Wykaz publikacji wybranego autora

Karol Kyzioł, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5414-952X

ResearcherID: A-9055-2017

Scopus: 23492534700

PBN: 901080

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
 • Amorficzne warstwy azotku krzemu ${a-Si_{x}N_{y}:H}$ na polikrystalicznym krzemieAmorphous ${a-SixNy:H}$ layers on polycrystalline silicon / Maria JURZECKA, Stanisława JONAS, Stanisława KLUSKA, Rafał M. NOWAK, Karol KYZIOŁ // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Amorphous ${a-Si_{x}N_{y}:H}$ layers on polycrystalline siliconAmorficzne warstwy azotku krzemu ${a-Si_{x}N_{y}:H}$ na polikrystalicznym krzemie / Maria JURZECKA, Stanisława JONAS, Stanisława KLUSKA, Rafał M. NOWAK, Karol KYZIOŁ // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 631–637. — Bibliogr. s. 637

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Badanie mechanizmu plazmochemicznej syntezy warstw typu ${a-C:N:H}$Investigations of mechanism of plasma chemical synthesis of ${a-C:N:H}$ layers / Katarzyna TKACZ-ŚMIECH, Stanisława JONAS, Karol KYZIOŁ // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie mechanizmu plazmochemicznej syntezy warstw typu ${a-C:N:H}$Investigations of the mechanism of plasma-chemical deposition of ${a-C:N:H}$ layers / Katarzyna TKACZ-ŚMIECH, Karol KYZIOŁ, Andrzej KOLEŻYŃSKI, Stanisława JONAS // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 609–616. — Bibliogr. s. 616

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Chosen properties of titanium biomaterials with modified surfaceWybrane właściwości użytkowe modyfikowanych powierzchni biomateriałów metalicznych na bazie tytanu / Marta JANUŚ, Karol KYZIOŁ, Stanisława JONAS // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 vol. 54 nr 4–5, s. 214–219. — Bibliogr. s. 219. — Antykorozja' 2011 : systemy – materiały – powłoki. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2011. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=58806

 • słowa kluczowe: korozja, tytan i jego stopy, chemiczne osadzanie z fazy gazowej, plazma

  keywords: corrosion, titanium and its alloys, Chemical Vapour Deposition, plasma

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Chromium-based oxidation-resistant coatings for the protection of engine valves in automotive vehicles / Monika DROŻDŻ, Karol KYZIOŁ, Zbigniew GRZESIK // Materiali in Tehnologije = Materials and Technology ; ISSN 1580-2949. — 2017 vol. 51 no. 4, s. 603–607. — Bibliogr. s. 607, Abstr.

 • keywords: oxidation, valve steels, thermal shocks, isothermal conditions, chromium layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17222/mit.2016.151

10
 • Chromium-based oxidation resistant coatings for protection of engine valves in automotive vehicles / Monika DROŻDŻ, Karol KYZIOŁ, Zbigniew GRZESIK // W: ICMT24 [Dokument elektroniczny] : 24 mednarodna konferenca o Materialih in tehnologijah : 28.–30. september 2016, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov = 24\textsuperscript{th} international conference on Materials and technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts / ed. by Matjaž Godec [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, cop. [2016]. — Na s. red. pomyłka w roku wydania. — e-ISBN:  978-961-94088-0-3. — S. 81. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icmt24.com/e_files/content/Book%20of%20Abstracts.pdf [2016-09-29]. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Crystal and electronic structure of arc melted ${CaZrO_{3}}$ / Paweł STOCH, Jacek SZCZERBA, Jerzy LIS, Dominika MADEJ, Karol KYZIOŁ, Zbigniew PĘDZICH // W: ECerS XII : 12th conference of the European Ceramic Society : June 19–23, 2011, Stockholm, Sweden / Stockholm University. — [Sweden : s. n.], [2011]. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 3–4, Abstr.. — Toż. na dysku Flash: ECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / [Stockholm University]. — [S. l. : s. n., 2011]. — Dane na dysku Flash. — Na dysku Flash również poster abstract

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dependence of structure and mechanical properties of Si-DLC coatings on methane content applied in plasma modification of Al-Zn and Al-Cu T6I6 alloys / Karol KYZIOŁ, Łukasz Kaczmarek, Marek Klich, Zbigniew GRZESIK // W: Local mechanical properties 2015 : proceedings of 12\textsuperscript{th} international conference : November 04–06, 2015, Liberec, Czech Republic / Technical University of Liberec. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Material Science, Technical University of Košice. Faculty of Metallurgy, New Technologies Research Center. University of West Bochemia. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — S. 30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Deposition of various gradient multilayer coatings on $Ti-6Al-4V$ alloy using MW CVD methods for orthopaedic implants / Karol KYZIOŁ, Julia Oczkowska, Marek Klich, Łukasz Kaczmarek, Agnieszka Kyzioł // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2017 vol. 20 no. 143 spec. iss., s. 26. — Bibliogr. s. 26. — 26\textsuperscript{th} Biomaterials in medicine and veterinary medicine : annual conference : 12–15 October 2017, Rytro, Poland. — tekst: http://www-1biomat-1krakow-1pl-1000032160fce.wbg2.bg.agh.edu.pl/gazeta/archiwum/143F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Fatigue strength of the 2024 aluminium alloy in T616 temper – effect of core/shell precipitations / Łukasz Kaczmarek, Hanna Radziszewska, Sebastian Lipa, Bogusława Adamczyk-Cieślak, Jarosław Mizera, Mariusz Stegliński, Karol KYZIOŁ, Daniel Kottfer, Marek Klich // W: NM-NT 2015 : Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym : VI krajowa konferencja : Międzyzdroje, 24–28 maja 2015 r. : program konferencji i streszczenia referatów / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Inżynierii Materiałowej. — [Szczecin : ZUT], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 98

 • keywords: aluminium alloys strengthened by precipitation, multistage heat treatment, core/shell precipitations, resonance fatigue examinations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Funkcjonalne powłoki otrzymywane w warunkach plazmochemicznychFunctional coatings deposited in plasma chemical conditions / Karol KYZIOŁ. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2016. — 131 s.. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; Vol. 123) ; (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne). — Bibliogr. s. 118–129, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-63663-85-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • Influence of molecular composition of Al/AlC/a-C:H coatings deposited on AZ31 magnesium alloy on their selected mechanical properties / Łukasz Kaczmarek, Wiktor Tuta, Karol KYZIOŁ, Piotr Kuśtowski, Mariusz Stegliński, Daniel Kottfer, Marek Klich, Damian Batory, Witold Szymański // W: SENM 2015 [Dokument elektroniczny] : Smart Engineering of New Materials : 22–25 June 2015 Lodz, Poland : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lodz : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: carbon coating, magnesium alloy, antiwear coating, functional material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Influence of plasma nitriding process on multi-layer coatings produced by MW CVD technique for hip prosthesis applications / Agnieszka Kyzioł, Łukasz Kaczmarek, Marek Klich, Karol KYZIOŁ // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 617. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-02]. — Bibliogr. s. 617. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Influence of plasmochemical modification of Al-Cu-Mg alloys on surface structure and functional properties / K. KYZIOŁ, M. Mędala, Ł. Kaczmarek // W: Engineering, computer science and education, 2014 : 8\textsuperscript{th} international conference : [5-7. 11. 2014 Bialka Tatrzanska] : the book of abstracts. — Krakow : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences, Krakow ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2014. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ispol'zovanie dvuhstadijnogo stareniâ dlâ povyšeniâ pročnostnyh svojstv splava PN-EN 2024[Two-step aging process use for increasing the strength properties of EN 2024] / Ł. Kaczmarek, M. Stegliński, H. Radziszewska, J. Sawicki, K. KYZIOŁ, Z. Gawroński, J. Swinarski, P. Siatkowski // W: XII Meždunarodnaâ naučno-tehničeskaâ Ural'skaâ škola-seminar metallovedov-molodyh učenyh : Ekaterinburg, 14–18 noâbrâ 2011 : sbornik naučnyh trudov / Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, [et al.]. — Ekaterinburg : UrFU [Ural'skij federal'nyj universitet imieni pervogo Prezidenta Rossii B. N. El'cina], 2011. — S. 217–220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kinetyka wzrostu warstw $a-C:N:H$ w układzie RF CVDThe kinetics of $a-C:N:H$ layers growth in RF CVD system / Anna Kaczmarczyk, Karol KYZIOŁ, Katarzyna TKACZ-ŚMIECH, Stanisława JONAS // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 6, s. 745–748. — Bibliogr. s. 748, Streszcz., Abstr.. — INPO2008 : Inżynieria Powierzchni = Surface Engineering : Wisła–Jawornik, 2–5.XII.2008 / pod red. Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza, Józefa Jasińskiego. — Katowice : Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kinetyka wzrostu warstw w procesie RFCVDLayer growth kinetics in the RFCVD process / Stanisława JONAS, Janusz Jaglarz, Karol KYZIOŁ, Marta JANUŚ, Elżbieta Murawska // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2014 R. 35 nr 6, s. 492–495. — Bibliogr. s. 495, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda RFCVD, warstwy Si3N4, a-C:H, szybkosć wzrostu, centra aktywne

  keywords: a-C:H, growth rate, active centers, layers Si3N4, RFCVD method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: