Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Kwaśniewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913562

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
2
 • Analiza efektów powiązania technologii suchego chłodzenia koksu z podsuszaniem wsadu węglowegoAnalysis of the effects of combining coke dry quenching with coal predrying / Piotr BURMISTRZ, Andrzej Czaplicki, Grzegorz CZERSKI, Krzysztof KOGUT, Wacław Janicki, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Piotr Żarczyński // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 3, s. 355–368. — Bibliogr. s. 367, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: suche chłodzenie koksu, podsuszanie wsadu węglowego, koks, rachunek efektywności ekonomicznej

  keywords: coke, coke dry quenching, coal predrying, economic effficiency account

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowniAnalysis of influence of selected macro- and microeconomic factors on valuation of cokery development strategy / Aleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec., s. 107–117. — Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bariery rozwoju rynku sprężonego gazu ziemnego do napędu pojazdów w PolsceBarriers of market development of the compressed natural gas for car refueling in Poland / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 3, s. 527–537. — Bibliogr. s. 536–537, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla – światowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem analizy opcji rzeczowych, Cz. 1Economic assessment of the coal gasification technology – global experiences with particular focus on the analysis of real options, Pt. 1 / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jerzy KICKI, Michał Kopacz // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 221–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skaliEconomic assessment of coal gasification technologies with particular focus on sequential compound option to wait and growth option / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: wycena, zgazowanie węgla, analiza opcji rzeczowych, wartość strategiczna ROV (XNPV), sekwencyjne opcje składane, model wyceny

  keywords: valuation, appraisal model, sequential compound options, IGGC coal gasification, real option analysis, the strategic value ROV (XNPV)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych – przegląd stosowanych podejśćEconomic assessment of coal gasification technologies using real option analysis – review of applied approaches / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 89, s. 143–155. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, analiza opcji rzeczowych, elastyczność decyzyjna, wartość strategiczna (XNPV), model wyceny

  keywords: coal gasification, real options analysis, managerial flexibility, valuation model, the strategic value (XNPV)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ekonomiczne aspekty stosowania gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania[Economic aspects of using of gas-fired instantaneous water heaters with a closed combustion chamber] / K. KWAŚNIEWSKI, G. CZERSKI // W: Innowacyjny system dla bezpiecznego i ekonomicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielokondygnacyjnych : seminarium przeznaczone dla zarządców budynków, zarządców spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, instalatorów, projektantów instalacji i budynków : 4 listopad 2009, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2009]. — S. [1–6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Evaluation method of economic efficiency of industrial scale research based on an example of coking blend predrying technology / Piotr Żarczyński, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 27

 • keywords: coke making, decision tree, economic efficiency, industrial research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Gaz ziemny do pojazdów : ocena techniczna i modelowanie finansowe projektów NGV[Natural gas for vehicles] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0206). — Bibliogr. s. 108–[110]. — ISBN10: 83-7464-058-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju zgazowania węgla w PolsceMacro- and microeconomic conditions of coal gasification in Poland / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2013 R. 58 nr 1, s. 112–123. — Bibliogr. s. 122–123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mechanizmy wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych zgazowania węgla – przegląd rozwiązań światowychSupport mechanisms of coal gasification investments overview of global solutions / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 3, s. 99–114. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, polityka przemysłowa, pomoc publiczna, finansowe mechanizmy wsparcia

  keywords: coal gasification, industrial policy, public assistance, financial support mechanisms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metan - paliwo gazowe do pojazdów : technologia CNG[Methane - gas fuel to vehicles : CNG technology] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 87, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0672). — Bibliogr. s. 85–88. — ISBN: 978-83-7464-919-3. — Na dołączonym CD-ROM-ie model finansowy "cng_model_v31" (arkusz Exel)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Methodology for the preparation of a long-term strategy concerning lignite price formation between amine and power station in an “imperfect market” situation / Jerzy KICKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // W: Management : theory and practice = teoria i praktyka : Polish and Kazakh experiences = doświadczenia polskie i kazachskie = Zarządzanie / eds. Piotr Łebkowski, Jan Sas. — Kraków : AGH Univeristy of Science and Technology Press, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0386). — ISBN: 978-83-7464-349-8. — S. 61–71. — Bibliogr. s. 71, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metoda opcji rzeczowych i możliwość ich wykorzystania do oceny projektów inwestycyjnych w koksownictwieReal options method and the possibility of application of the real options in evaluation of the investment projects in cokemaking industry / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA, Piotr Żarczyński // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2009 vol. 54 nr 3, s. 161–165. — Bibliogr. s. 165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modele Data Envelopment Analysis (DEA) wykorzystywane do oceny efektywności energochemicznego przetwórstwa węglaData envelopment Analysis (DEA) models used to efficiency evaluation of the energo-chemical coal processing / Piotr ŁEBKOWSKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2015 t. 18 z. 2, s. 43–59. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, zgazowanie węgla, ocena efektywności, DEA, analiza obwiedni danych

  keywords: clean coal technologies, coal gasification, DEA, Data Envelopment Analysis, efficiency evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena efektywności ekonomicznej wybranych technologii zgazowania węglaAssessment of economic selected coal gasification technologies / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Michał Kopacz // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2014 R. 59 nr 4, s. 202–213. — Bibliogr. s. 212–213

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, miary i ocena efektywności ekonomicznej

  keywords: coal gasification, measures an economic effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena ekonomiczna wytwarzania metanolu przez zgazowanie węglaEconomic assessment of methanol production by coal gasification / Michał Kopacz, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Dominik Kryzia // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 1, s. 130–137. — Bibliogr. s. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2016.1.24

20
 • Ocena ekonomiczna wytwarzania wodoru przez zgazowanie węglaEconomic assessments of hydrogen production by coal gasification / Michał Kopacz, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Dominik Kryzia // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 2, s. 241–249. — Bibliogr. s. 249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2016.2.12

21
 • Perspektywy i uwarunkowania rozwoju technologii zgazowania węgla w Polsce[Prospects and conditions of development of the coal gasification technology in Poland] / Krzysztof KWAŚNIEWSKI // W: Procesy i operacje w technologiach zgazowania węgla : monografia / pod red. Stanisława Porady i Andrzeja Strugały. — Kraków ; Białystok : Drukarnia Cyfrowa - Partner Poligrafia, 2015. — ISBN: 978-83-63503-68-0. — S. 17–33. — Bibliogr. s. 32–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Podziemne zgazowanie węgla (PZW) – instalacja badawcza Chinchilla w AustraliiUnderground Coal Gasification (UCG) – Chinchilla pilot plant in Australia / Piotr CZAJA, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 131–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Polski węgiel, energia i środowisko – szanse i zagrożeniaPolish coal, energy and environment – chances and dangers / Piotr CZAJA, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2016 t. 18 cz. 2, s. 38–60. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, surowce energetyczne, zgazowanie węgla, Polski węgiel

  keywords: coal gasification, reclamation, raw materials, Polish coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Possibilities of application of the real options method in finance evaluation of the investment projects in coke industry / Andrzej STRUGAŁA, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Piotr Żarczyński // W: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-1939-6. — S. 135–145. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 145, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Potential support mechanisms of clean coal technology investmentsPotencjalne mechanizmy wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z czystymi technologiami węglowymi / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // W: Selected economic and technological aspects of management / ed. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013. — ISBN: 978-83-7464-604-8. — S. 214–225. — Bibliogr. s. 224–225, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, mechanizmy wsparcia, wsparcie finansowe, zgazowanie węgla

  keywords: clean coal technologies, support mechanisms, coal gasification, financial support

  cyfrowy identyfikator dokumentu: