textsuperscript{th} June 2015, Poznań, Poland : book of abstracts = 7 krajowa konferencja nanotechnologii. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Tentative synthesis of Fe-doped gallium nitride GaN nanopowders for spintronic applications / Michał MUSIAŁ, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Jacek Gosk, Andrzej Twardowski // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 70. — Bibliogr. s. 70

 • keywords: magnetism, nanopowders, gallium nitride, spintronics, semicondutor

15
 • Termiczna konwersja układu prekursorowego $Fe[N(Si(CH_{3})_{3})_{2}]_{3}/NH_{3}$ do nanoproszkowych azotków żelaza[Thermal conversion of precursor $Fe[N(Si(CH_{3})_{3})_{2}]_{3}/NH_{3}$ to nanopowder iron nitrides] / Michał MUSIAŁ, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: 60 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : 17–21.09.2017, Wrocław : materiały zjazdowe / oprac. red. Jacek Wojaczyński, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2017]. — S. 820. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [2017-09-19]. — Bibliogr. s. 820

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • The potential of a char from pyrolysis of rubber wastes as a black pigment in varnishing / M. MUSIAŁ, J. F. JANIK, W. A. ŻMUDA // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Tuning the bimetallic amide-imide precursor system to make paramagnetic GaMnN nanopowders / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Michał MUSIAŁ, Jacek Gosk, Andrzej Twardowski // Materials Chemistry and Physics ; ISSN 0254-0584. — Tytuł poprz.: Materials Chemistry. — 2016 vol. 180, s. 173–183. — Bibliogr. s. 183, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-01. — tekst: http://goo.gl/KsigvG

 • keywords: magnetic properties, nanostructures, nitrides, crystal growth

18
 • Weryfikacja przydatności karbonizatu z odpadów gumowych w lakiernictwieApplicability of a char from pyrolysis of rubber wastes in vernishing / Michał MUSIAŁ, Jerzy F. JANIK, Wiesław A. ŻMUDA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2055–2058. — Bibliogr. s. 2058

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych