Wykaz publikacji wybranego autora

Kinga Pielichowska, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5049-8869

ResearcherID: D-4601-2011

Scopus: 7801498649

PBN: 901115

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 114, z ogólnej liczby 114 publikacji Autora


1
2
 • Acrylic bone cements modified with PEG/chitosan systems / Klaudia KRÓL, Paulina Chylińska, Kinga PIELICHOWSKA // W: Modern polymeric materials for environmental applications : 6\textsuperscript{th} international seminar including COST MP1206 workshop 'Electrospinning vs traditional polymer processing methods: comparison of innovative technical applications' : Kraków, 27–29 April 2016, Vol. 6 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Tarnów : Tomasz Mariusz Majka Publisher, cop. 2016. — ISBN: 978-83-937270-4-9. — S. 183–190. — Bibliogr. s. 189–190, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Akrylanowy cement kostny[Acrylate bone cement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PIELICHOWSKA Kinga, BŁAŻEWICZ Stanisław. — Int.Cl.: A61L 24/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406713 A1 ; Opubl. 2015-07-06. — Zgłosz. nr P.406713 z dn. 2013-12-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 14, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406713A1.pdf

 • słowa kluczowe: akrylanowy cement kostny, materiały fazowo-zmienne, poli(glikol etylenowy), akumulacja energii cieplnej

  keywords: phase change materials, thermal energy storage, acrylic bone cement, poly(ethylene glycol)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Akrylanowy cement kostny[Acrylate bone cement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Kinga PIELICHOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ. — Int.Cl.: A61L 24/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223422 B1 ; Udziel. 2015-12-11 ; Opubl. 2016-10-31. — Zgłosz. nr P.406713 z dn. 2013-12-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223422B1.pdf

 • słowa kluczowe: akrylanowy cement kostny, materiały fazowo-zmienne, poli(glikol etylenowy), akumulacja energii cieplnej

  keywords: phase change materials, thermal energy storage, acrylic bone cement, poly(ethylene glycol)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Alginate-based hydrogels modified with graphene oxide for cartilage regeneration / Klaudia ORDON, Aleksandra Lach, Monika Skoczeń, Kinga PIELICHOWSKA // W: ISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — e-ISBN: 978-83-65955-10-4. — S. 119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://isbppb2018.org/upload/isbppb2018/ISBPPB_2018_FINAL_PROGRAMME_AND_BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf [2018-07-23]. — Bibliogr. s. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Assessment of ${Mg(OH)_{2}}$ usability obtained from solution after sphalerite leaching to winning polyethylene composites / Kinga PIELICHOWSKA, Sylwester Żelazny // W: WASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts = RECYKLACE ODPADŮ XII / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Badania nad otrzymywaniem nanokompozytów POM/HAP dla zastosowań biomedycznych[Investigation on POM/HAP nanocomposites obtaining for biomedical applications] / Kinga PIELICHOWSKA // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bioactive polymer/hydroxyapatite (nano)composites for bone tissue regeneration / Kinga PIELICHOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Biopolymers : lignin, proteins, bioactive nanocomposites / eds. Akihiro Abe, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2010. — (Advances in Polymer Science ; ISSN 0065-3195 ; vol. 232). — ISBN: 978-3-642-13629-0. — S. 97–207. — Bibliogr. s. 193–207, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bioactive POM/HAp nanocomposites for bone implants / Kinga PIELICHOWSKA // W: Modern polymeric materials for environmental applications : 3\textsuperscript{rd} international seminar : Kraków, 14–16 may 2008, Vol. 3 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Kraków : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, 2008. — ISBN: 978-83-923451-6-9. — S. 179–184. — Bibliogr. s. 184, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Bioactivity and stability studies of POM/HAp nanocomposities / Kinga PIELICHOWSKA, Ewa STODOLAK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2010 R. 13 nr 99–101, s. 1–2. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Bioaktywne nanokompozyty POM/HAP dla zastosowań medycznych[Bioactive POM/HAP nanocomposite for medical applications] / Kinga PIELICHOWSKA // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2010 [nr] 9 Suppl., s. 120, S03_KS_9. — „Życie to chemia” : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14–18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. — Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Biomedical implants for bone tissue replacement and regeneration / Piotr SZCZEPAŃCZYK, Krzysztof PAZDAN, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK // W: Green polymer composites technology : properties and applications / ed. by Inamuddin. — Boca Raton : Taylor & Francis Group, cop. 2017. — ISBN: 978-1-4987-1546-1. — S. 189–210. — Bibliogr. s. 204–210, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Chitosan-based hydrogels modified with silk fibres for cartilage tissue regeneration / Magdalena KOZIOŁ, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 787. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-01]. — Bibliogr. s. 787. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Comparison of phase structures and surface free energy values for the coatings synthesised from linear polyurethanes and from waterborne polyurethane cationomers / Piotr Król, Bożena Król, Kinga PIELICHOWSKA, Stanisław Pikus // Colloid and Polymer Science ; ISSN 0303-402X. — 2011 vol. 289 iss. 15–16, s. 1757–1767. — Bibliogr. s. 1767, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00396-011-2515-8.pdf

 • keywords: AFM, DSC, polyurethane coating, phase structure, physical interactions, WAXS, surface free energy parameters by van Oss-Good and Owens-Wendt methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00396-011-2515-8

18
19
 • Elastomery poliuretanowe modyfikowane nanokrzemionką jako biomateriały : [abstrakt][Polyurethane elastomers modified with nanosilica as biomaterials : abstract] / Piotr Król, Bożena Król, Kinga PIELICHOWSKA // W: TECHEM 8 [Dokument elektroniczny] : 8. Kongres Technologii Chemicznej : "Surowce - energia - materiały" : 30 sierpnia–4 września 2015, Rzeszów : materiały kongresowe / Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 248. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 248. — K. Pielichowska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: struktura, odporność termiczna, DSC, folie poliuretanowe, SEM-EDX, kąty zwilżenia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Hydroxyapatite-based thermal stabilizers for acetal resins / K. KRÓL-MORKISZ, K. PIELICHOWSKA // W: CYSC 2017 : 12\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 18-21, 2017 Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed. Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : Faculty of Technology, University of Novi Sad, [2017]. — ISBN: 978-86-6253-082-0. — S. 93–94, OA-77. — Bibliogr. s. 94. — Toż w: {http://www.tf.uns.ac.rs/cysc/Content/pdf/Book_of_Abstracts.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Hydrożelowe kompozyty polimerowe do regeneracji tkanki chrzęstnej[Polymer-hydrogel composites for cartilage tissue regeneration] / Klaudia ORDON, Aleksandra Lach, Monika Skoczeń, Kinga PIELICHOWSKA // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : nauka – przemysł'2018 : XI konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2018, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2018]. — ISBN: 978-83-63555-56-6. — S. 76. — Bibliogr. s. 76. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Injectable bioresorbable PUR/$\beta$-TCP foams modified by sorbitol for bone regeneration / Piotr SZCZEPAŃCZYK, Wanda Sordoń, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK // W: ESB 2013 [Dokument elektroniczny] : 25th European conference on Biomaterials : XXV symposium of the European Society for Biomaterials : from the design to the application of biomaterials : 8–12 September 2013, Madrid. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Injectable bone substitutes based on polyurethane and $\beta-TCP$ / Piotr SZCZEPAŃCZYK, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2014 R. 17 nr 128–129 nr spec., s. 90–91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Investigation of phase transitions of phase change materials modified with graphene using TOPEM DSC methodBadanie przejść fazowych polimerowych materiałów fazowo-zmiennych modyfikowanych grafenem metodą TOPEM DSC / Kinga PIELICHOWSKA, Piotr SZATKOWSKI // W: Carbon materials & polymer composites : development in preparation, investigation, and application : VIII international scientific and technical conference : Ustroń-Jaszowiec, Poland, November 12–15, 2013 : programme and book of abstracts. — Gliwice : Polish Association of Chemical Engineers and Technicians, 2013. — ISBN: 978-83-63555-27-6. — S. 31–32. — Bibliogr. s. 31, 32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Investigation of UHMWPE/PAs composites using DSC with stochastic temperature modulation / Joanna Pagacz, Jan Pielichowski, Jolanta Polaczek, Kinga PIELICHOWSKA // W: Modern polymeric materials for environmental applications including COST MP0701 Workshop 'Environmental impact of polymer nanocomposites – from preparation to recycling' : 4\textsuperscript{th} international seminar : Kraków, 1–3 Dec. 2010, Vol. 4 iss. 2 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Kraków : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, cop. 2010. — ISBN: 978-83-930641-1-3. — S. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: