Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Kudrys, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4986-7436

ResearcherID: R-9657-2017

Scopus: 36133330900

PBN: 900580

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
2
 • Analysis of the Local HiL (Nowa Huta) coordinate system for a coordinate transformation to the PL-2000Analiza dokładności punktów w transformacji współrzędnych z układu lokalnego HiL (Nowa Huta) do układu PL-2000 / Piotr BANASIK, Marcin LIGAS, Jacek KUDRYS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 nr 4, s. 15–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: transformacja współrzędnych, lokalne układy współrzędnych, państwowy układ współrzędnych

  keywords: coordinate transformations, local coordinate systems, national coordinate system

3
 • Automatic determination of the deflections of the vertical – first scientific results / KUDRYS Jacek // W: The 9\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Náchod, November 12–15, 2008 : abstracts. — Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, v. v. i., cop. 2008. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Automatic determination of the deflections of the vertical – first scientific results / Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2009 vol. 6 no. 3, s. 233–238. — Bibliogr. s. 238, Abstr.. — 9th Czech – Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas in Náchod (Czech Republic) : November 12–15, 2008. — Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics of the Academy of Sciences, 2009

 • keywords: deflection of the vertical, CCD observation, geoid determination

5
 • Automatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia linii pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów GPS[Automatic determination of the components of vertical deflection from zenithal star and GPS observations] / pod red. Jacka KUDRYSA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — XI, 71 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0376). — ISBN: 978-83-7464-326-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Elementy geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej w zadaniach[Elements of geodesy and geodetic astronomy : exercises] / Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS, Marcin LIGAS, Kamil MACIUK, Bogdan SKORUPA ; pod red. Jacka KUDRYSA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 91 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1738). — Bibliogr. s. 91. — ISBN: 978-83-7464-828-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Geological conditions and local changes of plumb line direction / SZCZERBOWSKI Zbigniew, BANASIK Piotr, KUDRYS Jacek // W: The 11\textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 28. — Błąd w nazwisku Autora - jest Kudys Jacek

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Geological conditions and local changes of vertical deflections / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2011 vol. 8 no. 3, s. 263–269. — Bibliogr. s. 268–269, Abstr.. — 11th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešť, November 4–6, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • GNSS precise point positioning in geodynamic researches / Jacek KUDRYS // W: 14\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Jarnołtówek, Poland, October 21–23, 2013 : abstracts / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, Polish Academy of Sciences. Committee of Geodesy. — [Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences], [2013]. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Identification of periodic changes in the point position using various GPS techniques / KUDRYS Jacek // W: The 11\textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Periodic changes in GPS signal quality indicators / Jacek KUDRYS // W: 15\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5–8, 2014 : abstracts / eds. Jakub Stemberk, Petra Štěpančíková ; Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Institute of Rock Structure and Mechanics. Academy of Sciences of the Czech Republic, Section of the Geodynamics Committe of Geodesy. Polish Academy of Sciences. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Permanent GNSS observations at AGH-UST satellite observatory / Jacek KUDRYS // Reports on Geodesy and Geoinformatics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-8152. — 2016 vol. 100 iss. 1, s. 101–107. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.reports.gik.pw.edu.pl/index.php/RGG/article/view/133/remote_50 [2017-09-28]. — Bibliogr. s. 105–107, Abstr.. — Spec. iss.: 25th Anniversary of the Reports on Geodesy and Geoinformatics

 • keywords: GNSS, AGH-UST, setellite observatory

13
14
 • Porównanie wyników pomiarów czujnikami inklinometrycznymi z pomiarami GNSS w monitoringu permanentnym przemieszczeń obiektówThe comparison of results of surveys conducted by means of inclinometer sensors and GNSS in permanent monitoring of objects translocation / Paweł ĆWIĄKAŁA, Jacek KUDRYS // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 3, s. 156–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: GNSS-PPP, monitoring permanentny, pomiar przemieszczeń, pomiar wychyleń

  keywords: translocation survey, permanent monitoring, inclination survey, GNSS-PPP

15
 • Stochastic modelling of GNSS observations for precise kinematic positioning / Dominik Próchniewicz, Ryszard Szpunar, Jacek KUDRYS // W: 15\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5–8, 2014 : abstracts / eds. Jakub Stemberk, Petra Štěpančíková ; Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Institute of Rock Structure and Mechanics. Academy of Sciences of the Czech Republic, Section of the Geodynamics Committe of Geodesy. Polish Academy of Sciences. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • System pomiarowy do wyznaczeń składowych odchylenia pionu[Measurement sytem for determination of the vertical deflection components] / Jacek KUDRYS // W: Automatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia lini pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów GPS / pod red. Jacka Kudrysa. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0376). — ISBN: 978-83-7464-326-9. — S. 23–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • The contribution of the GGOS-PL network to EPOS / Jarosław Bosy, Jan Kryński, Aleksander Brzeziński, Jerzy B. Rogowski, Mariusz Figurski, Andrzej Krankowski, Stanisław Schillak, Jacek KUDRYS, Paweł Wielgosz // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2013 : Vienna, Austria, 07–12 April 2013 : abstracts & programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 15). — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Time-frequency analysis of highrate GPS observations under impact of large earthquake / Jacek KUDRYS // W: 10\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5–7, 2009 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, [etc.]. — [Wrocław: IGG WUELS], [2009]. — S. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Time-frequency analysis of the Sumatra 2004 earthquake impact on GPS stations displacements / J. KUDRYS // Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie ; ISSN 1436-3445. — 2009 Bd. 42 EUREF Publication no. 17, s. 380–383. — Bibliogr. s. 383, Abstr.. — ISBN: 978-3-89888-916-2. — Report on the symposium of the IAG sub-commission 1.3a Europe (EUREF) : London, 6–9 June 2007 / eds. João Agria Torres, Johannes Ihde, Helmut Hornik ; International Association of Geodesy. — Frankfurt am Main : Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • Współczesne metody wykorzystania GPS w geodezji[Modern methods of the GPS application in geodesy] / Władysław GÓRAL, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS, Bogdan SKORUPA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 214, [1] s., [2] k. tabl. złoż.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0265). — Bibliogr. s. 205–211. — ISBN: 978-83-7464-135-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wyznaczanie składowych odchylenia linii pionu za pomocą opracowanego systemu pomiarowego[Determination of the vertical deflection components with the develope measuring system] / Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS, Bogdan SKORUPA // W: Automatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia lini pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów GPS / pod red. Jacka Kudrysa. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0376). — ISBN: 978-83-7464-326-9. — S. 41–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych