Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Kosa-Burda, mgr inż.

poprzednio: Kosa

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
  • Coal from the waste disposal site of the Siersza mine (Trzebinia, Poland) and its properties as a possible alternative fuel / Beata KOSA, Alicja KICIŃSKA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 71

  • keywords: fuel, coal waste, Siersza

2
  • Coal from the waste disposal site of the Siersza mine (Trzebinia, Poland) and its properties as a possible alternative fuel / Beata KOSA, Alicja KICIŃSKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00039, s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00039.pdf [2016-10-17]. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} International conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
  • Leaching of selected metals from a landfill of the closed down Siersza coal mine in Trzebinia (S Poland)Ocena testu wymywalności wybranych metali z odpadów wydobywczych węgla kamiennego zlikwidowanej kopalni „Siersza” w Trzebini (Polska S) / Alicja KICIŃSKA, Beata KOSA // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2016 vol. 27 no. 2, s. 32–37. — Bibliogr. s. 36–37, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-10. — tekst: http://goo.gl/2TQp3Q

  • słowa kluczowe: metale ciężkie, odpady górnictwa węglowego, wymywanie wodne

    keywords: heavy metals, leaching, Trzebinia, coal waste

5
  • Możliwości wykorzystania odpadów metalurgicznych jako surowców pigmentacyjnych[The possibility of using metallurgical wastes as pigments raw materials] / Beata KOSA-BURDA // W: Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Geologicznych PAN [Dokument elektroniczny] : [grudzień 2016] : abstrakty referatów / Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : KNG PAN], [2016]. — S. 1–4. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/kngokpan/abstrakty/KosaBurda.pdf [2017-01-26]. — Bibliogr. s. 4. — B. Kosa-Burda – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych