Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Kosiorowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Analiza stabilności przekształtnikowych napędów trakcyjnychStability analysis of converter-based traction drives / Stanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI // W: WZEE 2008 [Dokument elektroniczny] : wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroniki : VIII seminarium naukowe WZEE'2008 : Białystok-Białowieża 22-24 września 2008 roku / Politechnika Białostocka. Wydział Elektryczny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Białystok : PB], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Streszcz., Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza stabilności przekształtnikowych napędów trakcyjnychStability analysis of converter-based traction drives / Stanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 6, s. 50–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.

 • keywords: stability, input filter, electric traction, converters

3
 • Awaryjne stany pracy filtrów wejściowych impulsowych układów sterowania napędów trakcyjnychFault operation states of input filters of pulse-mode controlled traction drives / Roman DUDEK, Stanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 55–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Oscylacje w filtrach wejściowych przekształtnikowych napędów trakcyjnychOscillations in input filters of converter-based traction drives / Roman DUDEK, Stanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2010 nr 86, s. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — PEMINE : Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych : Rytro 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Sposób i układ tłumienia oscylacji filtra wejściowego w napędach z przekształtnikami impulsowymi lub falownikami napięcia[Method and system circuit for damping of the input filter's oscillations in drives with dc switch–mode converters and voltage–source inverters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOSIOROWSKI Stanisław. — Int.Cl.: H02M 1/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385759 A1 ; Opubl. 2010-02-01. — Zgłosz. nr P.385759 z dn. 2008-07-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 3, s. 27–28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385759A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Sposób i układ tłumienia oscylacji filtra wejściowego w napędach z przekształtnikami impulsowymi lub falownikami napięcia[Method and system circuit for damping of the input filter's oscillations in drives with dc switch–mode converters and voltage–source inverters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław KOSIOROWSKI. — Int.Cl.: H02M 1/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215269 B1 ; Udziel. 2013-05-24 ; Opubl. 2013-11-29. — Zgłosz. nr P.385759 z dn. 2008-07-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215269B1.pdf

 • słowa kluczowe: filtr wejściowy

  keywords: input filter

7
 • Stany przejściowe w filtrach wejściowych napędów trakcyjnych sterowanych impulsowo przy pracy silnikowej i prądnicowejTransient states in input filters of pulse-mode controlled traction drives in motoring and generating mode of operation / Roman DUDEK, Stanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2008 nr 80, s. 113–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Stany przejściowe w obwodach z energetycznymi filtrami aktywnymiTransient states in circuits with active power filters / Stanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2008 R. 84 nr 6 spec. topic: International school on Nonsinusoidal currents international symposium on Electrical Machines : invated papers, s. 131–134. — Bibliogr. s. 134, Streszcz., Abstr.

 • keywords: stability, power quality, power factor, active filters

9
 • Sterowanie prądem wzbudzenia silników trakcyjnych lokomotyw kopalnianychControl of the field current of the mine locomotives' traction motors / Roman DUDEK, Stanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI, Marek ŻUCHOWICZ // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2009 R. 9 nr 7/8, s. 126–130. — Bibliogr. s. 130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Układ sterowania napędu elektrycznego jedno- lub wielosilnikowego z silnikami szeregowymi prądu stałego[Control system for an one- or multimotor drive with DC series motors] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOSIOROWSKI Stanisław. — Int.Cl.: H02P 7/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381287 A1 ; Opubl. 2008-06-23. — Zgłosz. nr P.381287 z dn. 2006-12-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 13, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381287A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Układ sterowania napędu elektrycznego jedno- lub wielosilnikowego z silnikami szeregowymi prądu stałego[Control system for an one- or multimotor drive with DC series motors] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław KOSIOROWSKI. — Int.Cl.: H02P 7/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209451 B1 ; Udziel. 2011-03-23 ; Opubl. 2011-09-30. — Zgłosz. nr P.381287 z dn. 2006-12-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209451B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Zmodyfikowany filtr wejściowy przekształtnikowych napędów trakcyjnychModified input filter of converter-based traction drives / Roman DUDEK, Stanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2011 nr 90, s. 199–204. — Bibliogr. s. 204, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych