Wykaz publikacji wybranego autora

Ignacy Fiut, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 35092456800

PBN: 901220

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • Blogi jako narzędzie komunikacji między użytkownikami sieci : aspekty komunikacyjne dla blogosferyBlogs as a tool for communication between network users : communication aspects of the blogsphere / Ignacy S. FIUT, Magdalena Piątek // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2012 t. 11/3, s. 65–76. — Bibliogr. s. 75–76. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.3/human.2012.11.3.65.pdf

 • słowa kluczowe: wideoblog, komunikowanie blogowe, komunikowanie marką, sieciowy marketing szeptany

2
 • "Człowiek ekologiczny" a myśl ekofilozoficzna Włodzimierza Tyburskiego"The ecological man" and ecological thought according Włodzimierz Tyburski / Ignacy S. FIUT // W: Filozofia – etyka – ekologia : profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. — ISBN: 978-83-231-3451-0. — S. 659–677. — Bibliogr. w postaci przypisów. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Człowiek w komunikacji i kulturzeMan in communication and culture / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — 218 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 15) ; (Idee i Myśliciele). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60741-57-3. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnychMan in communications spaces / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 177 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej). — ISBN: 978-83-7464-365-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Człowiek w świecie mediów[The man in the world of the media] / Michał Drożdż, Ignacy S. FIUT, [Andrzej Baczyński, Magdalena Górna, Rafał Ilnicki, Bartłomiej Knosala, Marta Kosińska, Grażyna Osika, Katarzyna Pawlak, Jan Pleszczyński]. — Kraków, Kielce : JEDNOŚĆ, 2012. — 294 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7660-758-0. — Ignacy S. Fiut – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Dialog medialny a „spirala ujadania i jazgotu”Medial dialogue and ”spiral barking and clamor” / Ignacy S. FIUT // W: Język źródłem (nie)porozumienia = Language – the source of (mis)understandings / pod red. Katarzyny Skowronek i Łukasza Trzcińskiego. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej ; Wydawnictwo Aureus, 2014. — (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers ; t. 17). — ISBN: 978-83-60741-65-8. — S. 113–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: dialog medialny, spirala ujadania i jazgotu, mediamorfoza, journalomorfoza, publikomorfoza

  keywords: media dialogue, spiral barking and clamor, mediamorphosis, journalomorphosis, publicomorphosis

7
 • Duchowość: człowiek i wartościSpirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : [s. n.], 2012. — 207 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele). — ISBN: 978-83-60741-45-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Ekofilozoficzny zwrot w myśleniu : Z. Piątek, Ekofilozofia (Ecophilosophy), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008Ecophilosophical mind shift / Rec. Ignacy S. FIUT // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2009 vol. 4 nr 2, s. 133–137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Etyka publiczności i mediów : zarys problematyki[Public ethics and media : the outline of the problem] / Ignacy S. FIUT // W: Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie, T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. — ISBN: 978-83-227-3087-4. — S. 94–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Ewolucyjna i komunikacyjna koncepcja umysłuEvolutionary and communicative theory of mind / Ignacy S. FIUT // W: Tożsamość, podmiot, komunikowanie = Identity, subject, communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 11) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-270-5. — S. 85–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Factory farming versus environment and society : the analysis of selected problemsPrzemysłowa hodowla zwierząt a środowisko i społeczeństwo : analiza wybranych problemów / Ignacy S. FIUT, Marcin Urbaniak // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2016 vol. 11 no. 1, s. 143–156. — Bibliogr. s. 155–156, Abstr., Streszcz.. — I. S. Fiut – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: hodowla przemysłowa, intensywna agrokultura, uprawy monokulturowe, przetwórstwo rybne

  keywords: factory farming, intensive agriculture, monocultures, fishmeal industry

12
 • Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniuPhilosophical and cultural studies in spirituality and communication / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 128 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej). — ISBN: 978-83-7464-210-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Filozoficzne i medialne pojmowanie {\em Lebensweltu}The philosophical and medial concept of {\it Lebenswelt} / Ignacy S. FIUT // W: Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu = Philosophical and cultural studies in spirituality and communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 10) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-210-1. — S. 63–84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Formy kultury w prasie sądeckiejForms of culture in regional press / Ignacy S. FIUT // W: Prasa sądecka od zarania do dziś 1891–2011 : [ogólnopolska sesja naukowa : 16–17 czerwca 2011, Nowy Sącz] / pod red. Bolesława Farona ; współpr. Agnieszka Ogonowska. — Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012. — (Prace Monograficzne Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie ; nr 2). — ISBN: 978-83-61009-98-6. — S. 292–310. — Bibliogr. s. 310. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Gry komputerowe a rozwój kultury popularnejComputer games and the development of popular culture / Ignacy S. FIUT // W: Media – kultura popularna – polityka : wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska = Media – popular culture – politics : interactions and new phenomena / red. nauk. Joanna Bierówka, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. — (Konteksty Współczesności). — ISBN: 978-83-7571-274-2. — S. 15–33. — Bibliogr. s. 32–33, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: computer games, communication games, popular culture, the culture of computer games

16
 • Henryk Skolimowski's idea of eco-development / Ignacy S. FIUT // Dialogue and Universalism ; ISSN 1234-5792. — 2013 no. 4, s. 105–126. — Bibliogr. s. 125–126, Abstr.

 • keywords: sustainable development, eco-philosophy, environmental and universal ethics, ecological justice

17
 • Idea rozwoju zrównoważonego w perspektywie filozofii Henryka SkolimowskiegoThe idea of sustainable development in the perspective of Henryk Skolimowski's philosophy / Ignacy S. FIUT // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2009 vol. 4 nr 2, s. 25-48. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Jak jest możliwa ontologia kosmosu? : w kierunku ewolucyjnego poznania WszechświataHow is ontology of cosmos possible? : towards evolutionary knowledge of the Universe / Ignacy S. FIUT // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria ; ISSN 1230-1493. — 2016 R. 25 nr 2, s. 515–528. — Bibliogr. s. 527, Streszcz., Abstr.. — Na okł. czasopisma: wydanie specjalne. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza. — X Polski Zjazd Filozoficzny : Poznań 15–19 września 2015. Cz. 2 / red. zeszytu: Krzysztof Brzechczyn, Lidia Godek, Antoni Szczuciński. - Warszawa : Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk : Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

 • słowa kluczowe: L. Smolin, ewolucyjna koncepcja kosmosu, kosmiczny dobór naturalny, retikulum kosmiczne

  keywords: L. Smolin, evolutionary conception of the universe, cosmic natural selection, cosmic reticulum

20
 • Komunikacja blogowa : wzory i ewolucja zachowań użytkownikówVia-blog communication : patterns and evaluation of user behaviour / Ignacy S. FIUT, Magdalena Piątek // W: Komunikowanie – poznanie – kultura = Communication – cognition – cultura / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 13) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-458-7. — S. 57–80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Komunikowanie autopojetyczne według Niklasa LuhmannaAutopoietic communication according to Niklas Luhmann / Ignacy S. FIUT // W: Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych = Man in communications spaces / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 12) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-365-8. — S. 67–85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Komunikowanie – Poznanie – KulturaCommunication – Cognition – Culture / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 179 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej) ; (Idee i Myśliciele ; t. 13). — ISBN: 978-83-7464-458-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Konwergencja mediów a komunikowanie[The convergense of media and communication] / Ignacy S. FIUT // W: „Stare” media w obliczu „nowych”, „nowe” w obliczu „starych” : media i polityka, T. 3 / red. nauk. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Joanna Bierówka ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z. o. o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2011. — ISBN: 978-83-7571-173-8. — S. 13–26. — Bibliogr. s. 25–26. — Afiliacja: Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Kulturowa tożsamość poetów : prezentacje i analizy[Cultural identity of poets : presentations and analysis] / Ignacy S. FIUT. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 136 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 321). — Indeks. — ISBN: 978-83-7464-209-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Mediatyzacja publiczności przez nowe media[The mediatisation of audience by new media] / Ignacy S. FIUT // W: Mediatyzacja kampanii politycznych / pod red. Mariusza Kolczyńskiego, Marka Mazura, Stanisława Michalczyka. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; ISSN 0208-6336 ; nr 2735). — ISBN: 978-83-226-1855-4. — S. 58–72. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych