Wykaz publikacji wybranego autora

Szczepan Witek, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Fizyczne i matematyczne modelowanie termomechanicznych procesów i przemian fazowych w blachach podczas chłodzenia w kręgachPhysical and mathematical modeling of thermo-mechanical processes and phase transformation in strip during cooling in the coil / Andrzej MILENIN, Szczepan WITEK // W: OMIS' 2015 : Odkształcalność Metali i Stopów : XI konferencja naukowa : 17–20 listopada 2015, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Polska : [s. n.], [2015]. — S. 53–54. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Fizyczne i matematyczne modelowanie termomechanicznych procesów i przemian fazowych w blachach podczas chłodzenia w kręgachPhysical and mathematical modeling of thermo-mechanical processes and phase transformation in strip during cooling in the coil / Andrij MILENIN, Szczepan WITEK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 688–693. — Bibliogr. s. 693

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, przemiana fazowa, walcowanie blach na gorąco, chłodzenie w kręgu

  keywords: phase transformation, Finite Element Method, hot rolling of sheets, cooling in coil

3
 • Modelowanie wpływu parametrów chłodzenia laminarnego na wielkość naprężeń własnych w blachach walcowanych na gorącoModeling the effect of laminar cooling parameters on the level of residual stresses in hot-rolled strips / Andrij MILENIN, Szczepan WITEK, Roman Kuziak, Marzena Lech-Grega, Adam Chochorowski, Maciej PIETRZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2016 t. 83 nr 4, s. 133–140. — Bibliogr. s. 139–140

 • słowa kluczowe: laminarne chłodzenie, naprężenia własne

  keywords: residual stress, laminar cooling, hot rolled sheets

4
 • Model of relaxation of residual stresses in hot-rolled stripsModel relaksacji naprężeń własnych w blachach gorąco walcowanych / A. MILENIN, R. Kuziak, V. Pidvysots'kyy, P. KUSTRA, Sz. WITEK, M. PIETRZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1935–1940. — Bibliogr. s. 1940

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Model relaksacji naprężeń własnych w blachach gorąco walcowanychModel of relaxation of residual stresses in hot-rolled sheets / Andriy MILENIN, Roman Kuziak, Valeriy Pidvysots'kyy, Maciej PIETRZYK, Piotr KUSTRA, Szczepan WITEK // W: PLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia = integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — Na okł. dodatkowo: materiały konferencyjne. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6