Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Gruszczyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7810-5855

ResearcherID: R-7746-2017

Scopus: 56641114900

PBN: 900561

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Comparison of low-altitude UAV photogrammetry with terrestrial laser scanning as data-source methods for terrain covered in low vegetation / Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Wojciech MATWIJ, Paweł ĆWIĄKAŁA // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing ; ISSN 0924-2716. — 2017 vol. 126, s. 168–179. — Bibliogr. s. 178–179, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-02. — tekst: https://goo.gl/YEbGNJ

 • keywords: unmanned aerial vehicle, terrestrial laser scanning, ground filter, land relief

2
 • Dokładność prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na szyby w warunkach LGOMAccuracy of forecasting of mining influence on shafts structure under LGOM (Legnica-Głogów Copper Region) conditions / Zygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 3–4, s. 65–74. — Bibliogr. s. 73–74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Method for precise determination of eccentric instrument set-ups / W. GRUSZCZYŃSKI // Survey Review ; ISSN 0039-6265. — 2015 vol. 47 no. 342, s. 185–194. — Bibliogr. s. 194

 • keywords: centring, optical plummet, short sight lines

5
 • Porównanie fotogrametrii z wykorzystaniem BSL i naziemnego skaningu laserowego zastosowanych do wyznaczania rzeźby terenu porośniętego trawą[Comparison of UAV photogrammetry and terrestrial laser scanning used to determine the grassy terrain model] / Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Wojciech MATWIJ, Paweł ĆWIĄKAŁA // W: XIV dni miernictwa górniczego i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Rozważania na temat realizacji modelu deformacji górotworu – szanse i wyzwaniaDissertation on the model of ground deformation performance – changes and challenges / Wojciech GRUSZCZYŃSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2008 nr 1, s. 27–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Sposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego i układ instrumentu kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego[Method for determining the eccentricity elements of the main axis of the angle measuring instrument with respect to the measuring point, and the angle measurement instrument system to determine the eccentricity elements of the main axis of the instrument with respect to the measuring point] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GRUSZCZYŃSKI Wojciech, SZCZUTKO Tadeusz. — Int.Cl.: G01C 15/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402133 A1 ; Opubl. 2014-06-23. — Zgłosz. nr P.402133 z dn. 2012-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 13, s. 44. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402133A1.pdf

 • słowa kluczowe: centrowanie, pionownik optyczny, krótkie celowe

  keywords: centring, optical plummet, short sight lines

8
 • Sposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego i układ instrumentu kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego[Method for determining the eccentricity elements of the main axis of the angle measuring instrument with respect to the measuring point, and the angle measurement instrument system to determine the eccentricity elements of the main axis of the instrument with respect to the measuring point] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Tadeusz SZCZUTKO. — Int.Cl.: G01C 15/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222058 B1 ; Udziel. 2015-08-05 ; Opubl. 2016-06-30. — Zgłosz. nr P.402133 z dn. 2012-12-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222058B1.pdf

 • słowa kluczowe: centrowanie, pionownik optyczny, krótkie celowe

  keywords: centring, optical plummet, short sight lines

9
 • The impact of the estimation of the parameters values on the accuracy of predicting the impacts of mining exploitationWpływ oszacowania wartości parametrów modelu na dokładność prognozowania wpływów eksploatacji górniczej / Zygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 173–193. — Bibliogr. s. 193

 • słowa kluczowe: metoda Monte Carlo, szyb, odkształcenia pionowe, błąd średni, prognozowanie wpływów eksploatacji, filary ochronne

  keywords: Monte Carlo method, shaft, protective pillars, vertical strains, mean errors, predicting the impacts of exploitation

10
 • Zastosowanie sieci neuronowych do modelowania deformacji górniczychUsing neural nets for mining deformations modelling / Wojciech GRUSZCZYŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 7–8, s. 7–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania deformacji górniczych [Dokument elektroniczny][Application of neural networks for prediction of deformations modelling] / Wojciech GRUSZCZYŃSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 1 dysk optyczny. — VI, 109 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0480) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 107–109. — ISBN: 978-83-7464-551-5. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Zastosowanie technologii inSAR do wyznaczania krzywizn wywołanych podziemną eksploatacją górnicząApplication of InSAR technology for the determination of curvatures caused by underground mining operations / Zygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 8, s. 112–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prognozowanie deformacji, InSAR, krzywizny

  keywords: InSAR, forecast of deformation, curvatures

13
 • Zastosowanie technologii InSAR do wyznaczania krzywizn wywołanych podziemną eksploatacją górniczą[Application of InSAR technology to determine curvatres caused by underground mining] / Zygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH // W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Brenna, 12–14 czerwca 2013 r. / Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 328–338. — Bibliogr. s. 337–338, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych