Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Gregorczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900862
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analiza ciernej współpracy walców roboczych i oporowych walcarek kwarto blach i taśmAnalysis of frictional contract between work and back up rolls of the four-high rolling mills / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // W: Walcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-24-7. — S. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza jakości systemu przepływu informacji w oparciu o metodykę Six SigmaAnalysis of information transfer system quality using Six Sigma methodology / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 2, s. 615–623. — Bibliogr. s. 623, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-02/Auto50.pdf

 • słowa kluczowe: jakość, system przekazu informacji, Six Sigma

  keywords: Six Sigma, quality, information transfer system

3
 • Analiza możliwości modernizacji prasy hydraulicznej do usuwania owalizacji pierścieni łożyskowychAn possibility of modernization of the hydraulic press for removal ovality of rolling bearing rings / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Janusz SZOSTAK, Stanisław Rabiasz // W: Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / red. Marian Banaś, Jerzy Nawara ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2012. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 60). — ISBN10: 83-89772-62-0. — S. 211–220. — Bibliogr. s. 219–220, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza stanu naprężeń w konstrukcji prasy hydraulicznej do usuwania odchyłek geometrycznych pierścieni walcowanych na gorącoStress distribution in the construction of hydraulic press using for removal of the geometrical distortions of the hot ring rolled rings / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Lucjan Tomecki // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 nr 6, s. 482–490. — Bibliogr. s. 490

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza wpływu zastosowania metody TPM na wzrost efektywności linii automatycznego montażu wycieraczek samochodowychImprovement of the effective efficiency of windscreen wipers automated assembly line by applying Total Productive Maintenance (TPM) method / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Stanisław Rabiasz // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 2, s. 469–477. — Bibliogr. s. 477, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto47.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Application of finite element method in production of collar-head screw in suspension arm of motor car vehicle / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Stanisław Rabiasz // Journal of KONES : Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2011 vol. 18 no. 3, s. 453–461. — Bibliogr. s. 461, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Eksperymentalne badania zjawisk tarcia na powierzchni kontaktu walców roboczych i oporowych walcarek kwartoExperimental investigations of the friction phenomena on the contact surface between work and back up rolls of the four – high rolling mills / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 6, s. 378–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
10
11
 • Modular monitoring system for pilger mill driveSystem monitorowania walcarki pielgrzymowej do walcowania rur bez szwu / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Stanisław Rabiarz // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2008 vol. 27 no. 4, s. 172–178. — Bibliogr. s. 178, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2008-04/mech06.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring, walcarka pielgrzymowa, obciążenia dynamiczne

  keywords: monitoring, dynamic load, pilger mill

12
 • Modyfikacja nadstopów o kompozycji na bazie niklu i chromu poprzez odkształcenie w procesie walcowania[Modification of the composition of superalloys based on nickel and chromium by deformation in the rolling process] / red. nauk. Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI ; aut. oprac.: Jan SIŃCZAK, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Sylwia BEDNAREK, Ryszard GREGORCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Janusz SZOSTAK ; AGH. — Kraków : ARBOR FP, cop. 2013. — 177 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-937685-0-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Numeryczna symulacja procesu walcowania dwuteowników szerokostopowychNumerical modeling of the section rolling process / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Wszebor BOKSA, Ryszard GREGORCZYK // W: Walcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-24-7. — S. 43–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
 • Production of absorption columns packing on the basis of stamping processes / ŚWIĄTONIOWSKI Andrzej, GREGORCZYK Ryszard, SZOSTAK Janusz, Rabiasz Stanisław // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 414–418. — Bibliogr. s. 417–418, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Self excited vibrations in four-high rolling mills caused by stochastic disturbance of friction conditions on the roll-roll contact surfaceSamowzbudne drgania walcarek kwarto powstające w wyniku stochastycznego charakteru zaburzeń sił tarcia na powierzchni kontaktu walców roboczych i oporowych / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 3, s. 158–162. — Bibliogr. s. 162, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-03/mech09.pdf

 • słowa kluczowe: drgania, drgania samowzbudne, walcarki

  keywords: self-excited vibrations, rolling mill, friction phenomena

17
18
 • Wpływ zjawisk dynamicznych na jakość blach i taśm walcowanych na zimno[Influence of the dynamic events on the quality of sheet metal and cold rolled strips] / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Adam Bar // W: Inżynieria mechaniczna w 90-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej / red. Marian Banaś, Bolesław Karwat ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2009. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics. Monografie = [Monographs] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 40). — Na s. tyt. dod.: 57 lat 1952–2009 WIMiR. — ISBN10: 83-89772-50-7. — S. 241–254. — Bibliogr. s. 253–254, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Wykorzystanie MES w analizie numerycznej procesu usuwania owalizacji i wichrowatości pierścieni walcowanych na gorącoThree-dimensional FEM analyse of the hot ring rolling ovality and warp removal / Andrzej ŚWIATONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Lucjan Tomecki // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 10, s. 578–585. — Bibliogr. s. 584–585

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Wykorzystanie MES w analizie stanu naprężeń w połączeniach ramion koła zamachowego walcarki pielgrzymowej z piastąApplication of FEM in the analise of stress distribution in junction between arms and boss of the pilger mill flywheel / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Janusz SZOSTAK // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXI konferencja naukowa : Zakopane, 21–24.01.2008 : streszczenia referatów / kom. red. Maksymilian Gajek, [et al.]. — Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-60691-31-1. — S. 157–158. — Bibliogr. s. 158. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXI konferencja naukowa : Zakopane 21–24 stycznia 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : Politechnika Opolska, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. 593–598. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 598, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych