Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Karwan-Baczewska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56200875400

PBN: 903336

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 69 publikacji Autora


1
 • Analysis of reinforcing effect for the wear resistance of Al/SiC composite : [abstract] / SUŚNIAK Magdalena, KARWAN-BACZEWSKA Joanna, Sulima Iwona // W: ICCS19 : 19th International Conference on Composite Structures : [Porto, Portugal], 5–8 September, 2016 : proceedings / ed. by Antonio J. M. Ferreira. — [Portugal : s. n.], 2016. — (Structural and Computational Mechanics Book Series ; ISSN 2421-2822). — ISBN: 978-88-7488-977-8. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An experimental study of aluminum alloy matrix composite reinforced SiC made by hot pressing methodBadania kompozytu na osnowie stopu aluminium wzmacnianego SiC otrzymanego metodą prasowania na gorąco / M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA, J.Dutkiewicz, M. Actis Grande, M. Rosso // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2B, s. 1523–1527. — Bibliogr. s. 1527. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2

 • keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, hot pressing, Al/SiC composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.10515/amm-2015-0165

3
 • An experimental study of SiC addition to recycled aluminium alloy / SUŚNIAK Magdalena, KARWAN-BACZEWSKA Joanna, Dutkiewicz Jan // W: ICCS 17 – International Conference on Composite Structures : Porto, Portugal, 17–21 June 2013 : book of abstracts / ed. A. J. M. Ferreira. — [Porto : Universidade do Porto], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 124, 3745

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka wiór odpadowych ze stopów aluminium i metoda wytwarzania z nich proszku i spiekówCharacteristics of waste metal chips from aluminum alloys and a method for making powder and sinters from them / Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Krystyna Pietrzak, Jan Dutkiewicz, Anna JAREK, Magdalena SUŚNIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 8, s. 565–573. — Bibliogr. s. 573

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka właściwości kompozytu AK52/SiC uzyskanego metodą impulsowo-plazmowego spiekaniaCharacteristics of AK52/SiC aluminium composite made by spark plasma sintering method / Magdalena SUŚNIAK, Dariusz Kołacz, Marcin Lis, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Tomasz SKRZEKUT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 8, s. 447–453. — Bibliogr. s. 453

 • słowa kluczowe: recykling, metalurgia proszków, mechaniczna synteza, spiekanie impulsowo-plazmowe

  keywords: kompozyty aluminiowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Copper matrix composites reinforced with titanium nitride particles synthesized by mechanical alloying and spark plasma sinteringKompozyty na osnowie miedzi umacniane cząstkami azotku tytanu wytworzone w procesie mechanicznej syntezy i iskrowego spiekania plazmowego (SPS) / Aleksandra FRANCZAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2017 vol. 43 no. 2, s. 97–105. — Bibliogr. s. 105–105, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2017.43.2/mafe.2017.43.2.97.pdf

 • słowa kluczowe: metalurgia proszków, mechaniczna synteza, azotek tytanu, iskrowe spiekanie plazmowe, kompozyty na osnowie miedzi

  keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, spark plasma sintering, copper matrix composites, titanium nitrides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2017.43.2.97

7
 • Copper metal matrix composites reinforced by titanium nitride particle / Mateusz WĄSIK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 44

 • keywords: copper, powder metallurgy, metal matrixcomposites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Copper metal matrix composites reinforced by titanium nitride particles / Mateusz WĄSIK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 270–275. — Bibliogr. s. 274–275, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: copper, powder metallurgy, metal matrix composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.270

9
 • Development of nanograined $Ti-Al$-graphite $(Ni-P)$ by mechanical alloying routeRozwój produkcji nanokrystalicznych proszków $Ti-Al$-grafit $(Ni-P)$ metodą mechanicznej syntezy / R. C. Agarwala, V. Agarwala, J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 57–61. — Bibliogr. s. 60–61. — Zastosowano procedurę peer review. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol1_2008/artykuly/09_.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Development of nanograined ${TiAl}$-graphite ${(Ni-P)}$ by mechanical alloying route / R.-C. Agarwala, V. Agarwala, J. KARWAN-BACZEWSKA // W: SOTAMA 2007 : 2\textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 15–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Effect of boron sinter-aid on the microstructure and properties of austenitic stainless steel-$TiB_{2}$ compositesWpływ dodatku boru na mikrostrukturę i właściwości kompozytów stal austenityczna-$TiB_{2}$ / I. Sulima, L. Jaworska, J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2619–2624. — Bibliogr. s. 2624

 • keywords: HP-HT sintering, physico-mechanical properties, boron, TiB2, AISI316L matrix composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0423

12
 • Effect of granular composition of a powder upon the properties and microstructure of boron-modified $Fe-Ni-Mo-Cu$ sinters : [abstract] / KARWAN-BACZEWSKA Joanna // W: ICCS19 : 19th International Conference on Composite Structures : [Porto, Portugal], 5–8 September, 2016 : proceedings / ed. by Antonio J. M. Ferreira. — [Portugal : s. n.], 2016. — (Structural and Computational Mechanics Book Series ; ISSN 2421-2822). — ISBN: 978-88-7488-977-8. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effect of \emph{SiC} addition on the structure and mechanical properties of \emph{Al-SiC} compositeWpływ dodatku \emph{SiC} na strukturę i właściwości mechaniczne kompozytu \emph{Al-SiC} / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // W: IMT 2014 : Innovative Manufacturing Technology : international conference : Zakopane 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} December 2014 : abstracts = Innowacyjne technologie wytwarzania / red. Magdalena Szutkowska. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2014. — ISBN: 978-83-931339-9-4. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Effect of reinforcement volume fraction on the evolution of tribological properties of sintered $Al-SiC$ composites / M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA // W: [Międzynarodowa Konferencja] - Przetwórstwo metali nieżelaznych : technologie – urządzenia – materiały – zastosowania : Kraków, 25–27 październik 2017 : streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 28–29. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Effect of SiC addition and sintering temperature on the structure and properties of P/M aluminium matrix composite / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Iwona Sulima // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Effect of \emph {SiC} addition on the structure and mechanical properties of \emph {Al-SiC} compositeWpływ dodatku \emph {SiC} na strukturę i właściwości mechaniczne kompozytu \emph {Al-SiC} / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2015 R. 88 nr 2 dod.: CD, s. 271. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — IMT 2014 : międzynarodowa konferencja Innovative Manufacturing Technology : 3–5 grudnia 2014, Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Elastic properties and structural observations of Distaloy SA powder sintered with boron and carbonWłasności sprężyste i obserwacje struktury spiekanego proszku Distaloy SA z borem i węglem / Małgorzata PEREK-NOWAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2017 vol. 43 no. 2, s. 107–115. — Bibliogr. s. 114–115, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/rbnXhY

 • słowa kluczowe: spiekanie, węgiel, własności sprężyste, bor, proszek Distaloy SA

  keywords: sintering, carbon, elastic properties, boron, Distaloy SA powder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2017.43.2.107

18
 • Influence of milling time on the crystallite size of AlSi5Cu2/SiC composite powder / M. SUŚNIAK, P. PAŁKA, J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 iss. 2B, s. 977–980. — Bibliogr. s. 980. — tekst: https://goo.gl/hRCRW0

 • keywords: X-ray diffraction, mechanical alloying, nanocomposite, Al/SiC composites, crystallite size determination, Scherrer equation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2016-0166

19
 • Influence of molybdenum and boron addition on fracture of P/M parts / Małgorzata PEREK-NOWAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 135

 • keywords: sintering, fracture, iron powder, molybdenum and boron addition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Influence of molybdenum and boron addition on fracture of P/M parts / Małgorzata PEREK-NOWAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 265–269. — Bibliogr. s. 269, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: SEM, sintering, fracture, iron powder, molybdenum addition, boron addition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.265

21
 • Influence of \emph{SiC} addition on crystallite size of aluminum during mechanical alloying processWpływ dodatku \emph{SiC} na wielkość krystalitów tlenku glinu podczas procesu stopowania mechanicznego / Magdalena SUŚNIAK, Paweł PAŁKA, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // W: IMT 2014 : Innovative Manufacturing Technology : international conference : Zakopane 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} December 2014 : abstracts = Innowacyjne technologie wytwarzania / red. Magdalena Szutkowska. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2014. — ISBN: 978-83-931339-9-4. — S. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Influence of \emph {SiC} addition on crystallite size of aluminum during mechanical alloying processWpływ dodatku \emph {SiC} na wielkość krystalitów tlenku glinu podczas procesu stopowania mechanicznego / Magdalena SUŚNIAK, Paweł PAŁKA, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2015 R. 88 nr 2 dod.: CD, s. 273. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — IMT 2014 : międzynarodowa konferencja Innovative Manufacturing Technology : 3–5 grudnia 2014, Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Influence of SiC particles on tribological properties in aluminum based composites / SUŚNIAK Magdalena, KARWAN-BACZEWSKA Joanna // W: ICCS18 – 18th International Conference on Composite Structures [Dokument elektroniczny] : Lisbon, Portugal, June 15–18, 2015 : [book of abstracts] / ed. António Joaquim Mendes Ferreira. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. 211–212 (abstr. no. 8286). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://events.mercatura.pt/iccs18/iccs18proceedingsbook.pdf [2015-06-18]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Investigation of aluminum matrix components prepared from recycle materials strengthened with $WC-Co$ coating / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Krystyna Pietrzak, Adam Klasik, Andrzej Wojciechowski, Anna Olbrycht // W: ICCS20 : 20th International Conference on Composite Structures : Paris, France, 4–7 September 2017 : proceedings / ed. in chief Francesco Tornabene. — Bologna : Societá Editrice Esculapio, 2017. — (Structural and Computational Mechanics Book Series ; ISSN 2421-2822). — ISBN: 978-889-385-041-4. — S. 180–181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15651/978-88-938-5041-4

25