Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Łoziak, mgr inż.

wykładowca

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-kt, Katedra Telekomunikacji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0798-3778

ResearcherID: A-1559-2012

Scopus: 24725204800

PBN: 909742

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości adaptacji protokołu doboru trasy OSPF do specyfiki bezprzewodowych sieci o strukturze kraty[The analysis of a possibility of OSPF routing protocol adaptation the environment of wireless mesh networks] / Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2009 R. 82 nr 8–9, s. 1015–1023.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1022–1023. — Tekst zamieszczono na dołączonym CD-ROM-ie. — 25. KSTiT'2009 : [XXV Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : 16–18 września 2009 r., Warszawa]. — Warszawa : SIGMA NOT Spółka z o. o., 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza symulacyjna wpływu dopplerowskiego rozpraszania częstotliwości na pracę sieci WLAN standardu IEEE 802.11 : [streszczenie][Simulation analysis of Doppler spread influence on the IEEE 802.11 network performance : abstract] / Marek SIKORA, Krzysztof ŁOZIAK, Wiesław LUDWIN // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2010 R. 83 nr 6, s. 216. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 556–559. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 559, Streszcz.. — KKRRiT 2010 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Kraków, 16–18 czerwca 2010. — Warszawa : SIGMA NOT Spółka z o. o., 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analysis of data aquisition requirements for SHM system in aircraftAnaliza wymagań systemu akwizycji danych do monitorowania stanu poszycia statków powietrznych / Michał WĄGROWSKI, Marek SIKORA, Janusz GOZDECKI, Krzysztof ŁOZIAK, Wiesław LUDWIN, Jacek WSZOŁEK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2015 R. 88 nr 8–9, s. 738–743. — Bibliogr. s. 743. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — KSTIT 2015 : XXXI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Kraków, 16–18 września 2015 r.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, SHM, system pomiarowy, sieci sensorowe

  keywords: measurement system, optimisation, SHM, sensor network

4
 • Aplikacje testowe i ich odwzorowanie na klasy usług w Równoległym Internecie IPv6 QoS[Test applications and their mapping to classes of service in Parallel Internet IPv6 QoS] / Halina Tarasiuk, [et al.], Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Krzysztof ŁOZIAK, Katarzyna KOSEK-SZOTT, Szymon SZOTT, [et al.] // W: Inżynieria Internetu Przyszłości, Cz. 2 / pod red. Wojciecha Burakowskiego i Piotra Krawca. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2013. — ISBN: 978-83-7814-099-3. — S. 119–134. — Bibliogr. s. 133–134, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Architektura systemu do monitoringu pacjentów chorych na astmę : [streszczenie][System architecture for monitoring patients with asthma] / K. ŁOZIAK, M. NATKANIEC, M. SIKORA, N. WIŚNIEWSKI, T. ZIELIŃSKI // Pionier Magazine ; ISSN 1899-8755. — 2010 nr i3, s. 16–17. — Błąd w nazwisku K. Łoziak. — eNauka kluczem rozwoju : II konferencja i3: internet – infrastruktury – innowacje : Wrocław, 1–3 grudnia 2010. — Poznań : Konsorcjum Pionier, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Autokonfiguracja węzłów sieciowych w bezprzewodowej sieci Mesh[Nodes autoconfiguration in a wireless Mesh network] / Krzysztof ŁOZIAK, Janusz GOZDECKI, Marek NATKANIEC // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2011 nr 6, s. 57. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie s. 420–423. — Bibliogr. s. 423. — KKRRiT 2011 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : 8–10 czerwca 2011 r., Poznań

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Autokonfiguracja węzłów sieciowych w bezprzewodowej sieci Mesh[Nodes autoconfiguration in a wireless Mesh network] / Krzysztof ŁOZIAK, Janusz GOZDECKI, Marek NATKANIEC // W: KKRRiT 2011 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Poznań, 08–10 czerwca 2011 : streszczenia referatów. — Poznań : Politechnika Poznańska. Katedra Radiokomunikacji, [2011]. — S. 57. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Telekomunikacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : CARrier grade MEsh Networks. INFSO-ICT-214994. Deliverable D 1.2,Ratified architecture deliverable / ed. Paul Patras ; aut.: Sebastian Robitzsch, Mathias Kretschmer, Dirk von Hugo, Antonio de la Oliva, Carlos Jesús Bernardos, Albert Banchs, Paul Patras, Pablo Serrano, [et al.], Marek NATKANIEC, Krzysztof ŁOZIAK. [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ver. 1.0. — [Europe : CARMEN], [2009]. — 135 s.. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu [2009-02-27]. — Abstr.. — Seventh Framework Programme. — Pełny tekst tylko dla autorów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : CARrier grade MEsh Networks. INFSO-ICT-214994. Deliverable 2.3, Improved media access control following the MAC layer abstraction / ed. Bernd Gloss ; aut.: Albert Banchs, Pablo Serrano, Paul Patras, Michael Fitch, Maziar Nekovee, Gidon Reid, Nico Bayer, Xavier Perez-Costa, [et al.], Krzysztof ŁOZIAK, Marek NATKANIEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ver. 1.0. — [Europe : CARMEN], [2009]. — 42 s.. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu [2009-02-27]. — Abstr.. — Seventh Framework Programme. — Pełny tekst tylko dla autorów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : CARrier grade MEsh Networks. INFSO-ICT-214994. Deliverable 4.1, Self-configuration techniques for wireless mesh networks / Burak Simsek, Marek NATKANIEC, Krzysztof ŁOZIAK, Jia Yuan Chen, David Chieng. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ver. 1.0. — [Europe : CARMEN], [2009]. — 63 s.. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu [2009-02-27]. — Abstr.. — Seventh Framework Programme. — Pełny tekst tylko dla autorów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : CARrier grade MEsh Networks. INFSO-ICT-214994. Deliverable D 1.1, First architecture deliverable / ed. Paul Patras ; aut.: Mathias Kretschmer, Sebastian Robitzsch, Holger Ziemek, Dirk von Hugo, Arturo Azcorra, Albert Banchs, Ignacio Soto, Carlos J. Bernardos, [et al.], Marek NATKANIEC, Krzysztof ŁOZIAK, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Europe : CARMEN, 2008. — 56 s.. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu [2009-02-27]. — Abstr.. — Seventh Framework Programme

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : report on implementation and simulation of the WP4 architecture: self-configuration, monitoring and radio planning / eds. Marek NATKANIEC, Burak Simsek, David Chieng, Sebastian Robitzsch ; aut.: Burak Simsek, Mathias Kretschmer, Krzysztof ŁOZIAK, Janusz GOZDECKI, Marek NATKANIEC, Ganesan Periakarruppan, David Chieng, Sebastian Robitzsch. — Dane tekstowe. — [S. l. : CARMEN], [2010]. — 90 s., Deliverable 4.7.. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu/wp-uploads/2009/deliverables/D4.7.pdf [2011-02-04]. — Bibliogr. s. 90, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : a monitoring solution for wireless mesh networks / eds. Ganesan Periakarruppan, Eric Chin, David Chieng, Marek NATKANIEC, Mathias Kretschmer ; aut.: Mathias Kretschmer, Marek NATKANIEC, Krzysztof ŁOZIAK, Ganesan Periakarruppan, Eric Chin, David Chieng. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : CARMEN], [2009]. — 77 s., INFSO-ICT-214994, Deliverable 4.5. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu/wp-uploads/2009/deliverables/D4.5.pdf [2011-02-04]. — Bibliogr. s. 76–77, Abstr.. — Seventh Framework Programme

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 • Detecting transmission power misbehaviour in Wi-Fi networks / Szymon SZOTT, Marek SIKORA, Marek NATKANIEC, Krzysztof ŁOZIAK // W: Wireless access flexibility : first international workshop, WiFlex 2013, Kaliningrad, Russia, September 4–6, 2013 : proceedings / eds. Giuseppe Bianchi, Andrey Lyakhov, Evgeny Khorov. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2013. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 8072). — ISBN: 978-3-642-39804-9 ; e-ISBN: 978-3-642-39805-6. — S. 58–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych