Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Kowal, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913553

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Analiza wybranych determinant wartości spółki węglowejAnalysis of select sources of value creation in mining companies / Dominik KOWAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-51-5. — S. 115–121. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • \emph{Balanced scorecard} narzędziem doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie górniczym węgla kamiennegoBalanced scorecard as a tool for process improvement in the coal mining enterprise / Marek KARKULA, Dominik KOWAL // W: Podejście procesowe w organizacjach / red. nauk. Stanisław Nowosielski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 169). — ISBN: 978-83-7695-192-8. — S. 212–223. — Bibliogr. s. 222–223, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Commercialising academic research through spin-offs / Dominik KOWAL // W: Knowledge – economy – society [Dokument elektroniczny] : contemporary aspects of economic transformations / ed. by Paweł Lula, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-70-6 ; e-ISBN: 978-83-65173-71-3. — S. 287–294. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf [2017-01-25]. — Bibliogr. s. 293–294

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Conditions of creating academic start-ups - configuration of roles in the process / Arkadiusz Szmal, Dominik KOWAL // W: SGEM 2017 : 4\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Social sciences and arts : modern science : 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 5, Business and management. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; ISSN 2367-5659). — ISBN: 978-619-7408-17-1. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 201–202, Abstr.

 • keywords: academic entrepreneurship, spin-off, technological start-ups, commercialization of knowledge, entrepreneurial behavior

5
 • Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennegoFactors affecting the value of a coal mine company / Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr. 9, s. 44–47. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, podejście procesowe, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, determinanty wartości, łańcuch wartości, nośniki wartości, czynniki kreowania wartości

  keywords: mining company, value based management, factors of value creation, value factors, value carriers, value chain, process approach

6
 • Determinanty kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego[Determinants in creating the value of hard-coal mining enterprises] / Dominik KOWAL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 203, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0551). — Bibliogr. s. 185–201. — ISBN: 978-83-7464-694-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Determinanty kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczegoDeterminants in creating the value of hard-coal mining enterprises / Dominik KOWAL // Zarządzanie Przedsiębiorstwem ; ISSN 1643-4773. — 2012 R. 15 nr 1, s. 19–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr.. — Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji : XV konferencja : Zakopane 26–29.02.2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Implementacja strategii wyższej uczelni w oparciu o koncepcję strategicznej karty wynikówThe university strategy implementation using the Balanced Scorecard / Jerzy FELIKS, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // W: Zarządzanie zasobami organizacji – wybrane problemy : monografia = Management of resources of organisations – selected problems / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-72-1. — S. 135–157. — Bibliogr. s. 156–157, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Implementation of sustainable development policy with use of Balanced Scorecard / B. KOWAL, D. KOWAL // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 325–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Metodyka identyfikacji kluczowych czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennegoA methodology for the identification of key value factors in hard-coal mining enterprises / Dominik KOWAL // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 685. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 46 Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, s. 457–471. — Bibliogr. s. 470, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Modelowanie przepływu informacji dla wybranego procesu biznesowego w przedsiębiorstwach węgla kamiennegoInformation flow modeling for selected business process at coal mining company / Marek KARKULA, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 1 = Selected aspects of logistics management, Vol. 1 / pod red. Adama Lichoty i Katarzyny Majewskiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-646-8. — S. 181–192. — Bibliogr. S. 190–192, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modelowanie, proces biznesowy, przepływ informacji, przedsiębiorstwo górnicze węgla kamiennego

  keywords: modeling, business process, information flow, coal mining company

13
 • Model mapy strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennegoModel of the strategy map of hard coal mining company / Barbara KOWAL, Marek KARKULA, Dominik KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 86–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Planowanie strategii wyższej uczelni przy wykorzystaniu koncepcji strategicznej karty wyników : [streszczenie][The university strategy planning using the conception of Balanced Scorecard] / Jerzy FELIKS, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // W: TLM 2010 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : XIV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 02–04 grudnia 2010 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Zakres tematyczny konferencji obejmuje obszary zastosowania logistyki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki e-Zarządzania łańcuchem dostaw, e-Logistyki oraz ekoLogistyki. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Planowanie strategii wyższej uczelni przy wykorzystaniu koncepcji strategicznej karty wynikówThe university strategy planning with application of Balanced Scorecard / Jerzy FELIKS, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 2 dod.: Logistyka – nauka, s. 9. — Pełny tekst W: Logistyka – nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły recenzowane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 151–156. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Polityka zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej przedsiębiorstwaSustainable development in business' strategy / Dominik KOWAL // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of development of management systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-81-2. — S. 188–195. — Bibliogr. s. 194, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Problem realizacji strategii przedsiębiorstw górniczych a zmiany struktury organizacyjnejThe problem of strategy implementation in mining enterprises vs. organizational structure changes / Barbara KOWAL, Marek KARKULA, Dominik KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 85–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Rola uczelnianych spółek celowych w procesie komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowychThe role of the university's technology transfer company in the process of commercializing the results of research and development / Dominik KOWAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka, spółka celowa, spółki spin-off, transfer technologii, komercjalizacja

  keywords: academic entrepreneurship, special purpose vehicle, SPV, spin-off, technology transfer, commercialization

19
 • Strategiczna karta wyników jako logistyczne narzędzie wspomagania implementacji strategii w uczelni wyższejBalanced score card as a logistic tool aiding implementation of the university strategy / Jerzy FELIKS, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // W: TLM 2009 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 25–28 listopada 2009 : materiały konferencyjne / red. Jerzy Feliks ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje obszary zastosowania logistyk z uwzględnieniem metod ilościowych w ocenie procesów logistycznych. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Strategiczna karta wyników jako logistyczne narzędzie wspomagania implementacji strategii w uczelni wyższej : [streszczenie]Balanced score card as a logistic tool aiding implementation of the university strategy / Jerzy FELIKS, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 2, s. 130. — Pełny tekst W: Logistyka – nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły recenzowane. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Abstr. — Publikacja umieszczona na płycie CD 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Sustainable development in the model of mining company strategy / KOWAL Barbara, KOWAL Dominik, KARKULA Marek // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 222–226. — Bibliogr. s. 226, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Sustainable development strategy in hard coal mining company management / B. KOWAL, D. KOWAL // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 161–168. — Bibliogr. s. 167–168, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • The aspects of knowledge logistics in the process of creating university high-growth technology businesses : the case of the AGH University of Science and Technology / KOWAL Dominik, Szmal Arkadiusz // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-76-5. — S. 645–653. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 652–653, Abstr.

 • keywords: innovation, academic entrepreneurship, spin-off, technology transfer, knowledge transfer, technology commercialization, university of technology, knowledge logistic

24
 • The aspects of knowledge logistics in the process of creating university high-growth technology businesses - the case of the AGH University of Science and Technology / Dominik KOWAL, Arkadiusz Szmal // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : book of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-70-3. — S. 29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • The sustainable development management system of hard coal mining enterprises / KOWAL Barbara, KOWAL Dominik // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych