Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Ciesielka, dr inż.

poprzednio: Drewnowska

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901288

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Analiza krzywych rozciągania w kształceniu technicznymThe tensile curve analysis in technical education / Maciej SUŁOWSKI, Marta CIESIELKA, Paula Jurczak-Kaczor // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2016 nr 48, s. 85–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz.. — III konferencja eTechnologie w kształceniu inżynierów eTEE'2016 : Kraków, 11 kwietnia 2016

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, kształcenie techniczne, krzywa rozciągania

  keywords: mechanical properties, technical education, tensile curve

2
 • Autoedukacja nauczycieli zajęć technicznych w gimnazjumSelf-learning of teachers and students in technical classes in middle school / Renata Staśko, Marta CIESIELKA // Edukacja – Technika – Informatyka : kwartalnik naukowy = Education – Technology – Computer Science : quarterly journal ; ISSN 2080-9069. — 2015 nr 1, s. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: autoedukacja, zajęcia techniczne, moduły nauczania

  keywords: technical classes, self-learning, teaching module

3
 • Blog jako narzędzie pracy nauczyciela i uczniaBlogs as a tool for teacher and student work / Marta CIESIELKA, Agata Osmenda // W: Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej / red. nauk. Agnieszka Iwanicka. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017. — (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; ISSN 0083-4254 ; nr 257). — Na s. tyt. nazwa serii: Pedagogika. — ISBN: 978-83-232-3221-6. — S. 29–43. — Bibliogr. s. 42–43, Summ.. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Blog w kształceniu technicznymBlog in technical education / Marta CIESIELKA, Agata Osmenda, Renata Staśko // Edukacja – Technika – Informatyka : kwartalnik naukowy = Education – Technology – Computer Science : quarterly journal ; ISSN 2080-9069. — 2016 nr 4, s. 158–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: technologia informacyjna, blog, edukacja techniczna, blogosfera

  keywords: blogosphere, blog, information technology, technical education

5
 • Cięcie strumieniem wody – temat, który powinien znaleźć swoje miejsce w szkoleWaterjet – subject that should find its place at shool / Marta CIESIELKA // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zborník príspevkov 25. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, 1. d. / eds. Ján Pavlovkin, L'ubomír Žáčok ; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied. Katedra techniky a technológií. — [Banska Bystrica : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-80-8083-878-2. — S. 98–102. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Elementy coachingu w realizacji prac inżynierskichImplementation of coaching elements in the engineer diploma work / Marta CIESIELKA // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2014 nr 5 cz. 1, s. 210–215. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: coaching, praca inżynierska, studia techniczne

  keywords: coaching, technical studies, engineer diploma work

7
 • E-textbooks - teachers' expectations / Marta CIESIELKA // ICT in Educational Design : Processes, Materials, Resources ; ISSN 2450-3967. — 2016 vol. 10, s. 61–71. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • keywords: ICT, e-textbook, teachers' competences, teachers' training

8
 • Kształcenie uczniów szkoły podstawowej w zakresie edukacji technicznej i przyrodniczejEducation of primary school students in the area of technical and nature subjects / Renata Staśko, Karolina Czerwiec, Marta CIESIELKA // Edukacja – Technika – Informatyka : kwartalnik naukowy = Education – Technology – Computer Science : quarterly journal ; ISSN 2080-9069. — 2016 nr 4, s. 143–150. — Bibliogr. s. 149–150, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: edukacja techniczna i przyrodnicza, nauczanie i uczenie się, warsztaty edukacyjne

  keywords: technical and nature education, teaching and learning, educational workshop

9
 • Kształtowanie materiałów strumieniem wody – autorska propozycja zajęćShaping materials by waterjet – original proposal of student activity / CIESIELKA Marta, Kołodziejczyk Wojciech // W: XXII. DidMatTech 2009 : [monografia] / ed. Veronika Stoffová ; Trnava University, J. Selye University. — Trnava ; Komárno : [TU : JSU], 2010. — ISBN: 978-80-8122-006-7. — S. 72–76. — Bibliogr. s. 75–76, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Mapy myśli w nauczaniu techniki - analiza prac i opinii uczniówMind mapping in technical education - analysis of the work and opinion of students / Marta CIESIELKA // Edukacja – Technika – Informatyka : kwartalnik naukowy = Education – Technology – Computer Science : quarterly journal ; ISSN 2080-9069. — 2016 nr 4, s. 136–142. — Bibliogr. s. 141–142, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metody nauczania, edukacja techniczna, mapy myśli, metody aktywne

  keywords: teaching methods, technical education, mind mapping, active methods

11
 • Metoda projektów w rozwoju kreatywności uczniówProject method in technology teaching chance to creative activity of pupils / Marta CIESIELKA // W: Technika – Informatyka – Edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, T. 9 = Technology – Computer Science – Education : theoretical and practical problems of technology education / pod red. Waldemara Furmanka. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. — ISBN: 978-83-7586-006-1. — S. 120–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Metoda projektu na zajęciach technicznych w gimnazjum – propozycje dla modułu elektryczno-elektronicznego[Project method for technology lessons at gimnasium – proposition for electrical and electronical module] / Marta CIESIELKA // Forum Nauczycieli ; ISSN 1641-9073. — 2011 nr 2, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Mikrostruktura i własności mechaniczne spiekanych stali konstrukcyjnych chromowych i chromowo-molibdenowychThe microstructure and mechanical properties of sintered Cr and ${Cr-Mo}$ steels / Paweł Kulecki, Maciej SUŁOWSKI, Marta CIESIELKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 5, s. 266–272. — Bibliogr. s. 272

 • słowa kluczowe: stale spiekane, pierwiastki stopowe, własności mechaniczne, mikrostruktura spiekanych stali

  keywords: mechanical properties, sintered steels, alloying elements, microstructure of sintered steels

14
 • „Moja przyszła praca” – orientacja zawodowa na lekcjach techniki w gimnazjum“My future job” – vocational guidance at technology lessons in secondary school / Marta CIESIELKA // Journal of Technology and Information Education ; ISSN 1803-537X. — 2010 vol. 2 iss. 1, s. 102–105. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGHMotives for undertaking studies on Education in Technology and Computer Science in AGH University of Science and Technology / Marta CIESIELKA, Małgorzata Noworyta // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2013 nr 4 cz. 1, s. 39–44. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: motywy wyboru studiów, Edukacja Techniczno-Informatyczna, źródła informacji o studiach

  keywords: motives of choosing field of study, sources of information about studies, Education in Technology and Computer Science

16
 • Motywy podjęcia studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna w różnych uczelniachMotives for undertaking stidies on Education in Technology and Computer Science in several Polish universities / Marta CIESIELKA, Wojciech Kłyza // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2014 nr 5 cz. 1, s. 31–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: motywy wyboru studiów, Edukacja Techniczno-Informatyczna, źródła informacji o studiach

  keywords: motives of choosing field of study, sources of information about studies, Education in Technology and Computer Science

17
 • Obróbka cieplna spiekanych stali manganowo-chromowo-molibdenowychHeat treatment of sintered $Mn-Cr-Mo$ steels / Sławomir Cygan, Maciej SUŁOWSKI, Marta CIESIELKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 3, s. 127–134. — Bibliogr. s. 133–134

 • słowa kluczowe: stale spiekane, własności mechaniczne, mikrostruktura, dodatki stopowe, obróbka cieplna

  keywords: mechanical properties, microstructure, sintered steels, alloying elements, heating treatment

18
 • Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej w zakresie redagowania prac pisemnychSkill assessment of technical university students in the scope of editing the written works / Marta CIESIELKA // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zborník príspevkov 26. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie / eds. Ján Pavlovkin, L'ubomír Žáčok ; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta Prírodných Vied. Katedra Techniky a Technológií. — Banska Bystrica : KTT. FPV. Un. Mateja Bela, 2010. — ISBN: 978-80-557-0071-7. — S. 97–102. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnychSkill assessment of technical university students in the scope of preparing multimedia presentation / Marta CIESIELKA // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej = Education – Technology – Computer Science : main problems of informatics and information education ; ISSN 2080-9069. — 2013 nr 4 cz. 2, s. 214–219. — Bibliogr. s. 219, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prezentacja multimedialna, kompetencje studentów, technologia informacyjna

  keywords: ICT, multimedia presentation, student's competences

20
 • Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej w zakresie wykorzystania informacjiSkill assessment of technical university students in the scope of using the information / Marta CIESIELKA // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zborník príspevkov 25. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, 1. d. / eds. Ján Pavlovkin, L'ubomír Žáčok ; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied. Katedra techniky a technológií. — [Banska Bystrica : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-80-8083-878-2. — S. 93–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • O internecie i płynących zeń zagrożeniach[About Internet and threats avising from it] / Marta CIESIELKA // W: Twoja nowa era : magazyn dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa. — Warszawa : Nowa Era, ca [2013]. — Poradnik cykliczny. — ISBN: 978-83-267-1347-7. — S. 28–37. — Toż w internecie: {http://img.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/EdD-magazyn-2013}. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Papieroplastyka w szkole podstawowejPaper crafts in primary school / Marta CIESIELKA, Alina Kajta-Bozek // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zborník príspevkov 26. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie / eds. Ján Pavlovkin, L'ubomír Žáčok ; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta Prírodných Vied. Katedra Techniky a Technológií. — Banska Bystrica : KTT. FPV. Un. Mateja Bela, 2010. — ISBN: 978-80-557-0071-7. — S. 109–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Pomiary warsztatowe – autorska propozycja zajęćTechnical measurements – original proposal of student activity / Marta CIESIELKA, Jakub Stochmal // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zborník príspevkov 26. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie / eds. Ján Pavlovkin, L'ubomír Žáčok ; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta Prírodných Vied. Katedra Techniky a Technológií. — Banska Bystrica : KTT. FPV. Un. Mateja Bela, 2010. — ISBN: 978-80-557-0071-7. — S. 103–108. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Promotor coachem – praktyczne aspekty realizacji prac inżynierskich z zastosowaniem coachinguThesis supervisor as coach – practical aspects of engineer diploma work realization with coaching implementation / Marta CIESIELKA // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2014 nr 5 cz. 1, s. 216–221. — Bibliogr. s. 220, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: coaching, praca inżynierska, studia techniczne

  keywords: coaching, technical studies, engineer diploma work

25
 • Realizacja projektów koncepcyjnych w oparciu o model działalności technicznej człowieka, szansą na kształtowanie świadomości technicznej uczniówImplementation of projects based on a conceptual model of human technical activity, a change to shape the technical awareness of pupils / Marta CIESIELKA // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2011 nr 2 cz. 1, s. 61–66. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych