Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Marciniak, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • Dostępność danych infrastruktury informacji przestrzennej dla potrzeb sporządzania dokumentacji powypadkowej i kryminalistycznejAvailability of spatial information infrastructure data for the preparation of accident and forensic documentation / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA, Mirosław MARCINIAK // W: XIX. medzinárodné slovensko-pol'sko-české geodetické dni : Trenčianske Teplice, 16.–18.5.2013 : zborník anotácií / Slovenská spoločnost' geodetov a kartografov, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Český svaz geodetů a kartografů. — [Słowacja] : Slovenská spoločnost' gedetov a kartografov, 2013. — S. 31–32. — Bibliogr. s. 32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Integracja danych w procesie dokumentacji miejsca zdarzenia[Data integration in the documentation of crime scene] / Mirosław MARCINIAK // Okólnik TD : biuletyn informacyjny Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; ISSN 1425-7688. — 2013 nr 137, s. 42. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — VII Ogólnopolskie sympozjum geoinformatyczne na temat Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych : Warszawa 11-13 września 2013 : streszczenia referatów i posterów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • System eSURV : nowe narzędzie w oględzinach miejsca zdarzenia drogowegoeSURV system – new technology for forensic mapping and scenes reconstruction / Mirosław MARCINIAK // Paragraf na Drodze ; ISSN 1505-3520. — 2013 nr 2, s. 54–67. — Bibliogr. s. 66–67, Streszcz., Abstr.. — Dod. afiliacja: Cyborg Idea s. c., Kraków

 • słowa kluczowe: eSURV, oględziny miejsca zdarzenia, dokumentacja kryminalistyczna, szkic (plan) miejsca zdarzenia w układzie 2D/3D

  keywords: eSURV system, forensic mapping, diagram (map) 2D/3D of crime scene, crime scene investigation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Zastosowanie techniki modelowania 3D do analizy najechania pojazdu na leżącego człowieka[Apply 3D modelling techniques to the analysis of vehicle invade on the lying human] / Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Piotr Świder, Dariusz Bułka, Mirosław MARCINIAK // W: IX international science-technical conference Automotive Safety 2014 : problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych : Rajecké Teplice – Slovakia, 8–10 April 2014 / red. Tomasz L. Stańczyk. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2014. — ISBN: 978-83-63792-21-3. — S. 424–430. — Bibliogr. s. 429–430, Streszcz.. — M. Marciniak – dod. afiliacja: Cybid sp. j.

 • słowa kluczowe: fotogrametria, rekonstrukcja zdarzenia, tomografia, PMCT, modele i wizualizacja 3D

  cyfrowy identyfikator dokumentu: