Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Gajer, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506366528

PBN: 909637

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 123, z ogólnej liczby 130 publikacji Autora


1
 • Algorytmy genetyczne z trójosobniczym operatorem krzyżowaniaGenetic algorithms with crossing-over of three individuals / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2013 nr 9, s. 121–125. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza filtrów Butterwortha wyższego rzędu metodą obliczeń ewolucyjnychThe analysis of higher order Butterworth filters with the use of evolutionary computation / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2013 R. 54 nr 5, s. 63–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: filtry Butterworth, filtry kaskadowe, obliczenia ewolucyjne

  keywords: Butterworth filters, cascade filters, evolutionary computation

3
 • Analiza możliwości przesyłu energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach solarnych na bardzo duże odległościThe analysis of possibilities of transfer of electric energy generated in solar power plants on very long distances / Piotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK, Mirosław GAJER // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2014 R. 55 nr 3, s. 89–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, elektrownie solarne, przesył energii elektrycznej

  keywords: solar power plants, renewable sources of energy, transfer of electric energy

4
 • Analiza możliwości współpracy elektrowni wiatrowej z elektrownią szczytowo-pompowąAnalysis of possibility of operating of wind power station with pumped-storage power station / Mirosław GAJER // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2010 R. 78 nr 8, s. 24–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza możliwości wykorzystania języków sztucznych i kontrolowanych na potrzeby komputerowego przekładu dokumentacji technicznejAnalysis of possibility of using artificial languages in computer translation of technical documentation / Mirosław GAJER // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2012 R. 80 nr 6, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analiza możliwości wykorzystania w Europie energii elektrycznej wytwarzanej w afrykańskich elektrowniach solarnychAnalysis of usability in Europe of electric energy generated in African solar power stations / Mirosław GAJER // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2011 R. 79 nr 4, s. 3–6. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Analiza możliwości zastosowania algorytmów rojowych do realizacji zadania ekonomicznego rozdziału obciążeń w systemie elektroenergetycznymAnalysis of possibility of application of swarm algorithms in realization of economical of load in electric power system / Mirosław GAJER // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2010 R. 78 nr 11, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Summ.. — Jakość Energii 2010 : I konferencja naukowo-techniczna : 25–26 listopada 2010, Piechowice k. Szklarskiej Poręby

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Analiza możliwości zastosowania asymetrycznego operatora mutacji w dziedzinie optymalizacji systemów elektroenergetycznychAnalysis of usability of asymmetric mutation operator in the field of optimization of electric power systems / Mirosław GAJER // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2011 R. 79 nr 1, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Analiza możliwości zastosowania strategii inwestycyjnych typu \emph{spread} dla wybranych par indeksów giełdowychAnalysis of possibilities of opening spread positions on the selected stock indices / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 101–108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Analiza możliwości zastosowania strategii opartych na wykorzystaniu martyngału w inwestowaniu na rynku kontraktów CFDAnalysis of the possibility of applying strategy based on the use of martingale in investing in the futures market CFD / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2016 nr 12, s. 77–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz., Summ.. — M. Gajer – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Analiza nieliniowych obwodów elektrycznych prądu stałego z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnychAnalysis of nonlinear electrical circuits with the use of evolutionary computations / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2013 R. 54 nr 1, s. 71–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Summ.. — „Powłoki wielofunkcyjne” : I konferencja przemysłowo-naukowa : Świeradów-Zdrój, 11–14 października 2012 / Politechnika Wrocławska. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Analiza wpływu procesu uczenia na tempo ewolucji w przypadku wielomodalnej funkcji celuThe analysis of impact of learning on the rate of evolution in the case of a multimodal fitness function / Mirosław GAJER // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 2, s. 24–29. — Bibliogr. s. 28–29, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Analiza wpływu procesu uczenia ze stałym krokiem na tempo zmian ewolucyjnychThe analysis of the impact of constant learning on the rate of evolutionary changes / Mirosław GAJER // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2010 R. 14 nr 2, s. 65. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 751–760. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 760. — Automation 2009 : automatyzacja – nowości i perspektywy : XIV konferencja naukowo-techniczna : 24–26 marca 2010, Warszawa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Analiza wpływu uczenia stałego na tempo przebiegu procesów ewolucyjnychAnalysis of the impact of constant learning on the evolution rate / Mirosław GAJER // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 no. 5, s. 475–478. — Bibliogr. s. 478, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Analiza zagadnień związanych z próbami odczytania dysku z Fajstos w kontekście występowania na jego powierzchni zagadkowych wzorów geometrycznychAnalysis of the issues related to decipherment of the Phaistos disc in the presence of mysterious geometrical patterns appearing on its surface / Mirosław GAJER // Lingwistyka Stosowana [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-4814. — 2017 t. 23/3, s. 39–46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/0/Lingwistyka+Stosowana+23.pdf [2017-10-05]. — Bibliogr. s. 46, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Application of multi-parameter data visualization by means of multidimensional scaling to evaluate possibility of coal gasificationWykorzystanie wizualizacji wielowymiarowych danych przy użyciu skalowania wielowymiarowego do oceny możliwości zgazowania węgla / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Roman Szostek, Mirosław GAJER // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 3, s. 445–457. — Bibliogr. s. 455–457. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1056/767

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, skalowanie wielowymiarowe, MDS, wizualizacja wielowymiarowa, wzbogacanie w osadzarkach, wielowymiarowe dane

  keywords: coal gasification, multidimensional scaling, multidimensional visualization, MDS, jigging, multidimensional data

17
 • Badania symulacyjne procesu wymierania języków naturalnychComputer simulations of the process of perishing of small languages / Mirosław GAJER // Informatyka Teoretyczna i Stosowana = Computer Science / Politechnika Częstochowska. Instytut Matematyki i Informatyki ; ISSN 1643-2355. — 2008 R. 8 nr 14, s. 75–83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Badania symulacyjne współpracy elektrowni wiatrowych z systemem elektroenergetycznym[Simulation research of the cooperation of wind power plants with electrical energetic system] / Mirosław GAJER // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2013 R. 81 nr 1, s. 34–38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Badanie wpływu procesu uczenia na zachowanie się systemów ewolucyjnych z monotoniczną funkcją dopasowaniaExamining the impact of learning on the Behaviour of evolutionary systems with a monotonic fitness function / Mirosław GAJER // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2010 nr 4, s. 125–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Chaos deterministyczny zaobserwowany podczas komputerowych symulacji zjawisk fizycznych wykonywanych z użyciem pakietu graficznego Softimage firmy AutodeskDeterministic chaos in computer simulation of physical phenomena with the use of Autodesk Softimage program / Piotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK, Mirosław GAJER // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2013 R. 54 nr 9, s. 153–155. — Bibliogr. s. 155

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Co w istocie kryje inskrypcja odciśnięta na dysku z Fajstos?. Cz. 1, Obie strony dyskuWhat does really the inscription imprinted on the Phaistos disc contain? Part 1, Both sides of the disc / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2017 R. 58 nr 1, s. 34–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, dysk z Fajstos, pisma sylabiczne

  keywords: statistical analysis, Phaistos disc, syllabic scripts

22
 • Co w istocie kryje inskrypcja odciśnięta na dysku z Fajstos?. Cz. 2, Analiza częstości występowania znakówWhat does really the inscription imprinted on the Phaistos disc contain? Part 2, Analysis of signs' frequencies of occurrence / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2017 R. 58 nr 2, s. 20–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, dysk z Fajstos, pisma sylabiczne

  keywords: statistical analysis, Phaistos disc, syllabic scripts

23
 • Co w istocie kryje inskrypcja odciśnięta na dysku z Fajstos?. Cz. 3, Zagadkowe wzory geometryczneWhat does really the inscription imprinted on the Phaistos disc contain? Part 3, Mysterious geometrical patterns / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2017 R. 58 nr 3, s. 28–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, dysk z Fajstos, pisma sylabiczne

  keywords: statistical analysis, Phaistos disc, syllabic scripts

24
 • Cyfrowe czujniki do pomiarów wielkości nieelektrycznych w automatyceDigital sensors used for measurement of non-electrical signals in automatic systems / Piotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK, Mirosław GAJER // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2010 R. 14 nr 4, s. 18–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Czy elektroenergetyka rozproszona może stanowić realną alternatywę dla elektroenergetyki konwencjonalnej?Can distributed electric power engineering constitute real alternative to conventional one? / Mirosław GAJER // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2011 R. 79 nr 2, s. 6–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57310

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych