Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Leżański, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507149840
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka infiltrowanych kompozytów wolfram-srebro i molibden-srebroThe silver-tungsten and silver-molybdenium infiltrated composites / Marcin MADEJ, Jan LEŻAŃSKI // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2009 vol. 9 nr 1, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Copper infiltrated high speed steel based composites / Marcin MADEJ, Jan LEŻAŃSKI // W: 5\textsuperscript{th} International powder metallurgy conference [Dokument elektroniczny] : October 08–12, 2008 Ankara, Türkiye / eds. Mehmet Türker, [et al.] ; TTMD – Turkish Powder Metallurgy Association, TOBB – University of Economics and Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ankara : Türk Toz Metalurjisi Derne\v{g}i. TOBB Ekonomi ve Tekonoloji Üniversitesi, [2008]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: In memory of Prof. Dr. Süleyman Saritas. — ISBN: 978-605-60606-0-1. — S. 693–700. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 700, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Mikrostruktura infiltrowanych kompozytów stal szybkotnąca-węglik wolframu-miedźThe microstructure of infiltrated high speed steel-tungsten carbide-copper composites / Marcin MADEJ, Jan LEŻAŃSKI // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2009 vol. 9 nr 4, s. 305–311. — Bibliogr. s. 311

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Przewodność cieplna kompozytów $W-Ag, Mo-Ag, Fe-Ag$The thermal conductivity of composites $W-Ag, Mo-Ag, Fe-Ag$ / Marcin MADEJ, Jan LEŻAŃSKI, Tadeusz TELEJKO // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 nr 2, s. 172–178. — Bibliogr. s. 178

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Spiekany kompozyt na osnowie lub z dodatkiem srebra[The as–sintered Ag based composites or composites with additions of Ag] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŻAŃSKI Jan, MADEJ Marcin. — Int.Cl.: C22C 33/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386088 A1 ; Opubl. 2010-03-29. — Zgłosz. nr P.386088 z dn. 2008-09-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 7, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386088A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Sposób wytwarzania profili kompozytowych[Method for fabrication of sections made of composite material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan LEŻAŃSKI. — Int.Cl.: F16S 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 203429 B1 ; Udziel. 2009-02-16 ; Opubl. 2009-10-30. — Zgłosz. nr P.358866 z dn. 2003-02-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL203429B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • The properties and structure of infiltrated high speed-tungsten carbide – copper composites / Marcin MADEJ, Jan LEŻAŃSKI // W: Materiais 2009 : The V International Materials Symposium MATERIAIS 2009 : XIV meeting of SPM - Sociedade Portuguesa de Materiais : 5–8 April 2009, Lisbon / Technical University of Lisbon. Instituto Superior Técnico. — Lisboa : Instituto Superior Técnico, 2009. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • The structure and properties of copper infiltrated HSS based compositeStruktura i właściwości infiltrowanych miedzią kompozytów na osnowie stali szybkotnącej / M. MADEJ, J. LEŻAŃSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 3, s. 839–845. — Bibliogr. s. 845. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol3_2008/artykuly/21_.pdf

 • keywords: composites, sintering, infiltration, properties, high speed steel

10
 • Umacniany kompozyt spiekany[The strengthened as-sintered composites] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŻAŃSKI Jan, MADEJ Marcin. — Int.Cl.: C22C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386138 A1 ; Opubl. 2010-03-29. — Zgłosz. nr P.386138 z dn. 2008-09-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 7, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386138A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Umacniany włóknami kompozyt na osnowie srebra[Fiber strengthened silver based composites] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŻAŃSKI Jan, GACEK Stanisława, MADEJ Marcin. — Int.Cl.: C22C 47/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386172 A1 ; Opubl. 2010-04-12. — Zgłosz. nr P.386172 z dn. 2008-09-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 8, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386172A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Własności i struktura infiltrowanych kompozytów stal szybkotnąca-węglik wolframu-miedź, Cz. 1The properties and structure of infiltrated high speed steel-tungsten carbide-copper composites, Pt. 1 / Marcin MADEJ, Jan LEŻAŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 8, s. 498–505. — Bibliogr. s. 505

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Własności i struktura infiltrowanych kompozytów stal szybkotnąca-węglik wolframu-miedź, Cz. 2The properties and structure of infiltrated high speed steel-tungsten carbide-copper composites, Pt. 2 / Marcin MADEJ, Jan LEŻAŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 9, s. 564–573. — Bibliogr. s. 573

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Właściwości trybologiczne kompozytów na osnowie stali szybkotnącejThe tribological properties of high speed steel based composites / Marcin MADEJ, Jan LEŻAŃSKI // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 vol. 8 nr 1, s. 87–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych