Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Brzychczyk, dr inż.

wykładowca

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Modyfikacja gazów poprocesowych z pirolizy odpadów powalcowniczychModification of pyrolysis gases from postrolling oily waste thermal degradation / LESZCZYŃSKI S., BRZYCHCZYK B. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 527–532. — Bibliogr. s. 532, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Redukcja zanieczyszczeń cynkowych w odpadach żelazonośnychReduction of zinc impurity in iron-bearing waste / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 69–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Redukcja zanieczyszczeń gazowych na naturalnych zeolitach[Reduction of gaseous pollutants on natural zeolites] / Beata BRZYCHCZYK, Sławomir LESZCZYŃSKI // W: Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle chemicznym i rolnictwie : VII konferencja : Międzyzdroje, 12–15. 06. 2007 : (streszczenia) / Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane PSz, 2007. — 60 lat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ; Patronat honorowy: Minister Środowiska. — S. 106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób przetwarzania drobnoziarnistych odpadów z procesów hutniczych, zwłaszcza pyłu konwertorowego[Method for processing fine–grained metallurgical wastes, patriculary converter dust] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław WOŹNIACKI, Marian NABOŻNY, Jerzy NOCOŃ, Jan PASIERB, Zygmunt WCISŁO, Beata BRZYCHCZYK. — Int.Cl.: C22B 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 197110 B1 ; Udziel. 2007-07-25 ; Opubl. 2008-02-29. — Zgłosz. nr P.361107 z dn. 2003-07-07. — Błędnie podano nazwisko: Marian Nabozny. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL197110B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób przetwarzania drobnoziarnistych odpadów z procesów hutniczych, zwłaszcza pyłu konwertorowego[Method for processing fine-grained metallurgical wastes, patriculary converter dust] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOŹNIACKI Zdzisław, NABOŻNY Marian, NOCOŃ Jerzy, PASIERB Jan, WCISŁO Zygmunt, BRZYCHCZYK Beata. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C22B 7/02. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 361107 A1 ; Opubl. 2005-01-10. — Zgłosz. nr P.361107 z dn. 2003-07-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 1, s. 100. — Błędnie podane nazwisko autora: Nabozny Marian. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL361107A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Thermal utilization of sewage sludge and municipal organic waste towards hydrogen production / S. LESZCZYŃSKI, B. BRZYCHCZYK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 290–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Utylizacja biomasy i osadów ściekowych w procesie wielkopiecowym : [streszczenie]Utilization of biomass and sewage sludge in the blast-furnace process : [abstract] / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // W: Ciągłe odlewanie stali : III międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 31 maja – 2 czerwca 2006 : materiały konferencyjne = III International conference on Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : conference proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Mittal Steel Poland S. A.. Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 37–38. — Toż na CD-ROMie. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Utylizacja biomasy i osadów ściekowych w procesie wielkopiecowymUtilization of biomass and sewage sludge in the blast-furnace process / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // W: Postęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Mamro i Jana Wypartowicza ; [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk]. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — ISBN10: 8391828468. — S. 133–140. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Waste management of half-finished products and thermosettings wastes / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // Polish Journal of Chemical Technology ; ISSN 1509-8117. — 2007 vol. 9 no. 3, s. 122–126. — Bibliogr. s. 126. — VII Conference wasteless technologies and waste management in chemical industry and agriculture : Międzyzdroje, 12–15 June, 2007. — tekst: goo.gl/e35QJJ

 • keywords: plastic waste, thermosetting waste, pyrolysis utilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10026-007-0070-3

10
 • Wpływ restrukturyzacji przemysłu metalurgicznego i wymogów IPPC na stan środowiska naturalnegoImpact of metallurgical industry revamping and IPPC requirements on natural environment condition / Beata BRZYCHCZYK, Sławomir LESZCZYŃSKI // W: Ciągłe odlewanie stali : II międzynarodowa konferencja : seminarium szkoleniowe : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 16–18 czerwca 2004 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : II international conference : technology, modeling, defects of CCS ingots : conference proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej ; Polskie Huty Stali Spółka Akcyjna. Oddział Huta im. Tadeusza Sendzimira. Oddział Huta Katowice ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2004. — S. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wykorzystanie biomasy i odpadów komunalnych w przemyśle metalurgicznymApplication of biomass and municipal wastes in the metallurgical industry / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 153–162. — Bibliogr. s. 161–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zagospodarowanie odpadów żelazonośnych zanieczyszczonych cynkiem w przemyśle metalurgicznymUtilization of iron-bearing waste contaminated with zinc in metallurgical industry / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // Prace Instytutu Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2006 t. 58 nr 4, s. 117–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie naturalnych sorbentów zeolitowych w przemyśle metalurgicznymApplication of natural zeolite sorbents in metallurgical industry / Beata BRZYCHCZYK, Sławomir LESZCZYŃSKI // Prace Instytutu Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2006 t. 58 nr 4, s. dok. elektron. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6. — Iron and steelmaking [Dokument elektroniczny] : Szczyrk, 04–06. 10. 2006 : [materiały konferencyjne]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska. Katowice, Uniwersytet Techniczny. Koszyce, Wysoka Szkoła Bańska. Ostrawa. — [Gliwice : IMŻ, 2006]. — 1 dysk optyczny

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: