Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Richert, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kbot, Katedra Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56021506700

PBN: 903365

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 125, z ogólnej liczby 129 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Ag powders consolidated by reciprocating extrusion (CEC) / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Agnieszka HOTLOŚ, Paweł PAŁKA, Wacław Pachla, Małgorzata Perek // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vols. 667–669, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.. — Nanomaterials by Severe Plastic Deformation : NanoSPD5 : selected peer-reviewed papers from 5th international conference : Nanjing, China, March 21–25, 2011, Part 1 / eds. Jing Tao Wang, Roberto B. Figueiredo, Terence G. Langdon. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.667-669.145.pdf

 • keywords: microstructure, nanostructures, several plastic deformation, powder consolidation

5
6
 • Analiza możliwości osadzania powłok diamentowych na podłożach stalowych i grafitowych metodą PA CVD : [abstract][Analyse of deposition possibility of diamond coatings on the steel and graphite substrates by PA CVD method] / Paulina ZAWADZKA, Marek Poręba, Jan Sieniawski, Maria RICHERT // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Analiza struktury i własności powłok $Al_{2}O_{3}, ZrO_{2}+Y_{2}O_{3}$ otrzymanych metodą natrysku plazmowego na podłożu grafitowymThe analysis of microstructure and properties $Al_{2}O_{3}, ZrO_{2}+Y_{2}O_{3}$ coats produced by thermal spraying method at graphite substrate / Ilona NEJMAN, Maria RICHERT, Stanisław PIETRZYK, Paweł PAŁKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 6, s. 273–278. — Bibliogr. s. 278

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, powłoki Al2O3, ZrO2+Y2O3, natrysk plazmowy

  keywords: microstructure, plasma spraying, Al2O3, ZrO2+Y2O3 coatings

8
 • Analysis of the microstructure and selected properties of the aluminium alloys used in automotive air-conditioning systems / Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Maria RICHERT, Anna WĄSIK, Adam Szafron // Metals ; ISSN 2075-4701. — 2018 vol. 8 iss. 1 art. no. 10, s. 1–15. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-28

 • keywords: aluminium alloys, mechanical properties, heat treatment, SWAAT test, microstructure investigations, automotive air-conditioning system

9
 • Badania podatności stopów AlMg do wyciskania zgrzewającego : streszczenieResearch on susceptibility of AlMg alloys for extrusion welding : abstract / Alicja WASSERMANN, Dariusz LEŚNIAK, Maria RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Henryk Jurczak // W: KONTECH 2016 : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 21–23.09.2016, Mierzęcin : materiały konferencyjne = XXI international scientific and technical conference : advanced forming technologies and nanostructured materials : conference proceedings. — Poznań : Instytut Obróbki Plastycznej, cop. 2016. — S. 43–44. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Badania struktury styków konsolidowanych z proszków AgSnBiThe structure of the electrical contacts of the consolidated AgSnBi powder / Maria RICHERT, Ilona NEJMAN, Paulina ZAWADZKA, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 11, s. 631–636. — Bibliogr. s. 636

 • słowa kluczowe: porowatość, HE, styki elektryczne, CWS

  keywords: porosity, HE, CWS, electrical contact

11
 • Badania ścieralności konsolidowanych proszków srebra stosowanych na styki elektryczneInvestigation of grindability of silver powders using for electrical contacts / Maria W. RICHERT, Jerzy A. Smolik, Stanisław Księżarek // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 12, s. 761–765. — Bibliogr. s. 765

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Badania warstw nanoszonych metodami natrysku termicznegoThe investigations of coatings deposited by thermal spraying methods / Maria W. RICHERT, Adam Mazurkiewicz, Marzanna Książek, Jerzy A. Smolik, Ryszard Grzelka, Paweł PAŁKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2011 R. 32 nr 4, s. 691–694. — Bibliogr. s. 694, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: M. Richert: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; P. Pałka – brak afiliacji AGH. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=64707

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Bulk nanomaterials and powders consolidation produced by Cyclic Extrusion Compression / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Agnieszka HOTLOŚ // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 62

 • keywords: severe plastic deformation, nanostructures, powder consolidation, cyclic extrusion compression

14
 • Bulk nanomaterials and powders consolidation produced by Cyclic Extrusion Compression / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Agnieszka HOTLOŚ // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 276–283. — Bibliogr. s. 283, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: nanostructures, powder consolidation, cyclic extrusion compression, severe plastic deformation methods

15
 • CAD supportive in design of multichannel pipe for automotive applicationWspomaganie CAD przy projektowaniu rur wielokanałowych do zastosowań motoryzacyjnych / Łukasz KUCZEK, Marcin MROCZKOWSKI, Maria RICHERT // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 nr 4, s. 71–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, mechanika płynów, zastosowanie CAD w doborze kształtu i wymiarów, rura wielokanałowa, test wytrzymałościowy, transfer ciepła

  keywords: numerical analysis, heat transfer, fluid mechanics, CAD application for shape and dimension design, multichannel pipe, strength test

16
 • Carbon nanocoatings on steel and graphite substrate / M. RICHERT, P. ZAWADZKA, Cz. KAPUSTA, J. Smolik, A. Mazurkiewicz // W: Nano conference 2015 : 7\textsuperscript{th} Polish conference on Nanotechnology : 24\textsuperscript{th} – 27\textsuperscript{th} June 2015, Poznań, Poland : book of abstracts = 7 krajowa konferencja nanotechnologii. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Characterisation of oxide coatings produced on aluminium by PEO at different frequencies of pulsed current / GĘBAROWSKI Wojciech, PIETRZYK Stanisław, RICHERT Maria // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2015 vol. 828–829, S. 427–432. — Bibliogr. s. 432, Abstr.. — Toż na dołączonym dysku Flash. — LMT 2015 : Seventh international Light Metals Technology conference : July 27–29, 2015, Port Elizabeth, South Africa / ed. H. K. Chikwanda, S. Chikosha. — 978-3-03835-562-5. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.828-829.427.pdf

 • keywords: microstructure, coatings, plasma electrolytic oxidation, aluminium oxide, X-ray diffraction

18
 • Chromium carbide coatings obtained by the hybrid PVD methods / M. RICHERT, A. Mazurkiewicz, J. Smolik // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2010 vol. 43 iss. 1, s. 145–152. — Bibliogr. s. 152, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • ${Cr_{3}C_{2}}$ and ${WC-Co}$ coatings on ${Al-Si}$ substrate / Maria RICHERT, Marzanna Książek, Ilona Różycka // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • Double-billet incremental ECAP / Andrzej Rosochowski, Lech Olejnik, Maria RICHERT // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2008 vols. 584–586, s. 139–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2008-06-17. — 4th International conference on Nanomaterials by severe plastic deformation : August 18–22, 2008 : Goslar, Germany. — tekst: http://www-1scientific-1net-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/MSF.584-586.139.pdf

 • keywords: FEM, properties, structure, ECAP, Al1070

22
23
 • Effect of chemical composition and heat treatment of ingots on the plasticity of 6060 aluminium alloys series / Rafał Hubicki, Jerzy Gellner, Maria W. RICHERT // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 114–115

 • keywords: microstructure, homogenization, aluminium alloys ingots

24
 • Effect of focused electron beam intensity on structure of 6068 aluminium alloy / M. St. Węglowski, I. Nejman, P. ZAWADZKA, S. Błacha, M. RICHERT // W: 9\textsuperscript{th} international conference engineering, computer science and education, 2016 : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences Krakow ; Institute of Technology. Pedagogical University, cop. 2016. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25