Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Kuźnia, dr inż.

poprzednio: Gęborek

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2390-6070

ResearcherID: brak

Scopus: 36702955500

PBN: 901337

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Analiza produktów spalania biogazu wytworzonego z organicznych odpadów komunalnychAnalysis of the combustion products of biogas produced from organic municipal waste / Monika KUŹNIA, Wojciech JERZAK, Paulina ŁYKO, Jakub Sikora // W: PME 2014 : Polski Mix Energetyczny 2014 : Ustroń, 15–17 października 2014 roku : konferencja : zeszyt streszczeń referatów. — [Ustroń : s. n.], [2014]. — S. 72–74. — Tekst pol.-ang. — Autor Jakub Sikora dopisany na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Badanie składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących z fluidalnego i konwencjonalnego spalania węglaStudy on chemical composition of fly ash from fluidized-bed and conventional coal combustion / Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1699–1703. — Bibliogr. s. 1703

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badanie składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących z fluidalnego i konwencjonalnego spalania węgla[Study on chemical composition of fly ash from fluidized-bed and conventional coal combustion] / Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 22. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
7
 • Comparison of hazelnut and peanut shells combustion in bubbling fluidized-bed combustor / W. JERZAK, Z. KALICKA, E. KAWECKA-CEBULA, M. KUŹNIA // Energy Sources. Pt. A, Recovery, utilization, and environmental effects [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1556-7036. — 2016 vol. 38 no. 15, s. 2272–2281. — Bibliogr. s. 2281, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-11. — tekst: https://goo.gl/rLcxTA

 • keywords: biomass, combustion, fluidized bed, hazelnut shells, peanut shells

8
 • Experimental studies and the chemical kinetics modelling of oxidation of hydrogen sulfide contained in biogas / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA // W: ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer : 23–26 May 2016, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Cracow : s. n.], [2016]. — S. 263–264

 • keywords: combustion, biogas, hydrogen sulfide, chemical kinetic modeling

9
 • Experimental studies and the chemical kinetics modelling of oxidation of hydrogen sulfide contained in biogas / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA, Artur SZAJDING // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2016 vol. 157, s. 222–229. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 229, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-30. — IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT2016). — tekst: https://goo.gl/j8eeQD

 • keywords: combustion, biogas, hydrogen sulfide, chemical kinetic modeling

10
 • Experimental studies of the stability range of swirling natural gas flames / W. JERZAK, M. KUŹNIA // W: Proceedings of the XXII International symposium on Combustion processes : Polish Jurassic Highland (Jura Region), Poland, September 22–25, 2015 : book of abstracts / eds. Michał Chabiński, [et al.] ; Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, Polish Academy of Sciences. Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee, Polish Section of the Combustion Institute. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61506-28-7. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 72

 • keywords: swirl number, swirl burner, flashback, blowout, natural gas flame

11
12
 • Kinetic analysis of CO formation under oxy-combustion conditionsKinetyczna analiza powstawania CO w warunkach oksy-spalania / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. A ; ISSN 1898-6188. — 2014 vol. 21 iss. 4, s. 415–424. — Bibliogr. s. 423–424, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: kinetyka reakcji, oksy-spalanie, stężenie CO w płomieniu

  keywords: oxy-combustion, combustion kinetics, flame CO concentration

13
 • Kinetic analysis of the addition of $CO_{2}$ to the flame in the combustion of methane / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA // W: Aktualne zagadnienia energetyki [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa, t. 1 / pod red. Kazimierza Wójsa, Andrzeja Sitki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. — Dysk Flash. — ISBN: 978-83-7493-872-3. — S. 351–360. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 360. — Tekst dostępny online: {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=29889==1=1=1}

 • brak zdefiniowanych słw kluczowych

14
 • Kinetic analysis of the addition of $CO_{2}$ to the flame in the combustion of methane / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA // W: Energetyka 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 5–7 listopada 2014 : katalog okolicznościowy / Politechnika Wrocławska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2014]. — Dysk Flash. — S. 60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Kinetic analysis of the addition of $CO_{2}$ to the flame in the combustion of methane / JERZAK W., KUŹNIA M. // Archivum Combustionis ; ISSN 0208-4198. — 2016 vol. 36 no. 1, s. 59–67. — Bibliogr. s. 66–67, Abstr.

 • keywords: NO, CO, chemical kinetic modeling, oxy-combustion methane, CO2 addition

16
 • Kinetyczna analiza powstawania CO w warunkach oksyspalaniaKinetic analysis of CO formation under oxy-combustion conditions / W. JERZAK, M. KUŹNIA // W: ECOpole'14 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : 15\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} October 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Na CD dostępny również tekst w języku angielskim (po wybraniu opcji: abstract). — S. [1]

 • keywords: oxy-combustion, combustion kinetics, flame CO concentration

17
 • Mechanizmy formowania ${CO}$ i ${NO_{x}}$ w procesach spalania gazu ziemnegoForming mechanisms of ${CO}$ and ${NO_{x}}$ during combustion processes of natural gas / Monika KUŹNIA, Małgorzata WILK, Aneta MAGDZIARZ // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2010 t. 41 nr 6, s. 194–197. — Bibliogr. s. 196–197, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=52194

 • słowa kluczowe: spalanie gazu ziemnego, emisja zanieczyszczeń, formowanie CO, mechanizmy powstawania NOx

  keywords: combustion of natural gas, pollution emission, CO forming, NOx forming mechanisms

18
 • Metody ograniczania emisji ${NO_{x}}$ z procesów przemysłowych spalania gazu ziemnegothe methods of the ${NO_{x}}$ emission abatement from industrial processes of natural gas combustion / Monika KUŹNIA, Małgorzata WILK, Aneta MAGDZIARZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 1, s. 18–24. — Bibliogr. s. 23–24. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=49358

 • słowa kluczowe: NOx, spalanie gazu ziemnego, niskoemisyjne techniki spalania, palniki niskoemisyjne

  keywords: NOx, natural gas combustion, low-emission combustion, low-emission burner

19
 • Metody utylizacji odpadów tworzyw sztucznych w procesie metalurgicznymMethods of plastic wastes utilization in metallurgical industry / Monika KUŹNIA // Prace Instytutu Metalurgii Żelaza = Transactions of the Instytut Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2010 t. 62 nr 3, s. 23–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Numerical modelling of reburning process with sewage sludge syngas in thermal engineering / M. WILK, A. MAGDZIARZ, M. Zajemska, M. KUŹNIA // W: NHT 2012 : Numerical Heat Transfer 2012 international conference : Wrocław, Poland, 4–6 September, 2012 : book of abstracts / ed. by Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki ; Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology. — Gliwice : ITT SUT, [2012]. — ECCOMAS special interest conference. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61506-15-7. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76. — Pełny tekst W: NHT 2012 [Dokument elektroniczny] : Numerical Heat Transfer 2012 international conference : Gliwice–Wrocław, Poland, September 4–6, 2012 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki ; RECENT, Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, ITC. — Gliwice : ITT SUT, [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 263–273. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 272–273, Abstr. — ECCOMAS special interest conference. — ISBN 978-83-61506-14-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Redukcja stężenia ${NO_{x}}$ z zastosowaniem metod pierwotnych w procesach spalania gazu ziemnegoApplying primary methods of natural gas combustion processes for reduction of ${NO_{x}}$ concentration / Monika KUŹNIA, Małgorzata WILK, Aneta MAGDZIARZ // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2010 R. 41 nr 2, s. 8–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Research on thermal decomposition of waste PE/PP / Monika KUŹNIA, Aneta MAGDZIARZ // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2013 vol. 34 no. 1, s. 165–174. — Bibliogr. s. 174

 • keywords: plastic wastes, supplemental fuel, blast furnace process, coking of coal

23
 • Syngas as a reburning fuel for natural gas combustion / Małgorzata WILK, Aneta MAGDZIARZ, Monika Zajemska, Monika KUŹNIA // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2014 vol. 35 nr 2, s. 181–190. — Bibliogr. s. 189–190

 • keywords: numerical modelling, natural gas combustion, air pollutants, sewage sludge syngas, reburning

24
 • Thermal analysis of biogas digestate / KUŹNIA Monika, JERZAK Wojciech, PIELICHOWSKA Kinga, Sikora Jakub // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 42

 • keywords: biogas digestate, thermal analysis of digestate, utilization of digestate

25
 • The anaerobic digestion of agricultural and municipal wastes: properties of biogas and digestate / M. KUŹNIA, W. JERZAK, J. Sikora, K. PIELICHOWSKA // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 44–45

 • keywords: biogas, thermal analysis of digestate, anaerobic digestion, digestate