List of selected author’s publications

Alicja Kicińska, dr hab. inż.

adiunkt

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-koś


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2725-7319

ResearcherID: J-8300-2016

Scopus: 25629587900

PBN: 900413

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych[Accumulation of heavy metals in a natural geological barrier within the area of a selected municipal waste landfill] / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // W: „Edukacja – zdrowie – środowisko” : ogólnopolska konferencja naukowa : Kielce 6–7 czerwca 2016 r.. — [Kielce : s. n.], [2016]. — S. 35. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

2
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnychAccumulation of heavy metals in a natural geological barrier within the area of a selected municipal waste landfill / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // W: Człowiek a środowisko – wzajemne oddziaływanie = Man vs environment – interaction / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Barbara Gworek. — Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2016. — ISBN: 978-83-60312-82-7. — S. 217–227. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

  keywords: heavy metals, accumulation, geological barrier, landfill site

3
 • An evaluation of concentration variability of selected heavy metals in dandelion (Taraxacum officinale) growing in the areas of different anthropopressure / Alicja KICIŃSKA // W: 1\textsuperscript{st} International symposium and workshop on Environment and health of contaminated areas : 22\textsuperscript{nd} November – 23\textsuperscript{rd} November, 2012, Ostrava, Czech Republic : proceedings of abstracts / eds. Ocelka T., Strakoš K.. — Ostrava–Poruba : VŠB-Technical University of Ostrava. Institute of Environmental Technology, cop. 2012. — ISBN: 978-80-248-2882-4. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Application of {\em Holcus lanatus} and {\em Taraxacum officinale} to the assessment of soil pollution along the main roads / KICIŃSKA Alicja // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 175–179. — Bibliogr. s. 178–179, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Arsen i tal w glebach i roślinach rejonu BukownaArsenic and thallium in soils and plants in the Bukowno area / A. KICIŃSKA // W: Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 24–25 września 2009 r. = Element cycling in the environment: bioaccumulation – toxicity – prevention : VIII international scientific-technical conference / Instytut Ochrony Środowiska. — [Warszawa : IOŚ], [2009]. — S. 31. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Arsen i tal w glebach i roślinach rejonu BukownaArsenic and thallium in soils and plants in the Bukowno area / Alicja KICIŃSKA // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2009 nr 40, s. 199–208. — Bibliogr. s. 207–208

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Assessment of the road traffic impact on accumulation of selected elements in soils developed on Krynica and Bystrica subunit (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians) / Alicja KICIŃSKA // Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences ; ISSN 1842-4090. — 2016 vol. 11 no. 1, s. 245–254. — Wymagania systemowe: Publikacja dostępna online od: 2016.01.05. — Bibliogr. s. 253–254, Abstr.

 • keywords: Ti, Ni, soils, Magura Nappe, Pb, road traffic, Cr, Zn, landscape park, Cd, As

8
 • As and Pb and their potential source in the hair of residents of Cracow / Alicja KICIŃSKA, Aleksandra Jelonek-Waliszewska // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2017 vol. 22 iss. 2, s. 517–528. — Bibliogr. s. 527–528, Abstr.. — tekst: http://jsite.uwm.edu.pl/index/getfile/1223

 • keywords: factors, environmental contamination, potential harmful elements

9
 • Atrakcje geoturystyczne szansą stworzenia nowej oferty turystycznej miasta na przykładzie KrakowaGeotourism attractions – a chance for creating new touristic offer of Kraków / Alicja KICIŃSKA, Piotr DMYTROWSKI, Grzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK // W: Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście / pod red. Michała Lisowskiego. — Białystok : Wyższa Szkoła Menedżerska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010. — ISBN10: 83-920813-3-1. — S. 112–118. — Bibliogr. s. 117–118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Badania zawartości Pb w glebach i w trawach \emph {Agrostis capillaris} i \emph {Brachypodium silvaticum}Study of Pb content in the soil and grasses \emph {Agrostis capillaris} and \emph {Brachypodium silvaticum} / Alicja KICIŃSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 253–262. — Bibliogr. s. 260–262, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_29.pdf

 • słowa kluczowe: gleby, Pb, trawy, biowskaźniki

  keywords: biomarkers, soils, Pb, grasses

11
 • Chrom w wodach powierzchniowych Beskidu Sądeckiego[Chromium in surface waters of Beskid Sądecki] / Alicja KICIŃSKA // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2010 R. 70 nr 7, s. 283–292. — Bibliogr. s. 291–292

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Coal from the waste disposal site of the Siersza mine (Trzebinia, Poland) and its properties as a possible alternative fuel / Beata KOSA, Alicja KICIŃSKA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 71

 • keywords: fuel, coal waste, Siersza

13
 • Coal from the waste disposal site of the Siersza mine (Trzebinia, Poland) and its properties as a possible alternative fuel / Beata KOSA, Alicja KICIŃSKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00039, s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00039.pdf [2016-10-17]. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} International conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Czy stanowisko dokumentacyjne może być skuteczną formą ochrony przyrody nieożywionej?[Does a documentary site could be an efficacious form of protection inanimate nature?] / A. KICIŃSKA // W: „Prawo ochrony przyrody – stan aktualny, problemy, perspektywy” : I ogólnopolska konferencja : Łódź 25–26.04.2008 r. : streszczenia / Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Katedra Ochrony Przyrody, Wydział Prawa i Administracji UŁ. Zakład Prawa Ochrony Środowiska, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej. — [Łódź : UŁ], [2008]. — S. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Czy stanowisko dokumentacyjne może być skuteczną formą ochrony przyrody nieożywionej?Does a documentary site could be an efficacious form of protecting inanimate nature? / Alicja KICIŃSKA // W: Prawo ochrony przyrody : stan obecny, problemy, perspektywy / pod red. Dominika Kopcia i Natalii Ratajczyk. — Łódź : Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, 2008. — ISBN: 978-83-928031-0-2. — S. 259–265. — Bibliogr. s. 264–265, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
 • Direct and indirect methods in chemical and mineralogical investigations of industrial fly-ashes / A. KICIŃSKA // W: 2\textsuperscript{nd} International symposium and workshop on Environment and health of contaminated areas : 6\textsuperscript{th} November – 8\textsuperscript{th} November, 2013, Ostrava, Czech Republic : proceedings of abstracts / IET Institute of Environmental Technology [etc.]. — Ostrava-Poruba : IET VŠB -Technical University of Ostrava, cop. 2013. — ISBN: 978-80-248-3240-1. — S. 25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Establishing geochemical background of elements present in soil and its application in the evaluation of soil pollution based on data collected in the Beskid Sądecki regionWyznaczanie tła geochemicznego dla pierwiastków występujących w glebach oraz jego zastosowanie w ocenie zanieczyszczenia gleb, na przykładzie Beskidu Sądeckiego / Alicja KICIŃSKA, Katarzyna TUREK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2017 vol. 16, s. 87–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: antropopresja, ocena zagrożenia, gleby, tło geochemiczne

  keywords: soil, anthropopressure, geochemical background, assessment of pollution

19
 • Establishing geoparks in Poland – the frame project based on the “Jurassic Geopark”Tworzenie geoparków w Polsce – projekt ramowy na przykładzie „Parku Jurajskiego” / Joanna Figna, Alicja KICIŃSKA // W: Geotourism : a variety of aspects / ed. Tadeusz SŁOMKA. — Kraków : AGH University of Science and Technology ; International Association for Geotourism, 2011. — ISBN: 978-83-88927-20-1. — S. 71–83. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Formy występowania oraz mobilność cynku, ołowiu i kadmu w glebach zanieczyszczonych przez przemysł wydobywczo-metalurgicznyOccurrence and mobility of zinc, lead and cadmium in soils polluted by mining and metallurgical industries / Alicja KICIŃSKA // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2011 nr 49, s. 152–162. — Bibliogr. s. 161–162. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Frame project of a geopark / Joanna Figna, Alicja KICIŃSKA // W: GEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4\textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — ISBN: 978-83-88927-17-1. — S. 15–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Geoturystyka w mieście na przykładzie WieliczkiChances of geotourism development in the cities / Alicja KICIŃSKA, Anna Hojoł-Dąbroś, Krzysztof Dąbroś // W: Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście / pod red. Michała Lisowskiego. — Białystok : Wyższa Szkoła Menedżerska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010. — ISBN10: 83-920813-3-1. — S. 202–209. — Bibliogr. s. 209

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Health risks associated with municipal waste combustion on the example of Laskowa commune (Southern Poland) / Alicja KICIŃSKA, Magdalena MAMAK // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2017 vol. 23 no. 8, s. 2087–2096. — Bibliogr. s. 2095–2096, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-11. — tekst: https://goo.gl/Jv3KLn

 • keywords: heavy metals, risk assessment, fly ashes

24
 • Health risk to children exposed to Zn, Pb, and Fe in selected urban parks of the Silesian agglomeration / Alicja KICIŃSKA // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2016 vol. 22 no. 8, s. 1687–1695. — Bibliogr. s. 1695, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-02

 • keywords: risk assessment, Pb, Fe, Zn, urban parks, the Silesian agglomeration

25