Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Głowienka-Mikrut, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Aktualizacja, integracja i udostępnienie danych przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych technologiiUpdate, integration and release of spatial data using the latest technology / Krystyna Michałowska, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Sławomir MIKRUT, Mateusz Bochenek // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 50–51. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: GIS, SIP, IIP, integracja danych, usługi sieciowe WMS i WFS, aplikacje Open Source

  keywords: GIS, SIS, SDI, data integration, web service WMS, WFS, Open Source tools

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geograficzny System Informacji (GIS) w zarządzaniu, monitorowaniu i ochronie środowiska[Geographical Information System (GIS) in environmental management, monitoring and protection] / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 1). — Na okł. dodatkowo: I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — S. 493–500. — Bibliogr. s. 500, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Integracja i przetwarzanie danych wieloczasowych w środowisku GISIntegration and processing of multitemporal data in GIS environment / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 181. — Bibliogr. s. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Integracja i przetwarzanie danych wieloczasowych w środowisku GISIntegration and processing of multitemporal data in GIS environment / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b, s. 485–494. — Bibliogr. s. 493–494, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2. — tekst: https://goo.gl/TPwSuP

 • słowa kluczowe: GIS, bazy danych, Numeryczny Model Terenu, zdjęcia lotnicze, ortofotomapy, dane wieloczasowe

  keywords: database, GIS, DTM, aerial photography, orthophotomaps, multitemporal data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Komisja VII – przegląd prac badawczych prezentowanych na XXI. Kongresie MTFIT w PekinieTechnical Commission VII – review of the research papers presented at the 21st ISPRS Congress in Beijing / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Beata HEJMANOWSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 433–444. — Bibliogr. s. 444, Streszcz.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modelling of flood hazard zone for the Łęg RiverModelowanie strefy zagrożenia powodziowego dla rzeki Łęg / Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Krystyna Michałowska, Sławomir MIKRUT, Tomasz Nałęcz, Tomasz Mroczka // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 4, s. 31–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: GIS, NMT, model hydrologiczny, strefa zalewowa, GRASS

  keywords: GIS, DEM, hydrological model, flood zone, GRASS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modelowanie strefy zagrożenia powodziowego dla rzeki ŁęgModelling for flood hazard area Łęg rivers / Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michałowska, Tomasz Nałęcz, Tomasz Mroczka // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 23. — Tekst pol.-ang.. — E. Głowienka-Mikrut, S. Mikrut - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: GIS, NMT, model hydrologiczny, strefa zalewowa, GRASS

  keywords: GIS, DEM, hydrological model, flood zone, GRASS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwość monitorowania zmian środowiska z użyciem narzędzi GIS na przykładzie Słowińskiego Parku NarodowegoThe possibility of environmental changes monitoring using GIS tools for Slowinski National Park / Ewa GŁOWIENKA, Krystyna MICHAŁOWSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17a, s. 241–249. — Bibliogr. s. 248–249, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych systemu KH-7 do badań zmian użytkowania na terenach zurbanizowanychFeasibility study for use of the KH-7 satellite imagery for land-use change analysis in urban areas / Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Piotr Tokarczyk // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17a, s. 159–170. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Opracowanie technologii przetwarzania archiwalnych materiałów fotogrametrycznych do badań zmienności krajobrazu na przykładzie Słowińskiego Parku NarodowegoTechnology of processing, archival aerial photos for the examination of landscape changeability on the example of the Słowiński National Park / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA, Sławomir MIKRUT // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 221–222. — Bibliogr. s. 222

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Opracowanie technologii przetwarzania archiwalnych materiałów fotogrametrycznych do badań zmienności krajobrazu na przykładzie Słowińskiego Parku NarodowegoTechnology of archival aerial photos processing for changes analysis of Słowiński National Park landscape / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA, Sławomir MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b, s. 495–504. — Bibliogr. s. 503, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Porównanie metod korekcji atmosferycznej dla danych z sensorów hiperspektralnychComparision of atmospheric correction methods for hyperspectral sensor data / Ewa GŁOWIENKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 121–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Próba integracji satelitarnych obrazów hiperspektralnych z nieobrazowymi naziemnymi danymi spektrometrycznymi na przykładzie Zbiornika DobczyckiegoAssessment of integration of hyperspectral satellite image with non-imaging field spectrometer measurements – Dobczycki Reservoir example / Beata HEJMANOWSKA, Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Stanisław MULARZ, Bogdan Zagajewski, Jacek Sanecki // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16, s. 207–216. — Bibliogr. s. 215, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-5-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Przetwarzanie wstępne danych z hiperspektralnego sensora satelitarnego HyperionPreprocessing of spaceborne hyperspectral Hyperion data / Ewa GŁOWIENKA // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 189–190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Przetwarzanie wstępne danych z hiperspektralnego sensora satelitarnego HYPERIONPre-processing of spaceborne hyperspectral HYPERION data / Ewa GŁOWIENKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 131–140. — Bibliogr. s. 139–140, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rola ogólnodostępnych danych przestrzennych w analizie zmian geomorfologicznychRole of public spatial data in analysis of geomorphological changes / Ewa GŁOWIENKA, Agnieszka Pękala // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 56–58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: NMT, dane przestrzenne, usługi sieciowe WMS, obrazy satelitarne, geomorfologia, erozja wąwozowa

  keywords: satellite images, spatial data, geomorphology, web services WMS, NMT, ravine erosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Technika UAV jako przyszłościowy kierunek rozwoju fotogrametrii lotniczej niskopułapowejThe UAV technology as a future-oriented direction in the development of low-ceiling aerial photogrammetry / Sławomir MIKRUT, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Krystyna Michałowska // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 24–25. — Tekst pol.-ang.. — E. Głowienka-Mikrut, S. Mikrut - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja E. Głowienka-Mikrut: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

 • słowa kluczowe: UAV, fotogrametria, rozdzielczość geometryczna, rozdzielczość radiometryczna, pole testowe

  keywords: UAV, photogrammetry, geometric resolution, radiometric resolution, test field

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The UAV technology as a future-oriented direction in the development of low-ceiling aerial photogrammetryTechnika UAV jako przyszłościowy kierunek rozwoju fotogrametrii lotniczej niskopułapowej / Sławomir MIKRUT, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Krystyna Michałowska // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 4, s. 69–77. — Bibliogr. s. 76–77, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: UAV, fotogrametria, rozdzielczość geometryczna, rozdzielczość radiometryczna, teledetekcja, rozpoznawanie obrazu

  keywords: remote sensing, UAV, photogrammetry, geometric resolution, radiometric resolution, recognition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The use of land surveying in the process of managing mineral depositsWykorzystanie pomiarów geodezyjnych w procesie zarządzania złożem kopalin / Krystyna Michałowska, Tomasz Nałęcz, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Sławomir MIKRUT, Jakub Garczarek // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 69–77. — Bibliogr. s. 77, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, złoża kopalin, pomiary geodezyjne

  keywords: mineral deposits, land reclamation, land surveying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Updating, integration and making available spatial data with the use of the state-of-the-art technologies / Krystyna Michałowska, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Sławomir MIKRUT, Mateusz Bochenek // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 57–67. — Bibliogr. s. 66–67, Summ., Streszcz.

 • keywords: GIS, SDI, data integration, SIP, WMS and WFS Web services, open-source applications

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wieloczasowe dane obrazowe w badaniu zmian pokrycia terenuMulti-temporal data for land cover change detection / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 281–289. — Bibliogr. s. 288–289, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ liczby fotopunktów i dokładności numerycznego modelu wysokościowego na dokładność wysokorozdzielczej ortofotomapy satelitarnejAssessment of the ground control points number and digital terrain model quality on the geometric quality of high-resolution satellite orthophotomap / Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Beata HEJMANOWSKA, Marcin Dżugaj, Tomasz Trybuś // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16, s. 167–176. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-5-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wykorzystanie obrazów hiperspektralnych na potrzeby detekcji lokalizacji składowisk nawozów naturalnychThe use of hyperspectral images for the purpose of detection of manure storage sites / Beata HEJMANOWSKA, Ewa GŁOWIENKA // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 67–70. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: dane hiperspektralne, teledetekcja, krzywe spektralne, zlewnia rzeki, rozdzielczość przestrzenna, rozdzielczość spektralna

  keywords: remote sensing, spatial resolution, hyperspectral data, spectral curves, catchment areas, spectral resolution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykorzystanie pomiarów geodezyjnych w procesie zarządzania złożem kopalinThe use of surveys in the management of mineral deposits / Krystyna Michałowska, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Sławomir MIKRUT, Tomasz Nałęcz, Jakub Garczarek // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 52–53. — Tekst pol.-ang.. — E. Głowienka-Mikrut, S. Mikrut - dod. afiliacja: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

 • słowa kluczowe: rekultywacja, NMT, złoża kopalin, mapa sytuacyjno-wysokościowa

  keywords: mineral deposits, DTM, land reclamation, land survey and height map

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wykorzystanie zdjęć lotniczych oraz danych z lotniczego skaningu laserowego w monitoringu zmian środowiska Słowińskiego Parku NarodowegoUsing the multi-temporal arial photos and airborne laser scanning data in monitoring of the Słowiński National Park environmental changes / Krystyna Michałowska, Ewa GŁOWIENKA // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 117–119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, monitoring środowiska, zdjęcia lotnicze, zmiany wieloczasowe

  keywords: laser scanning, environmental monitoring, aerial photos, multi-temporal changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: