Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Górecki, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900395
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Dokumentowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby podziemnego zgazowaniaGeological reporting of hard coal deposits for underground gasification / Marek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 47–52. — Bibliogr. s. 51–52

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, podziemne zgazowanie węgla, dokumentowanie geologiczne złóż

  keywords: underground coal gasification, geological reporting, hard (bituminous) coal

2
 • Evaluation of coal resources for underground gasification in Poland : selection of possible UCG sites / Marek Nieć, Edyta SERMET, Jarosław Chećko, Jerzy GÓRECKI // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2017 vol. 208, s. 193–202. — Bibliogr. s. 201–202, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-13. — tekst: https://goo.gl/ZbmEQg

 • keywords: Poland, coal resources, underground gasification (UCG)

3
 • Gentrification and adaptation of the post-exploitation area - the Cracow region case study (Poland) / Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ, Jerzy GÓRECKI // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 167–173. — Bibliogr. s. 173, Abstr.

 • keywords: gentrification, Miękinia Wschód porphyry deposit, post-exploitation area, Cracow region

4
 • Gentryfikacja terenu pogórniczego na przykładzie złoża porfiru Miękinia WschódGentrification of post-exploitation area - the Miękinia Wschód deposit of the porphyry case study / Edyta SERMET, Jerzy GÓRECKI, Angelika MUSIAŁ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 96, s. 255–264. — Bibliogr. s. 264, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXVI konferencja : Zakopane, 16–18 listopada 2016

 • słowa kluczowe: teren pogórniczy, gentryfikacja, złoże porfiru Miękinia Wschód

  keywords: gentrification, Miękinia Wschód porphyry deposit, post-exploitation area

5
 • Geofizyczne wspomaganie prac dokumentacyjnych na złożach kamieni drogowych i budowlanych[Geophysical support of documentation of road and building stones deposits] / Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 3–4, s. 22–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Główne czynniki ograniczające stosowanie podziemnego zgazowania w polskich złożach węgla kamiennego[The main factors of excluding the use of underground gasification for Polish hard coal deposits] / E. SERMET, J. GÓRECKI // W: Documenta Geonica 2013/1 : 9. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” = 9. czesko-polska konferencja ”Geologia zagłębi węglonośnych” = 9\textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins” : 15.–17.10.2013, Ostrava / eds. Alena Kožušníková. — [Ostrava : s. n.], cop. 2013. — ISBN: 978-80-86407-41-8. — S. 147–150. — Bibliogr. s. 149–150, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Górnictwo i hutnictwo tatrzańskie[Tatras mining and metallurgy] / Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały VIII konferencji : Świeradów Zdrój, 18–20.04.2012 r.. — [Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej], [2012]. — ISBN: 978-83-7493-674-3. — S. 9. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Hawiarskie szlaki Tatr PolskichMining („hawiarskie”) trails in the Polish Tatra Mountains / Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 4 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7493-673-6. — S. 137–147, [1] k. złoż.. — Bibliogr. s. 146–147. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Kamieniołomy Krakowa – dziedzictwo niedocenioneQuarries of Kraków – an underestimated heritage / Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T]. 3 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. — ISBN: 978-83-7493-512-8. — S. 123–138. — Bibliogr. s. 137–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kamieniołom i pustelnia z Cergową w tleThe quarry and hermitage as a backdrop to Cergowa Mt / Edyta SERMET, Jerzy GÓRECKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 144–148. — Bibliogr. s. 148. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kierunki zmian metodyki rozpoznawania i dokumentowania złóż – ćwierć wieku wymiany doświadczeńExploration of mineral deposits – quarter century of improvements / Marek Nieć, Jerzy GÓRECKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 2, s. 128–132. — Bibliogr. s. 132

 • słowa kluczowe: rozpoznawanie złóż

  keywords: mineral deposits, exploration

12
 • Kopalnia odkrywkowa w służbie ochrony dziedzictwa geologicznego? : Karpniki – studium przypadkuOpen pit as a protector of geological heritage? : Karpniki – the case study / Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET, Mirosław Kotowski // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 31–36. — Bibliogr. s. 36. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Krótka historia europejskiego złotaA short history of European gold / Edyta SERMET, Jerzy GÓRECKI // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T]. 3 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. — ISBN: 978-83-7493-512-8. — S. 407–414. — Bibliogr. s. 414

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Cz. 1, Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, planowanie i organizacja prac geologicznych[Methodology of geological reporting of mineral deposits. Pt. 1, Prospecting and exploration of mineral deposits, planning and organization of geological works] / [red. i oprac. Marek Nieć ; przy współudz. Marka LEMBERGERA, Barbary Radwanek-Bąk, Jerzego GÓRECKIEGO] ; Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 247, [1] s., [1] k. tabl. kolor., [1] s. tabl. kolor.. — Bibliogr. s. 209–211. — ISBN: 978-83-62922-10-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń – XVI seminarium w ramach III Polskiego Kongresu Górniczego[Methodology of exploration and documentation of deposits and geological survey in mines – XVI seminary in relation to III Polish Mining Congress] / Marek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET, Jacek Szczepiński, Grażyna Ślusarczyk, Andrzej Borowicz // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 84–86. — Bibliogr. s. 86. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Górnictwo odkrywkowe

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, złoża kopalin, dokumentowanie, gospodarka złożem

16
 • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń – XVI seminarium w ramach III Polskiego Kongresu GórniczegoMethodology of exploration and documentation of deposits and geological survey in mines – XVI seminary in relation to III Polish Mining Congress / Marek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET, Jacek Szczepiński, Grażyna Ślusarczyk, Andrzej Borowicz // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 5, s. 21–25. — Bibliogr. s. 24–25. — M. Nieć – dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, złoża kopalin, dokumentowanie, gospodarka złożem

  keywords: environmental protection, mineral deposits, deposit documentation, natural resources management

17
 • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż na przełomie XX i XXI wiekuMethodology of exploration and documentation at the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries / Marek Nieć, Jerzy GÓRECKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2008 R. 50 nr 2–3, s. 5–8. — Bibliogr. s. 7–8. — XI Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pt. Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : (z okazji 100-lecia idei ochrony złóż) : Gdańsk Sobieszewo, 4–6 czerwca 2008 r. / Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Geologii Morza, Gdańsk, [et al.]. — Wrocław : Poltegor-Instytut, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Nadmierna deregulacja dostępu do zawodów geologicznychExaggerated deregulation of the access to the geological professions / Jerzy GÓRECKI, Jacek MUCHA, Edyta SERMET // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 2, s. 32–34. — Bibliogr. s. 34. — Tradycja i nowoczesność w dokumentowaniu złóż : XVII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Chęciny, 1–3 czerwca 2016 r.

 • słowa kluczowe: III transza deregulacji, zawód geolog

  keywords: profession geologist, 3rd tranche of the deregulation

19
 • NATURA 2000 a społeczna odpowiedzialność górnictwaNATURA 2000 and mining social responsibility / Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 79, s. 159–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 3–5 listopada 2010 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • NATURA 2000 i górnictwo odkrywkowe na początku XXI w. – trudne partnerstwo[NATURA 2000 and opencast mining at the begining of the XXI century – difficult partnership] / Edyta SERMET, Jerzy GÓRECKI // Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego : czasopismo przeznaczone dla zakładów górnictwa odkrywkowego ; ISSN 1643-1162. — Błędny ISSN 1428-4715. — 2009/2010 nr 6/1, s. 23–30. — Bibliogr. s. 30. — XIII Forum górnictwa kopalin pospolitych : referaty. — Wrocław : Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Ocena atrakcyjności górniczej udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych żwirowychEvaluation of the mining attractiveness of reported natural aggregates deposits / Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 139–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Ocena potencjału zasobowego złóż Lubelskiego Zagłębia Węglowego do podziemnego zgazowania węglaAssesment of the Lublin Coal Basin resources for underground coal gassification / Edyta SERMET, Jerzy GÓRECKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2014 R. 55 nr 2–3, s. 80–85. — Bibliogr. s. 84–85

 • słowa kluczowe: Lubelskie Zagłębie Węglowe, zasoby przydatne do podziemnego zgazowania

  keywords: Lublin Coal Basin, resources suitable for underground gasification

23
 • Ocena szans podziemnego zgazowania węgla w niezagospodarowanych złożach Lubelskiego Zagłębia WęglowegoAssesment of underground coal gasification changes in the undeveloped Lublin Coal Basin deposits / Edyta SERMET, Jerzy GÓRECKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 2, s. 19–23. — Bibliogr. s. 23

 • słowa kluczowe: Lubelskie Zagłębie Węglowe, kryteria podziemnego zgazowania węgla

  keywords: Lublin Coal Basin, basic criteria of underground coal gasification

24
 • Od legendarnych salamander w Bańskiej Szczawnicy do najstarszej uczelni górniczej na świecie[From legendary salamanders in Banska Štiavnica to the oldest mining academy in the world] / Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robór górniczych : materiały V konferencji : Lądek Zdrój 22–24.04.2009 r. / przygot. Paweł P. Zagożdżon, Marek J.Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, cop. 2009. — Na s. tyt. dod.: Dziedzictwo i Historia Górnictwa. — S. 10. — Bibliogr. [dla wszystkich referatów] s. 27. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • O geologii i górnictwie okolic Krakowa w najważniejszym dziele StaszicaOn geology and mining of the Krakow area in the most important Staszic's work / Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 5 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — ISBN: 978-83-7493-747-4. — S. 43–52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych