Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Leszczyńska, dr hab.

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksoas, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9859-8941

ResearcherID: V-3179-2017

Scopus: brak

PBN: 901232

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Constructing of femininity and masculinity categories in an academic discourse. The case study of "science and scholarship in Poland information service / Katarzyna LESZCZYŃSKA // W: ESA 10th conference [Dokument elektroniczny] : social relations in turbulent times : Geneva, 7–10 September 2011 : abstract book / European Sociological Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Geneva : ESA, 2011. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-940386-18-5 ; e-ISBN10: 2-940386-18-8. — S. 692–693. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Construction of feminity and masculinity in the discourse to popularize a science : the analysis of discursive strategies / Katarzyna LESZCZYŃSKA // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2012 no. 6, s. 183–211. — Bibliogr. s. 207–211, Abstr.

 • keywords: gender, gender beliefs, media, discourse, femininity, masculinity

3
 • Cztery wizje Europy : analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w PolsceFour visions of Europe: an analysis of the opinions of John Paul II and Roman Catholic clergy in Poland / Katarzyna LESZCZYŃSKA. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2009. — 302, [1] s.. — Bibliogr. s. 243–290, Summ., Indeksy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Gender agency in religious organizations : distancing as reproducing of patterns of femininity in the institutions of the Roman Catholic Church in Poland / Katarzyna LESZCZYŃSKA // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 1480. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Gender in religion? Religion in gender? : commentary on theory and research on gender and religion / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Katarzyna Zielińska // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2016 t. 15/3, s. 7–17. — Bibliogr. s. 13–17. — tekst: https://goo.gl/YxbWhm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Gender i religia – główne wymiary relacji : sprawozdanie z konferencji Women, religions and gender relations, 9–11 listopada 2016 roku, University of Turin, Turyn[Gender and religion – central dimensions of the relation : conference report: women, religions and gender relations, 9–11 November 2016, University of Turin, Turin] / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Sylwia Urbańska // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2016 t. 15/3, s. 123–124. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2016.15.3/human.2016.15.3.123.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Guest editorial / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Zbigniew PASEK // Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies (JASANAS) ; ISSN 1750-3191. — 2008 vol. 4, s. 1–2. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies (JASANAS) ; ISSN 1750-3191 / guest eds.: Katarzyna LESZCZYŃSKA, Zbigniew PASEK. — London : Alternative Spiritualities and New Age Studies Association, 2008. — vol. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kobiecość i męskość z punktu widzenia socjologii : {\em gender} w kontekście przemian społeczeństwa informacyjnego[Feminity and masculinity from the point of view of sociology : {\it gender} in the context of transformations of information society] / Katarzyna LESZCZYŃSKA // W: Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Łucji Kapralskiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka Inżynierów, Człowiek-najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-04-0. — S. 79–109. — Bibliogr. s. 108–109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Mitologizacja Europy w wypowiedziach duchownych kościoła katolickiego w Polsce : analiza nurtu totalnego[Mitologisation of Europe in the stablements of the clergy of Roman Catholic Church in Poland : analysis of “total” stream] / Katarzyna LESZCZYŃSKA // W: Oblicza religii i religijności / pod red. Ireny Borowik, Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Jana Doktóra. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2008. — ISBN: 978-83-60490-76-1. — S. 250–258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Nowa duchowość w badaniach społecznych[The new spirituality in the social investigations] / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Zbigniew PASEK // W: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych / pod red. Katarzyny Leszczyńskiej, Zbigniewa Paska. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2008. — ISBN: 978-83-60490-69-3. — S. 9–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznychThe new spirituality in monocultural and pluralistic societies / pod red. Katarzyny LESZCZYŃSKIEJ, Zbigniewa PASKA. — Kraków : NOMOS, 2008. — 219 s.. — Bibliogr. s. 189–202, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-60490-69-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Od redakcji : płeć kulturowa a teorie socjologiczne[Editorial : gender and sociological theories] / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Agata Dziuban // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2012 t. 11/2, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Ograniczenia i bariery w pracy kobiet w instytucji religijnej : doświadczenia świeckich kobiet w organizacjach administracyjnych w Kościele rzymskokatolickim w PolsceLimitations and barriers in the women's work in religious institutions : the experiences of lay women in administrational bodies in the Roman Catholic Church in Poland / Katarzyna LESZCZYŃSKA // Societas Communitas ; ISSN 1895-6890. — 2014 nr 1: Opis obyczajów na początku XXI wieku, czyli 210 lat po Kitowiczu / pod. red. Beaty Łaciak, s. 165–194. — Bibliogr. s. 191–194

 • keywords: gender, Roman Catholic Church, religious institutions, barries and limitations of women work

16
 • O \emph{gender} jako kategorii teoretycznej socjologii : praktyki, struktury i procesy płciowe z perspektywy socjologii płci Raewyn Connell : [recenzja]: Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym / Connell, Raewyn – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013[Gender as theoretical category of sociology : practices, structures and gender processes from the prospect of Raewyn Connell's sociology of gender] / Rec. Katarzyna LESZCZYŃSKA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2013 t. 12/4, s. 99–109. — Bibliogr. s. 106–109. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2013.12.4/human.2013.12.4.99.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Performatywne wymiary kultury[Performative dimensions of culture] / pod red. Katarzyny SKOWRONEK i Katarzyny LESZCZYŃSKIEJ. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2012. — 464, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-62196-54-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Płeć w instytucje uwikłana : reprodukowanie wzorców kobiecości i męskości przez świeckie kobiety i świeckich mężczyzn w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce[Gender entanged in institutions] / Katarzyna LESZCZYŃSKA. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2016. — 341 s., [1]. — Bibliogr. s. 311–333. — ISBN: 978-83-7383-810-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem : płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcjiBetween essentialism and constructivism : gender in the theoretical reflection of sociology – review of conceptions / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Agata Dziuban // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2012 t. 11/2, s. 13–34. — Bibliogr. s. 29–34. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.2/human.2012.11.2.13.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • Procesy sekularyzacji w społeczeństwie polskim po roku 1989 w świetle wybranych perspektyw teoretycznych[Secularization processes in Polish society after a year 1989 in the light of selected theoretical perspectives] / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Radosław TYRAŁA // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 409–422. — Bibliogr. s. 420–422

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Protective coating for advanced titanium alloys / E. M. GODLEWSKA, M. MITORAJ, K. MARS, K. LESZCZYŃSKA // W: EUROMAT 2013 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced Materials and Processes : Sevilla 8–13 September 2013 : abstracts / The Federation of European Materials Societies. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sevilla : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Society, culture and technology at the dawn of the 21st century / eds. Janusz MUCHA, Katarzyna LESZCZYŃSKA. — Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, cop. 2010. — XXIII, 202 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-1-4438-2156-8 ; ISBN10: 1-4438-2156-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Society, culture and technology at the dawn of the 21st century : introduction / Janusz MUCHA, Katarzyna LESZCZYŃSKA // W: Society, culture and technology at the dawn of the 21st century / eds. Janusz Mucha, Katarzyna Leszczyńska. — Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, cop. 2010. — ISBN: 978-1-4438-2156-8 ; ISBN10: 1-4438-2156-X. — S. VII–XXIII. — Bibliogr. s. XXI–XXIII

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Socjologia języka / socjolingwistyka a społeczna analiza dyskursu : perspektywa socjologa i językoznawcy[Sociology of language / sociolinguistics and discourse analysis : the perspective of sociologist and linguist] / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Katarzyna SKOWRONEK // Socjolingwistyka ; ISSN 0208-6808. — 2010–2011 [t.] 24–25, s. 7–28. — Bibliogr. s. 26–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych