Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Beck-Krala, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913509

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • A comprehensive view on occupational health and safety as a part of responsible rewardingBezpieczeństwo i higiena pracy jako kluczowy element odpowiedzialnego wynagradzania pracowników / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Ewa BECK-KRALA // W: Social responsibility of organizations : old – new stakeholders?. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 464). — ISBN: 978-83-7695-642-8. — S. 69–79. — Bibliogr. s, 77–79, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, kapitał ludzki, bezpieczeństwo i higiena pracy, odpowiedzialne wynagrodzenie

  keywords: human capital, Occupational Health and Safety, Corporate Social Resonsibility, responsible rewarding

2
 • A global perspective on pay preferences: an exploratory analysis and report / Dow Scott, Michelle Brown, John Shields, Richard J. Long, Stephen Perkins, Ewa BECK-KRALA // W: 4th European Reward Management Conference (RMC 2013) [Dokument elektroniczny] : Brussels, December 2–3, 2013 / European Institute for Advanced Studies in Management. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : EIASM], [2013]. — Dysk Flash. — ISSN 2295-1695. — S. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • A global study of pay preferences and employee characteristics / Dow Scott, Michelle Brown, John Shields, Richard J. Long, Conny H. Antoni, Ewa J. BECK-KRALA, Ana Maria Lucia-Casademunt, Stephen J. Perkins // Compensation and Benefits Review ; ISSN 0886-3687. — 2015 vol. 47 no. 2, s. 60–70. — Bibliogr. s. 67–69, Abstr.. — tekst: http://cbr.sagepub.com/content/47/2/60.full.pdf+html

 • keywords: pay preferences, variable pay, pay transparency, incentive pay and comparative pay

4
 • Badanie efektywności wynagrodzeń : od kontroli kosztów do aktywizowania pracownikówEvaluation of the effectiveness of rewards : from labor costs control to engaging employees / Ewa BECK-KRALA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 234, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 317). — Bibliogr. s. 201–217, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-873-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Bezpieczne i higieniczne środowisko pracy w procesie ewaluacji systemu wynagrodzeń[Occupational safety and health as an element of a complex compensation system evaluation within an organization] / E. BECK-KRALA, K. KLIMKIEWICZ // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 13–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Changes in compensation practices in Polish organizations / Ewa BECK-KRALA // W: RMC 2015 [Dokument elektroniczny] : 5th European Reward Management Conference : managing change: can pay lead the way? : Brussels, December 10–11, 2015 / European Institute for Advanced Studies in Management. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : EIASM], [2015]. — ISSN 2295-1695. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=1115#4559 [2016-02-11]. — Bibliogr. s. [11–12], Abstr.. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Creating supportive work environment – expectations of employees in Poland / BECK-KRALA Ewa, Zdyb Paulina // W: Theory of management 5 : the selected problems for the development support of management knowledge base : scientific papers / ed. Štefan Hittmár ; University of Zilina. Faculty of Management Science and Informatics. Institute of Management. — Žilina : University of Zilina, cop. 2012. — ISBN: 978-80-554-0590-2. — S. 174–184. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Creating work-life balance policy at the example of chosen universityKształtowanie polityki work-life balance na przykładzie wybranej uczelni wyższej / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Ewa BECK-KRALA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2011 vol. 15 no. 2, s. 155–167. — Bibliogr. s. 166–167, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Dean's competencies after the transformation in Poland / BECK-KRALA Ewa, Bugaj Justyna // W: SRHE Annual Conferenece 2010 : “Where is the wisdom we have lost in knowledge?” : exploring meaning, identities and transformation in higher education : Newport, South Wales, United Kingdom, 14–16 December 2010 : conference programme : book of abstracts / Society for Research into Higher Education. — [London : SRHE], [2010]. — S. 62. — Pełny tekst W: SRHE [Dokument elektroniczny] : annual research conference 2010 : “Where is the wisdom we have lost in knowledge?” : 14–16 December 2010, Newport, Wales : abstracts, papers and symposia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Society for Research into Higher Education. — [London ; SRHE, 2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Designing the sustainable workplace : [abstract] / Ewa BECK-KRALA, Witold CIOCH // W: XIX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 11–16 marca 2012 = XIX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak, [Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR]. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Efektywne programy świadczeń pracowniczychEfficient programmes of employee benefits / Ewa BECK-KRALA // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Bogusławy Urbaniak. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. — ISBN: 978-83-7525-546-1. — S. 215–233. — Bibliogr. s. 232–233. — Praca nadesłana w ramach przygotowań do VI Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi : 6–8 czerwca 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Employee satisfaction with rewards systemsSatysfakcja pracowników z systemu wynagrodzeń / Ewa BECK-KRALA, Tomasz MASŁYK, Elżbieta Tarczoń // W: Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami : Częstochowa, 16–17 listopada 2016 r. : streszczenia artykułów. — [Częstochowa : s. n.], [2016]. — S. 5. — Tekst ang.-pol.. — E. Beck-Krala, T. Masłyk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: satysfakcja z pracy, system nagród, satysfakcja z wynagrodzenia, system motywacyjny

  keywords: job satisfaction, motivation system, reward system, satisfaction with pay

13
 • Employee satisfaction with tangible and intangible rewards in health care sectorSatysfakcja pracowników z wymiernymi i niewymiernymi nagrodami w sektorze opieki zdrowotnej / BECK-KRALA E., Tarczoń E., MASŁYK T. // Polish Journal of Management Studies ; ISSN 2081-7452. — 2017 vol. 16 no. 2, s. 17–27. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sektor opieki zdrowotnej, podejście do całkowitej nagrody, satysfakcja z nagród, system nagradzania

  keywords: reward system, Health-Care Sector, total rewards approach, satisfaction with rewards

14
 • Evaluation of motivation system in Health Care Organization – perception of employees : a case study analysis from Polish hospital / Ewa BECK-KRALA, Elżbieta Tarczoń // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2014 vol. 15 no. 1, s. 7–18. — Bibliogr. s. 17–18, Summ.

 • keywords: motivation system, motivating employees in the health care sector

15
 • Identyfikacja etycznej kultury organizacyjnej – wymiar globalny[Identification of the ethical organizational culture – global dimention] / Ewa BECK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Studia z zarządzania międzykulturowego / red. nauk. Łukasz Sułkowski. — Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. — (Studia i Monografie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; nr 17). — ISBN: 978-83-60230-13-8. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 141–142, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Implementation of the methodology for compensation systems evaluationWdrażanie metodologii ewaluacji systemu wynagrodzeń / Ewa BECK-KRALA // Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1899-6116. — 2014 nr 4, s. 5–18. — Bibliogr. s. 17–18, Summ., Streszcz.. — 13 IHRM : International Human Resources Management conference : ”Uncertainty in a flattening world: challenges for IHRM" : 24–27th June, 2014, Cracow

 • słowa kluczowe: sektor MSP, ocena systemu wynagrodzeń, zadowolenie pracowników, procedury personalne, system wynagrodzeń

  keywords: SME sector, compensation system, compenastion system evaluation, employee satisfaction, personnel procedures

17
 • Implementation of the methodology for compensation systems evaluation / Ewa BECK-KRALA // W: Uncertainty in a flattening world: challenges for IHRM : 13\textsuperscript{th} international human resource management conference : 24–27\textsuperscript{th} June 2014, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Aleksy Pocztowski, Beata Buchelt. — Cracow : Cracow University of Economics, cop. 2014. — ISBN: 978-83-914703-4-3. — S. 191–192. — Bibliogr. s. 192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Innovative techniques in human resources management : selected ideas and tools in practice of Polish companies / Ewa BECK-KRALA // W: Management : theory and practice = teoria i praktyka : Polish and Kazakh experiences = doświadczenia polskie i kazachskie = Zarządzanie / eds. Piotr Łebkowski, Jan Sas. — Kraków : AGH Univeristy of Science and Technology Press, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0386). — ISBN: 978-83-7464-349-8. — S. 73–98. — Bibliogr. s. 96–98, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Jak zapewnić wspierające środowisko pracy? : bezpieczeństwo i higiena pracy jako element odpowiedzialnego wynagradzania[Assuring human capital as a base for corporate social responsibility? : a comprehensive view on occupational health and safety as a part of responsible rewarding] / K. KLIMKIEWICZ, E. BECK-KRALA // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 39–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Kształtowanie systemów wynagrodzeń pracowniczych w czasie kryzysuCreating employee's compensation during the recession / Ewa BECK-KRALA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management ; ISSN 0137-5466. — 2013 nr 4, s. 105–117. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: usztywnianie płac, zamrażanie płac, wynagradzanie w kryzysie, wynagradzanie pracowników

  keywords: employee's compensation, wage rigidity, salary freezing, compensation during the recession

21
 • Motivating employees within the IT sector / Ewa BECK-KRALA // W: Knowledge base for management – theory and practice / ed. Štefan Hittmár, [et al.] ; Faculty of Management Science and Informatics University of Zilina, Institute of Management of University of Zilina. — Zilina : UZ, cop. 2010. — (Scientific Monograph Collection). — ISBN: 978-80-554-0296-3. — S. 147–153. — Bibliogr. s. 152–153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Motivation of global employees : challenges for HR managers working in international environment / Ewa BECK-KRALA // W: Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-277-4. — S. 537–554. — Bibliogr. s. 553–554, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Motywowanie finansowe menedżerów pracujących w organizacjach międzynarodowychFinancial motivation of employees working for international corporations / Ewa BECK-KRALA // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2010 nr 8, s. 41–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2010-08/EM_03.pdf

 • słowa kluczowe: motywowanie, menedżerowie globalni

  keywords: motivation, global managers

24
 • Occupational safety and health as an element of a complex compensation system evaluation within an organization / Ewa BECK-KRALA, Katarzyna KLIMKIEWICZ // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics ; ISSN 1080-3548. — 2016 vol. 22 no. 4, s. 523–531. — Bibliogr. s. 530–531. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-02

 • keywords: compensation evaluation model, supportive working environment, occupational safety and health evaluation

25
 • Ocena efektywności systemów wynagrodzeńPay system effectiveness: evaluation / Ewa BECK-KRALA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management ; ISSN 1641-0874. — 2012 nr 5, s. 23–35. — Bibliogr. s. 34, Summ.. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: wynagrodzenia pracownicze, satysfakcja z wynagrodzeń, efektywność wynagrodzeń

  keywords: compensation, pay satisfaction, reward effectiveness