Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Czerski, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1318-4729

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909931

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 80, z ogólnej liczby 82 publikacji Autora


1
 • Analiza efektów powiązania technologii suchego chłodzenia koksu z podsuszaniem wsadu węglowegoAnalysis of the effects of combining coke dry quenching with coal predrying / Piotr BURMISTRZ, Andrzej Czaplicki, Grzegorz CZERSKI, Krzysztof KOGUT, Wacław Janicki, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Piotr Żarczyński // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 3, s. 355–368. — Bibliogr. s. 367, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: suche chłodzenie koksu, podsuszanie wsadu węglowego, koks, rachunek efektywności ekonomicznej

  keywords: coke, coke dry quenching, coal predrying, economic effficiency account

2
 • Badania gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania podłączonych do różnych systemów kominowychResearching gas flow water heaters with closed combustion chamber connected to different chimney systems / Grzegorz CZERSKI, Zdzisław Gebhardt // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2008 t. 82 nr 6, s. 2–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania kinetyki reakcji węgla z parą wodną w aspekcie technologii jego podziemnego zgazowaniaResearch on kinetics of the reaction of coal with steam in terms of the underground coal gasification technology / Stanisław PORADA, Grzegorz CZERSKI, Tadeusz DZIOK, Przemysław GRZYWACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania kinetyki zgazowania węgla parą wodną w warunkach podwyższonego ciśnienia[Study of the kinetics of steam gasification of coal at elevated pressures] / S. PORADA, G. CZERSKI, T. DZIOK, P. GRZYWACZ // W: Documenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — ISBN: 978-80-86407-26-5. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badania kinetyki zgazowania wybranych węgli ditlenkiem węgla w warunkach podwyższonego ciśnieniaKinetics studies of selected coals gasification with carbon dioxide at elevated pressure / Stanisław PORADA, Grzegorz CZERSKI, Dorota MAKOWSKA, Tadeusz DZIOK, Przemysław GRZYWACZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2014 R. 59 nr 4, s. 174–180. — Bibliogr. s. 180

 • słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie CO2, kinetyka zgazowania

  keywords: coal, CO2 gasification, gasification kinetics

6
 • Badania nad technologiami zgazowania węgla w PolsceStudies on coal gasification in Poland / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2012 t. 91 nr 11, s. 2181–2185. — Bibliogr. s. 2185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badania procesu zgazowania węgla w skali pilotowej – informacja o rozpoczęciu realizacji Projektu Narodowego Centrum Badań i RozwojuPilot scale examinations of the coal gasification process – information about launching the National Centre for Research and Development Project / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2010 R. 61 nr 10, s. 617–618

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Badania użytkowanych gazowych przepływowych ogrzewaczy wody[The study of used water heaters] / Grzegorz CZERSKI, Czesław Butrymowicz, Zbigniew A. Tałach // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2011 R. 85 nr 3, s. 79–82. — Bibliogr. s. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Badania w zakresie wytwarzania i przygotowania gazu ze zgazowania węgla dla zastosowań energetycznych : informacja o rozpoczęciu realizacji Projektu NCBIRInvestigations in the scope of production and preparation of gas from the process of coal gasification for power industry purposes : information about launching the National Centre for Research and Development / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2010 nr 10, s. 690–691

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Badania zgazowania parą wodną węgla poddanego operacji wzbogacaniaSteam gasification examinations of coal subjected to cleaning / Grzegorz CZERSKI, Stanisław PORADA, Tadeusz DZIOK, Dorota MAKOWSKA, Przemysław GRZYWACZ, Agnieszka SUROWIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 120–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel, wzbogacanie węgla, zgazowanie parą wodną

  keywords: coal, steam gasification, cleaning of coal

11
 • Badanie suszenia słomy i węgla brunatnego w suszarce multicyklonowejStudy of the drying process of straw and lignite in a multi-cyclone dryer / Tomasz DZIK, Grzegorz CZERSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 vol. 30 iss. 3, s. 145–160. — Bibliogr. s. 157–158, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: paliwa kompozytowe, suszenie węgla i biomasy, suszarka

  keywords: composite fuel, coal and biomass drying, drying process

12
 • Bezpieczne i efektywne gazowe ogrzewacze wody[Safe and effective gas-fired water heaters] / Grzegorz CZERSKI, Zdzisław Gebhardt // Przegląd Gazowniczy ; ISSN 1732-6575. — 2010 nr 3, s. 51–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Bezpieczne i efektywne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w urządzeniach gazowych[Safe and efficient production of hot water with gas appliances] / Grzegorz CZERSKI // Polski Instalator ; ISSN 1231-2428. — 2012 nr 10, s. 38–43. — Bibliogr. s. 43. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Biomass compaction with low quality coals as a way of its preparation for the gasification process / Marek HRYNIEWICZ, Tomasz DZIK, Grzegorz CZERSKI // W: Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of $CO_{2}$ : a monograph / sci. ed. Andrzej Strugała. — Kraków : AKNET, 2012. — ISBN: 978-83-931791-1-4. — S. 67–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Chimney systems used for gas appliances with a closed combustion chamber in multi-storey residential buildings / Grzegorz CZERSKI, Andrzej STRUGAŁA // W: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-1939-6. — S. 86–93. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 93, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Comparison of catalysts based on individual alkali and alkaline earth metals with their composites used for steam gasification process of coal / Katarzyna ZUBEK, Grzegorz CZERSKI, Stanisław PORADA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 229

 • keywords: coal gasification, kinetics, catalyst

17
18
19
 • Efektywność energetyczna gazowych kotłów grzewczych[Energy efficiency of gas-fired heating boilers] / Grzegorz CZERSKI // Polski Instalator ; ISSN 1231-2428. — 2015 nr 2, s. 24–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • Effect of $Ni/Al_2O_3–SiO_2$ and $Ni/Al_2O_3–SiO_2$ with $K_2O$ promoter catalysts on $H_2$, $CO$ and $CH_4$ concentration by $CO_2$ gasification of \emph{Rosa multiflora} biomass / Obid TURSUNOV, Katarzyna ZUBEK, Jan DOBROWOLSKI, Grzegorz CZERSKI, Przemysław GRZYWACZ // Oil & Gas Science and Technology = Revue de l'Institut Français du Pétrole ; ISSN 1294-4475. — 2017 vol. 72 no. 6 art. no. 37, s. 1–16. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-07. — O. Tursunov - dod. afiliacja: National University of Science & Technology, Moscow, Russia. — tekst: https://goo.gl/DEC9W4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Ekonomiczne aspekty stosowania gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania[Economic aspects of using of gas-fired instantaneous water heaters with a closed combustion chamber] / K. KWAŚNIEWSKI, G. CZERSKI // W: Innowacyjny system dla bezpiecznego i ekonomicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielokondygnacyjnych : seminarium przeznaczone dla zarządców budynków, zarządców spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, instalatorów, projektantów instalacji i budynków : 4 listopad 2009, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2009]. — S. [1–6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Energochemiczne przetwórstwo węgla... : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin profesora Aleksandra Karcza[Coal processing technology. Scientific conference on the occasion of 70th anniversary of prof. Aleksander Karcz] / Grzegorz CZERSKI // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2009 nr 24, s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Examinations of Polish brown and hard coals in terms of their use in the steam gasification processBadania polskich węgli brunatnych i kamiennych w kontekście ich zastosowania w procesie zgazowania parą wodną / Stanisław PORADA, Tadeusz DZIOK, Grzegorz CZERSKI, Przemysław GRZYWACZ, Andrzej STRUGAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 1, s. 15–34. — Bibliogr. s. 31–33, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/CLC13A

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, reaktywność, zgazowanie parą wodną

  keywords: hard coal, reactivity, brown coal, steam gasification

25
 • Gas-fired instantaneous water heaters with combustion chamber sealed with respect to the room in multi-storey residential buildings – results of pilot plants tests / Grzegorz CZERSKI, Zdzisław Gebhardt, Andrzej STRUGAŁA, Czesław Butrymowicz // Energy and Buildings ; ISSN 0378-7788. — 2013 vol. 57, s. 237–244. — Bibliogr. s. 244, Abstr.

 • keywords: pilot plants, gas-fired instantaneous water heaters with combustion chamber sealed with respect to the room, air supply and combustion product ducts system, carbon monoxide poisoning, user safety