Wykaz publikacji wybranego autora

Konrad Eckes, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0220-2277

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900552

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analiza przestrzenna rozkładu obiektów w przestrzeni geograficznej za pomocą narzędzi GISSpatial analysis of objects distribution in geographic space by means of GIS tools / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 5, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32, Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, GIS, przestrzenny rozkład obiektów

  keywords: sustainable development, GIS, spatial object distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analizy logistyczne w GIS czasu rzeczywistego dla zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowychLogistic analyses in real time GIS to ensure safety of mass events / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 4, s. 95–101, [1] k.. — Bibliogr. s. 101, Abstr.. — Afiliacja Autora: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analizy przestrzenne w czasie rzeczywistym dla wspomagania akcji ratowniczych na terenach dotkniętych powodziąReal-time GIS analyses for supporting rescue operations on flood disaster areas / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2010 t. 8 z. 6, s. 63–68, [2] k.. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwiązywania konfliktów środowiskowychSpatial-temporal analyses in GIS for solving environmental conflicts / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2011 T. 9 z. 3, s. 51–59. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analizy w systemach informacji o terenie na obiektach zmiennych w czasie – w profilaktyce i w zarządzaniu kryzysowymAnalyses in the land information systems on object varying in the time – for prevention and crisis management / Konrad ECKES // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 4, s. 5–14. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Assessment of geographic space arrangement based on the amount of information contained in the map imageOcena uporządkowania przestrzeni geograficznej na podstawie ilości informacji zawartej w obrazie mapy / Konrad ECKES // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2014 [nr] 13, s. 33–39. — Bibliogr. s. 39, Abstr.

 • słowa kluczowe: przestrzeń geograficzna, organizacja i uporządkowanie przestrzeni, analiza obrazu mapy, teoria informacji Shannona, ilość informacji w obrazie mapy

  keywords: geographical space, organization and arrangement of space, Shannon's information theory, amount of information in the map image, map image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dokumentowanie obiektów światowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw Koła Naukowego Geodetów AGH[Documenting the world cultural heritage objects during fourteen expeditions of the Students' Scientific Association of AGH University of Science and Technology] / Konrad ECKES // W: Jubileusz 60-lecia działalności Kół Naukowych Geodetów w AGH : Kraków, 19–21.04.2012 r. / red. Paulina Mól, Łukasz Czarnecki ; AGH. Koło Naukowe Geodetów DAHLTA. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 49–59. — Afiliacja autora: Wydział GGiIŚ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dokumentowanie obiektów światowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw naukowych studentów Wydziału Geodezji AGHDocumenting world cultural heritage objects during fourteen students' scientific expeditions of the Geodesy Faculty at AGH University of Science and Technology / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 217–223, [2]. — Summ.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., [2007]. — tekst: https://goo.gl/UGHb8h

 • słowa kluczowe: inwentaryzacja zabytków, dokumentacja zabytków, ochrona dziedzictwa kultury

  keywords: inventory of monuments, documentation of monuments, cultural heritage preservation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Engineering task-oriented GIS education, example of the course at the AGH University of Sciences and Technology AGH in CracowEdukacja GIS ukierunkowana na zadania inżynierskie na przykładzie kursu w AGH w Krakowie / Konrad ECKES // W: GIS in higher education in Poland : curriculums, issues, discussion / ed. by Iwona Jażdżewska. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — ISBN: 978-83-8088-140-2 ; e-ISBN: 978-83-8088-141-9. — S. 24–35. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geodezičeskite tradicii na Krakov[Geodetical traditions in Cracow] / Konrad ECKES // Geomediâ ; ISSN 1313-3365. — 2011 br. 1, s. 40–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Koncepcja ciągłej i jednolitej dokumentacji przestrzeni miasta i jej zastosowanie w zarządzaniu kryzysowymThe conception of a continuous and homogenous documentation of the urban space and its application in crisis management / Konrad ECKES // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 89–100. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kontrola obrazu mapy wielkoskalowej w systemie eksperckimControl of the great-scale map image in the expert system / Konrad ECKES // W: Kartograficzne programy komputerowe : konfrontacja teorii z praktyką = Cartographic software : confrontation between theory and practice / pod red. Wiesławy Żyszkowskiej, Waldemara Spallka ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Kartografii. — Wrocław : UW, 2007. — (Główne Problemy Współczesnej Kartografii = Main Problems of Contemporary Cartography). — ISBN: 978-83-921524-7-7. — S. 45–58. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modele i analizy w systemach informacji przestrzennejModels and analyses in the spatial information systems / Konrad ECKES. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 96, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0221). — Bibliogr. s. 95–[97], Streszcz., Summ.. — ISBN10:  83-7464-039-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowymModelling of the building space in GIS to support decision-making in crisis management / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2008 t. 6 z. 5, s. 31–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.. — tekst: http://ptip.org.pl//download/files/RG2008z5-Eckes.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, modelowanie budowli, analizy w GIS, relacje przestrzenne

  keywords: crisis management, building modeling, GIS analyses, spatial relations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym[Modelling of the building space in GIS to support decision-making in crisis management] / Konrad ECKES // W: Praktyczne zastosowanie narzędzi informatycznych (w tym GIS) w zarządzaniu kryzysowym : XVII edycja seminarium w cyklu Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo : 25 stycznia 2011 r., Warszawa. — [Warszawa : s. n.], [2011]. — Do publikacji dołączony CD-ROM ze slajdami. — S. 39–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowanie rzeczywistości geograficznej w systemach informacji przestrzennejModelling of geographical reality in the spatial information systems / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2006 t. 4 z. 2, s. 43–73. — Bibliogr. s. 72–73, Summ.. — tekst: https://goo.gl/aNS29S

 • słowa kluczowe: GIS, system informacji przestrzennej, model wektorowy, model rastrowy

  keywords: GIS, spatial information system, vector model, raster model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modernizowanie kształcenia na kierunku geodezji i kartografii w uczelniach technicznychModernizing education in geodesy and cartography at technical universities / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2009 t. 7 z. 3: Kształcenie w dziedzinie geoinformacji = Education in geoinformation, s. 45–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.

 • słowa kluczowe: GIS, modernizacja, kształcenie, geomatyka, system informacji przestrzennej, geoinformatyka, geodezja i kartografia, geoinformacja

  keywords: GIS, modernization, education, geoinformatics, geomatics, spatial information system, geodesy and cartography, geoinformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nauczanie GIS z wykorzystaniem naturalnych procesów poznawczychGIS education with the use of natural cognitive processes / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2016 t. 14 z. 2, s. 183–191. — Bibliogr. s. 190, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://goo.gl/3bUv44

 • słowa kluczowe: nauczanie GIS, uczenie przez doświadczenie, procesy poznawcze, postrzeganie przestrzeni realnej

  keywords: cognitive processes, GIS education, experiential learning, perception of real space

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Relacje przestrzenne prawa i ich zapis w postaci formalnejSpatial relations of law and their formal recording / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2014 t. 12 z. 1, s. 41–50. — Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: GIS, zapis prawa, zapis algorytmiczny, topologia relacji prawnych, zmienność relacji prawnych

  keywords: GIS, record of low, algorithmic record, topology of legal relations, variability of legal relations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rozbudowa zasobów informacyjnych GIS za pomocą systemu ekspertowegoAn extension of GIS information contens using an expert system / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2006 t. 4 z. 2, s. 75–80. — Summ.. — tekst: https://goo.gl/awC2ou

 • słowa kluczowe: GIS, system ekspertowy, system informacji przestrzennej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rozszerzenie funkcji systemu informacji o terenie o dokumentowanie wewnętrznej przestrzeni obiektówExpanding the function of the land information system with documentation of the objects internal space / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2008 t. 6 z. 4, s. 35–43, [4]. — Bibliogr. s. 42–43, Abstr.. — tekst: http://ptip-1org-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl//download/files/RG2008z4-Eckes.pdf

 • słowa kluczowe: analizy przestrzenne, relacje przestrzenne, system informacji o terenie, modelowanie wnętrza budynku

  keywords: spatial analyses, spatial relations, building interior modelling, land information system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Tachimetria oraz RTK GPS w pomiarach sytuacyjno-wysokościowych[Tachimetria and RTK GPS in measurements of position and height] / Konrad ECKES, Robert KRZYŻEK, Tadeusz SZCZUTKO // W: Ćwiczenia z geodezji II : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0249). — Do publ. dołączono pięć map. — ISBN: 978-83-7464-115-9. — S. 457–492. — Bibiogr. dla całości s. 587–590

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Testing the suitability of spatial printing technology for engineering applications (for presentation of topographic surface) / Krzysztof Chmielnicki, Konrad ECKES // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 3, s. 17–26. — Bibliogr. s. 26. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.3/geom.2014.8.3.17.pdf

 • słowa kluczowe: wizualizacja powierzchni topograficznej, wydruk przestrzenny, lotniczy skaning laserowy (ALS), naziemny skaning laserowy (TLS), interpolacje powierzchni 3D, modele materialne, druk 3D

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.3.17

24
 • Wpływ uczelni wyższej na społeczny i gospodarczy rozwój miasta[The impact of higher school on the social an economical development of the city] / Konrad ECKES // W: Wpływ PWSZ (obecnie PWSTE) na rozwój miasta – analiza rynku nieruchomości i jego otoczenia : monografia / red. Janusz Dąbrowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. — Jarosław : PWSTE, 2012. — ISBN: 978-83-88139-46-8. — S. 10–16. — Afiliacja autora na podstawie dołączonej erraty. — Dod. afiliacja: PWSTE w Jarosławiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ uczelni wyższej na społeczny i gospodarczy rozwój miastaInfluence of the university on social and economic development of the town / Konrad ECKES // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2011 nr 4, s. 27–34. — Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: uczelnia i miasto, rozwój społeczny miasta, rozwój gospodarczy miasta, uczelnia i promocja miasta

  keywords: university and town, social development of the city, economic development of the city, university and promotion of the town

  cyfrowy identyfikator dokumentu: