Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bytnar, dr inż.

specjalista

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3999263

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Alkalies in coal and coke / Krzysztof BYTNAR // W: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-1939-6. — S. 6–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; CD-ROM. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alkalis in coal and coal cleaning productsAlkalia w węglu i produktach jego wzbogacania / Krzysztof BYTNAR, Piotr BURMISTRZ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 3, s. 913–924. — Bibliogr. s. 924

 • słowa kluczowe: węgiel, proces wzbogacania, substancja mineralna

  keywords: coal, cleaning process, alkalies, mineral matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0064

3
 • Analiza możliwości wykorzystania laboratoryjnego pomiaru ciśnienia koksowania do prognozowania jakości koksuThe analysis of the possibilities of using the laboratory measurement of coking pressure for forecasting the quality of coke / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Andrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2010 vol. 55 nr 3, s. 110–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza składu pierwiastkowego substancji mineralnej węgli kamiennych techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej AAS[The elemental composition analysis of mineral matter of solid fuels by atomic absorption spectrometry AAS] / Dorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR // W: „Sprzęt i metody pomiarowe w ocenie jakości węgla i koksu” [Dokument elektroniczny] : seminarium branżowe : jubileusz 120-lecia Polskiego Ruchu Stowarzyszeniowego Branży Hutniczej : Karpacz, 11-13.05.2012 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy [1–17]. — Wymagania systemowe: Microsoft Power Point ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza zawartości wybranych pierwiastków krytycznych w odpadach z procesu wzbogacenia węgla kamiennegoAnalysis of the contents of selected critical elements in waste from the hard coal cleaning process / Andrzej STRUGAŁA, Dorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR, Teresa ROZWADOWSKA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 4, s. 77–88. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, wzbogacanie, pierwiastki krytyczne

  keywords: hard coal, coal cleaning process, critical elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of the content of nickel, chromium, lead and zinc in solid products of coal combustion (CCPs) coming from Polish power plants / Faustyna WIEROŃSKA, Dorota MAKOWSKA, Andrzej STRUGAŁA, Krzysztof BYTNAR // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 226. — Bibliogr. s. 226

 • keywords: hard coal, ecotoxic elements, by-products of coal combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Distribution of contents of main elements in mineral matter of Polish coking coal and in coal cleaning products / Krzysztof BYTNAR, Dorota MAKOWSKA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 99

 • keywords: mineral matter, coking coal, coal cleaning, main elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modyfikacja koksownictwa poprzez uproszczenie technologii?Modification of cokemaking by technology simplification? / Krzysztof BYTNAR, Zbigniew BĘBENEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2009 vol. 54 nr 2, s. 106–111. — Bibliogr. s. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Obliczanie sieci gazowych. T. 1, Omówienie parametrów wymaganych do obliczeń[Calculation of gas networks. Pt. 1, Discussion of requirements to calculate parameters] / Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — VIII, 189, [1] s., [1] k. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0264). — Bibliogr. s. 179–184, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-134-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Obliczanie sieci gazowych. T. 2, Przegląd programów komputerowych[Calculation of gas networks. Pt. 2, Review of the computer software] / Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — V, 151 [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0282). — Bibliogr. s. 145–147, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-159-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Oznaczanie zawartości talu w węglu oraz popiołach węglowych techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną[Determination of thallium in coal and fly ash by electrothermal atomic absorption spectrometry] / Faustyna WIEROŃSKA, Dorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR // W: Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej : XX konferencja : 04–06 listopada 2015, Łódź / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś. — [Łódź : Politechnika Łódzka], [2015]. — ISBN: 978-83-89379-29-0. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Technika komputerowa w bezpiecznym zarządzaniu pracą sieci gazowychComputer technology in gas network safety management / Krzysztof BYTNAR, Krzysztof KOGUT // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2007 R. 63 nr 2, s. 139–144. — Bibliogr. s. 143–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Transformacja właściwości chemicznych i mikrostrukturalnych kompleksów humusowo-ilastych w glebach poddanych działaniu substancji alkalicznychExperimental studies on transformation of chemical and microstructural properties of humic-mineral complexes in base-treated soils / Krzysztof BYTNAR, Jerzy FIJAŁ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 43–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; PAN Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wiarygodność wyników badania węgla kamiennegoCredibility of results of testing hard coal / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Krzysztof KOGUT, Paulina Rychcik, Sławomir Stelmach // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 33–47. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.. — III Krakowska konferencja młodych uczonych : pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia : Kraków, 25–27 września 2008 / red. zeszytu: Michał Kopacz, Adam Szurlej ; Grupa Naukowa Pro Futuro, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: hard coal, technical analysis, elementary analysis, credibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ operacji mokrego gaszenia koksu na zawartość w nim alkaliów oraz jego jakość ocenianą wskaźnikami CRI oraz CSRThe influence of coke wet quenching on the alkalies content and coke quality characterized by the CRI and CSR indices / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Andrzej STRUGAŁA, Grażyna Gładych-Winnicka // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 72 nr 1, s. 28–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Wpływ procesu wzbogacania na zawartość wybranych metali ciężkich w polskich węglach kamiennych[Effect of coal cleaning on the content of some heavy metals in Polish bituminous coals] / Dorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR, Teresa ROZWADOWSKA, Tadeusz DZIOK // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ spopielania próbki węgla kamiennego na oznaczenie zawartości pierwiastków alkalicznych[Impact of ashing coal samples to determine the content of alkaline elements] / Dorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR // W: Konwersatorium spektrometrii atomowej : XIII Konwersatorium absorpcji atomowej ; VIII Konwersatorium optycznej spektrometrii emisyjnej ; V Konwersatorium spektrometrii mas / Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Komitet Chemii Analitycznej PAN. Zespół Analizy Spektralnej. — [Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych], [2013]. — S. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zanieczyszczenia w koksie i możliwość obniżenia ich zawartościPollutants in coke and methods of their reduction / Krzysztof BYTNAR, Tadeusz DZIOK, Przemysław GRZYWACZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2011 R. 56 nr 4, s. 273–279. — Bibliogr. s. 279

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zawartość rtęci w odpadach z procesu wzbogacania węgli kamiennych oraz ubocznych produktach spalania węgla w aspekcie ich utylizacjiMercury content in the rejects from the hard coal cleaning process and coal combustion by-products in respect of their utilization / Piotr BURMISTRZ, Tadeusz DZIOK, Krzysztof BYTNAR // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 98, s. 115–123. — Bibliogr. s. 122–123, Streszcz., Abstr.. — Surowce energetyczne i energia : XXXI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 15–18 października 2017, Cz. 3

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, uboczne produkty spalania, odpady, wzbogacanie

  keywords: hard coal, mercury, coal cleaning, rejects, coal combustion by-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Związki alkaliczne w węglu i produktach jego wzbogacaniaAlkalies in coal and coal cleaning products / Krzysztof BYTNAR, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 1, s. 24–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: