Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Holak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 26430911500

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • An uncertainty analysis for developed measurement vision system aided by numerical simulationsAnaliza niepewności pomiarowego systemu wizyjnego wspomagana eksperymentem numerycznym / Krzysztof HOLAK, Piotr KOHUT, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2011 vol. 30 no. 2, s. 65–72. — Bibliogr. s. 72, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2011-02/Mechanics_2011_02_04.pdf

 • słowa kluczowe: pomiary odkształceń, korelacja obrazów cyfrowych, przekształcenie homograficzne, systemy wizyjne

  keywords: deflection measurement, digital image correlation, vision system, homography transformation

2
 • An uncertainty propagation in developed vision based measurement system aided by numerical and experimental testsAnaliza propagacji niepewności w opracowanym wizyjnym systemie pomiarowym wspomagana przez testy numeryczne i eksperymentalne / Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Adam MARTOWICZ // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2012 vol. 50 no. 4, s. 1049–1061. — Bibliogr. s. 1060–1061

 • keywords: digital image correlation, homography mapping, vision system

3
 • Application of image correlation for SHM of steel structures / P. KOHUT, K. HOLAK, T. UHL // W: Structural health monitoring 2008 : proceedings of the fourth European workshop : Cracow, Poland, July 2–4, 2008 / eds. Tadeusz Uhl, Wiesław Ostachowicz, Jan Holnicki-Szulc. — Lancaster, Pennsylvania : DES{\em tech} Publications, Inc., cop. 2008. — ISBN: 978-1-932078-94-7. — S. 1257–1264. — Bibliogr. s. 1264, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Application of vision based damage detection for real civil engineering structure / P. KOHUT, K. HOLAK, J. Mączak, P. Szulim, T. UHL // W: 5\textsuperscript{th} International congress on Technical diagnostics 2012 : Kraków, 3rd–5th September 2012 / AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 53–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Application of vision based damage detection for real civil engineering structure / Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Tadeusz UHL, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2014 vol. 588, s. 22–32. — Bibliogr. s. 31–32. — Smart diagnostics V : selected, peer reviewed papers from the 5th International Congress of Technical Diagnostics, September 3-5, 2012, Krakow, Poland / ed. Tadeusz Uhl. — ISBN 978-3-03785-889-9. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.588.22.pdf

 • keywords: vision systems, deflection measurement, optical measurement system, digital image correlation, image registration

6
 • Application of vision measurements for modal analysis of wires for the purpose of overhead transmission lines monitoring / Krzysztof MENDROK, Ziemowit DWORAKOWSKI, Krzysztof HOLAK, Piotr KOHUT // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2017 vol. 842 art. no. 012011, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — DAMAS 2017 : 12th international conference on damage assessment of structures : Kitakyushu, Japan, 10–12 July 2017. — tekst: https://goo.gl/4AjeAF

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • A structure's deflection measurement and monitoring system supported by a vision system / Piotr KOHUT, Adam Gąska, Krzysztof HOLAK, Ksenia Ostrowska, Jerzy Sładek, Tadeusz UHL, Ziemowit Dworakowski // TM-Technisches Messen ; ISSN 0171-8096. — 2014 vol. 81 iss. 12, s. 635–643. — Bibliogr. s. 642, Abstr., Zsfassung

 • keywords: deflection measurement, coordinate metrology, optical measurement system, digital image processing, Laser Tracker

8
 • Comparison of methods for measuring deflection and vibration of bridges / P. KURAS, T. OWERKO, Ł. ORTYL, R. KOCIERZ, P. KOHUT, K. HOLAK, K. KRUPIŃSKI // W: Proceeding of the Joint international symposium on Deformation monitoring [Dokument elektroniczny] : 2–4 November 2011, Hong Kong, China. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [China : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Full paper)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Development of vision methods in determination of biomechanical properties of Achilles tendon / Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Andrzej MŁYNIEC, Martyna EKIERT, Krzysztof Tomaszewski, Tadeusz UHL // W: IPM 2017 : proceedings of the ECCOMAS international conference on Inverse Problems in Mechanics of structures and materials : 31\textsuperscript{th} May – 2\textsuperscript{nd} June 2017, Rzeszów-Krasiczyn, Poland : book of abstracts / eds. Tadeusz Burczyński, Leonard Ziemiański ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7934-141-2. — S. 31–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Development of a vision based deflection measurement system and its accuracy assessment / Jerzy Sładek, Ksenia Ostrowska, Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Adam Gąska, Tadeusz UHL // Measurement ; ISSN 0263-2241. — 2013 vol. 46 iss. 3, s. 1237–1249. — Bibliogr. s. 1248–1249, Abstr.

 • keywords: deflection measurement, coordinate metrology, optical measurement system, digital image processing

11
 • Experimental assessment of rectification algorithm in vision-based deflection measurement system / Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL // Nondestructive Testing and Evaluation ; ISSN 1058-9759. — 2017 vol. 32 no. 2, s. 200–226. — Bibliogr. s. 224–226, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-07. — tekst: https://goo.gl/SvcoI5

 • keywords: vision-based measurement, homography, deflection, rectification algorithm

12
 • Image correlation and homography mapping in optical deflection measurement / Tadeusz UHL, Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK // W: OPTIMESS2009 : proceedings of the 4\textsuperscript{th} international conference on Optical Measurement Techniques for Structures & Systems : Antwerp, Belgium, 25–26 May 2009 / eds. Joris Dirckx, Jan Buytaert. — [Belgium] : Shaker Publishing, [2009]. — ISBN: 978-90-423-0366-9. — S. 191–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Image correlation techniques in structures deflection measurements / T. UHL, P. KOHUT, K. HOLAK // W: EVACES'09 : proceedings of the international conference on Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures : 14–16 October 2009, Wrocław, Poland / eds. Jan Bień. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne], [2009] + CD-ROM. — ISBN: 978-83-7125-184-9. — S. 147–148. — Bibliogr. s. 148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Image processing in detection of knee joints injuries based on MRI images / Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Rafał Obuchowicz // Journal of Vibroengineering ; ISSN 1392-8716. — 2017 vol. 19 iss. 5, s. 3822–3831. — Bibliogr. s. 3830–3831, Abstr.

 • keywords: image processing, image segmentation, knee injuries, MRI knee joints

15
 • Image registration and mode shape visualization in objects' deformation measurements / Krzysztof HOLAK, Piotr KOHUT, Mariusz SZWEDO, Tadeusz UHL // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2010. — ISBN: 978-83-7204-983-4. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Innowacyjne metody diagnostyki i monitorowania stanu technicznego konstrukcji. Cz. 3, Wizyjny pomiar przemieszczeń i ugięć konstrukcji[Innovative monitoring and diagnostic techniques. Pt. 3, Vision-based measurement of structures deflections and deflection] / Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Tadeusz UHL // Służby Utrzymania Ruchu ; ISSN 1896-0677. — 2012 nr 4, s. 46–48. — Bibliogr. s. 48. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Robotyki i Mechatroniki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Kalibracja toru optycznego endoskopu dla potrzeb obrazowania podczas zabiegów chirurgicznych[Endoscope optical path calibration for imaging during surgery] / Joanna FLORCZAK, Krzysztof HOLAK, Maciej PETKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 17–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Monitoring of civil engineering structures supported by vision system / P. KOHUT, K. HOLAK, T. UHL // W: Structural health monitoring 2012 : Dresden, Germany, July 3–6, 2012. Vol. 2, Proceedings of the sixth European workshop / ed. Christian Boller. — Berlin : DGZfP e. V., [2012]. — ISBN: 978-3-940283-41-2. — S. 1575–1582. — Bibliogr. s. 1581–1582, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Oblique-viewing endoscope calibration in the diagnostics and treatment in the pelvis minor area / Krzysztof HOLAK, Piotr KOHUT, Klaudia Stangel-Wojcikiewicz, Monika Kabzińska-Turek, Joanna FLORCZAK, Maciej PETKO // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2016 vol. 12 iss. 3, s. 133–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-08

 • keywords: vision system, urology, endoscopy, urinary incontinence, medical robotics

21
 • Prototype of the vision system for deflection measurementsPrototyp systemu wizyjnego do pomiarów ugięć / Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Tadeusz UHL // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2011 nr 4, s. 3–11. — Bibliogr. s. 10–11, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Prototypowe rozwiązania systemów monitorowania w oparciu o niskie częstotliwości drgań[Prototypes of structural health monitoring systems based on low-frequency vibrations] / Tadeusz UHL, Krzysztof MENDROK, Piotr KUROWSKI, Tomasz BARSZCZ, Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Wojciech MAJ, Paweł PAĆKO // W: Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności : II seminarium projektu „MONIT” : Warszawa, 18 listopada 2010. — [Warszawa : s. n.], [2010]. — Na okł. dod.: Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.. — S. 43–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Rekonstrukcja toru narzędzi chirurgicznych w przestrzeni z wykorzystaniem stereowizji[3D trajectory reconstruction of a surgical tool based on stereovision] / Krzysztof HOLAK, Piotr KOHUT, Maciej PETKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 53–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Static and dynamic optical measurement in SHM of civil structures / T. UHL, P. KOHUT, M. SZWEDO, K. HOLAK // W: Structural health monitoring 2009 : proceedings of the 7th international workshop on Structural health monitoring : Stanford, CA, September 9–11, 2009. Vol. 2, From system integration to autonomous systems / ed. Fu-Kuo Chang. — Lancaster : DEStech Publications, Inc., 2009. — ISBN: 978-1-60595-007-5. — S. 1765–1773. — Bibliogr. s. 1772–1773, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Structure's condition monitoring based on optical measurements / Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Tadeusz UHL, Krzysztof Krupiński, Tomasz OWERKO, Przemysław KURAS // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2012 vol. 518, s. 338–349. — Bibliogr. s. 348–349, Abstr.. — Structural Health Monitoring II : proceedings of the 2nd international conference on Smart Diagnostics 2011 : November 14–16, 2011, Cracow, Poland / ed. Tadeusz Uhl. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.518.338.pdf

 • keywords: deflection measurement, optical measurement system, digital image correlation, image registration, non-contact measurement, radar interferometer