Wykaz publikacji wybranego autora

Aldona Krawczykowska, dr inż.

poprzednio: Kędzior

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909474

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
2
 • Application of modern research methods for the evaluation of copper ores enrichment : new technologies / K. TRYBALSKI, D. FOSZCZ, A. KRAWCZYKOWSKA, A. Konieczny // W: IMPC Istanbul 2006 : proceedings of the XXIII International Mineral Processing Congress : Istanbul, Turkey 3–8 September 2006, Vol. 1 / eds.: Güven Önal [et al.]. — Istanbul, Turkey : PROMEDADVERTISINGAGENCY, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 975-7946-27-3. — S. 829–833. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Effects of high pressure ore grinding on the efficiency of flotation operationsWpływ procesu wysokociśnieniowego rozdrabniania rud na efektywność operacji flotacji / Daniel SARAMAK, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 731–740. — Bibliogr. s. 739–740

 • słowa kluczowe: rozdrabnianie, wysokociśnieniowe prasy walcowe, flotacja rud

  keywords: comminution, high-pressure grinding rolls, ore flotation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0051

6
 • Evaluation of comminution effectiveness for selected "crusher-mill" circuits in copper ore processing / B. Ryszka, D. SARAMAK, A. KRAWCZYKOWSKA, D. FOSZCZ, T. GAWENDA, D. KRAWCZYKOWSKI // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 106–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/07_MINERAL_PROCESSING_005.pdf [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 112, Abstr.. — Publ. w cz. Mineral Processing

 • keywords: grinding, copper ore, crushing, comminution circuits, ore preparation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of a high-pressure comminution technology on concentrate yields in copper ore flotation processesWpływ technologii wysokociśnieniowego rozdrabniania na wychody koncentratów w procesach flotacji rud miedzi / D. SARAMAK, A. MŁYNARCZYKOWSKA, A. KRAWCZYKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 951–955. — Bibliogr. s. 955

 • keywords: flotation, copper ore, high-pressure grinding rolls

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0160

8
 • Influence of particle shape on balancing the classification products given by hydrocyclones on the basis of the results of laser particle size analysisWpływ kszatłtu ziaren surowca na bilansowanie produktów klasyfikacji w hydrocyklonach w oparciu o wyniki laserowych analiz uziarnienia / Damian KRAWCZYKOWSKI, Aldona KRAWCZYKOWSKA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 4, s. 67–74. — Bibliogr. s. 74, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Ocena parametrów jakościowych surowców wzbogacanych flotacyjnie w zasolonych wodach : [streszczenie][Assessment of quality parameters of raw materials on flotation process in saline waters : abstract] / Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Agnieszka Grabiec, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Daniel SARAMAK // W: PRZERÓBKA 2013 : nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki wegla : konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane, 21–22 maja 2013 r. : materiały konferencyjne / Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. — [Katowice] : Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63674-04-5. — S. 9. — Pełny tekst W: PRZERÓBKA 2013 [Dokument elektroniczny] : nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki węgla : konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane, 21–22 maja 2013 r. : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zakopane : s. n., 2013]. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-63674-04-5. — S. 33–46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. 45–46. — Anna Młynarczykowska, Aldona Krawczykowska, Daniel Saramak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Błędnie podano nazwisko: Daniel Szaramak

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena wzbogacalności flotacyjnej rudy złotaAssesment of the gold ore floatability / Aldona KRAWCZYKOWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 1, s. 221–226. — Bibliogr. s. 226, Streszcz.

 • słowa kluczowe: flotacja, ruda złota, wzbogacenie grawitacyjne

  keywords: flotation, gold ore, gravity separation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu $CO_{2}$ jako czynnika zgazowującego : monografia. Cz. 1, Przygotowanie węgli do zgazowania naziemnego w gazogeneratorze fluidalnym z wykorzystaniem procesów mechanicznych inżynierii mineralnej – badania wstępne[Elaboration and verification in pilot scale of pressure technology of coal gasification in reactor with circulating fluidized bed by means of $CO_{2}$ as gasifying factor : monograph. Vol. 1], Coal preparation to ground gasification in fluidized bed gas generator with application of mechanical processes of mineral engineering – initial investigation / DZIK Tomasz, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKA Aldona, KRAWCZYKOWSKI Damian, MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta. — Wrocław : Grafpol, 2014. — 112 s.. — Bibliogr. s. 111–112, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-64423-12-3. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Polskie rudy miedzi – typy litologiczne i ich identyfikacja z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowychPolish copper ores – the lithological types and their identifying by using modern methods and research techniques / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI, Damian KRAWCZYKOWSKI // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 27. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 284–293. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 292–293, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Problems of water content in lignites – methods of its reductionProblem wilgotności w węglach brunatnych – metody jej usuwania / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 4, s. 57–65. — Bibliogr. s. 65, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rozpoznawanie udziałów typów rud miedzi w mieszance z wykorzystaniem analizy obrazu i sieci neuronowychRecognition of fractions of copper ores in a mixture by means of picture analysis and neuron networks / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2008 R. 46 nr 12, s. 24–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rozpoznawanie udziałów typów rud miedzi w mieszance z wykorzystaniem analizy obrazu i sieci neuronowych[Recognition of fractions of copper ores in a mixture by means of picture analysis and neuron networks] / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI // W: APPK 2008 : Automatyzacja Procesów Przeróbki Kopalin : XIV konferencja : Szczyrk 28–30 maja 2008 / red. Roman Kaula, Joachim Pielot ; Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Polska Akademia Nauk. Komitet Górnictwa. Sekcja Cybernetyki w Górnictwie. Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach. — Gliwice : nakł. KEiAG PŚ, [2008]. — (Sympozja i Konferencje). — ISBN: 978-83-922498-9-5. — S. 133–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Silver recovery from zinc metallurgical sludge – analysis of solutions / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Barbara TORA, Mirosław Fatyga, Grażyna Pajor, Arkadiusz Mańka // W: MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Silver recovery from zinc metallurgical sludge – analysis of solutions / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Barbara TORA, Mirosław Fatyga, Grażyna Pajor, Arkadiusz Mańka // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 18 art. no. 01027, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/BJeVoY [2018-02-05]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-04. — MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Wisła, Poland, September 20-23, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/201712301027

20
 • The analysis of effectiveness of Polish copper ore flotation process for various level of water salinity / Daniel SARAMAK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Aldona KRAWCZYKOWSKA // W: IOC 2013 : 45\textsuperscript{th} International October Conference on Mining and Metallurgy : 16–19 October 2013, Bor Lake, Bor, Serbia : proceedings / eds. Nada Štrbac, Dragana Živković, Svetlana Nestorović ; University of Belgrade. Technical Faculty in Bor and Mining Metallurgy Institute Bor. — Bor : University of Belgrade. Technical Faculty, [2013]. — ISBN: 978-86-6305-012-9. — S. 471–474. — Bibliogr. s. 474, Abstr.

 • keywords: flotation, copper ore, saline water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • The application of modern techniques and measurement devices for identification of copper ore types and their propertiesWykorzystanie nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych do identyfikacji typów rud miedzi i ich właściwości / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI, Damian KRAWCZYKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 2, s. 433–448. — Bibliogr. s. 447–448

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, identyfikacja typów rud, analiza obrazu, mikroskopia skaningowa

  keywords: identification of ores, image analysis, scanning microscope, neuron networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0029

23
 • Utilization of upgrading characteristics in determination of optimal values of coal beneficiation indices / Dariusz FOSZCZ, Aldona KRAWCZYKOWSKA, SARAMAK Daniel // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 571–577. — Bibliogr. s. 576, Abstr.

 • keywords: flotation, coal beneficiation, beneficiation curves, evaluation of mineral beneficiation, optimal points of separation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ gęstości surowca na bilansowanie produktów klasyfikacji hydraulicznej w hydrocyklonach w oparciu o wyniki laserowych analiz uziarnieniaInfluence of material density on balancing the hydraulic classification products given by hydrocyclones on the basis of the results of laser analyzes of granulation / Damian KRAWCZYKOWSKI, Aldona KRAWCZYKOWSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 121–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_10.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wykorzystanie modeli sieci neuronowych do identyfikacji składu litologicznego rudy miedziApplication of neural networks models to lithological composition determination of copper ore / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI, Damian KRAWCZYKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 141–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: