Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Wendorff, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900518
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Analiza statystyczna litofacji leskiej (warstwy krośnieńskie) w wybranych odsłonięciach między Wisłokiem a Osławą, wschodnie polskie Karpaty fliszowe : abstrakt[Statistical analysis of Lesko lithofacies (the Krosno Beds) in selected outcrops between Wisłok and Osława Rivers, Polish Flysch Carpathians] / Marek WENDORFF, Lechosław RADWAŃSKI, Grzegorz MACHOWSKI // W: POKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — ISBN: 978-83-7863-192-7. — S. 242–244. — Bibliogr. s. 244

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of carbonate nannoplankton from the Cergowa Beds (Oligocene), Polish and Slovak Flysch Carpathians / J. Pszonka, M. WENDORFF, K. Žecova // W: MIKRO-2013 : 14th Czech-Slovak-Polish palaentological conference and 9th Polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. by Marta Bąk, [et al.]. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; 19). — ISBN: 13-978-83-88927-34-8. — S. 46–47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Carbonate lithoclasts identified by cathodoluminescence as a new provenance indicator of the Cergowa submarine fan sandstones (Lower Oligocene) / Joanna Pszonka, Marek WENDORFF // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 430. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
 • Cathodoluminescence-revealed influence of carbonates and feldspars diagenesis on technical parametres of the Cergowa Sandstones (Oligocene), Polish Outer Carpathians / Joanna Pszonka, Marek WENDORFF // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 586–597. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 596–597, Summ.

 • keywords: mineral resources, Cergowa sandstones, cathodoluminescence, carbonate and feldspar diagenesis

6
 • Cathodoluminescence of carbonate grains and provenance of deep marine sandstones: the Cergowa Beds (Oligocene), eastern part of the Polish Flysch Carpathians / Pszonka J., WENDORFF M. // W: 30th IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Manchester, 2nd–5th September, 2013 : conference abstracts volume / International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [United Kingdom : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — ID no. T3S3_P7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Cechy turbidytów i uwęglonej materii organicznej jako wskaźniki warunków zasilania basenu warstw cergowskich w Lipowicy, jedn. dukielska Karpat Zewnętrznych[Features of turbidites and coalfield plant matter as indicators of supply conditions of the Cergowa Beds basin in Lipowica, the Dukla Nappe of the Polish Outer Capathians] / Marek WENDORFF, Joanna Pszonka, Magdalena Zielińska // W: POKOS 6 : granice sedymentologii : VI Polska Konferencja Sedymentologiczna : 28.06.2016 – 01.07.2016, Chęciny–Rzepka : materiały konferencyjne: przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, materiały do warsztatów / red. Danuta Olszewska-Nejbert, Anna Filipek, Maciej Bąbel, Anna Wysocka. — Warszawa : Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. — ISBN: 978-83-945216-0-8. — S. 137. — M. Wendorff – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Comparative observations on olistostromes in the Lufilan Belt (Neoproterozoic, central Africa) and the Northern Flysch Carpathians (Jurassic-Miocene, Poland) / WENDORFF M., Cieszkowski M., Slaczka A. // W: 29\textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10\textsuperscript{th}–-13\textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Leoben] : IAS, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 436. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Comparative observations on sedimentary characteristics and provenance indicators, including cathodoluminescence data, of Cergowa sandstones (Oligocene) from two localities in the Outer Carpathians of Poland / Paweł GODLEWSKI, Marek WENDORFF, Joanna Pszonka // W: IMS 2017 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Meeting of Sedimentology ; 16\textsuperscript{ème} Congrès Français de Sédimentologie : Toulouse, 10–12 October 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Toulouse : s. n.], [2017]. — S. 356. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ims2017.sciencesconf.org/data/IMS_2017_Abstracts_book.pdf [2017-12-04]. — P. Godlewski, M. Wendorff – afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Compositional differences between Besko and Otryt sandstones of the Krosno Beds (Oligocene) in Eastern part of the Silesian Tectonic Unit / Paweł Godlewski, Marek WENDORFF, Andrzej ŚWIĄDER // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 73–74. — Bibliogr. s. 74. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 : abstracts. — tekst: http://goo.gl/m8J8AX

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Contribution to sedimentological and petrographic characteristics of an olistostrome hosted in the Cieszyn Beds at Żywiec (U. Jurassic – L. Cretaceous; Western Outer Carpathians, Poland) / Przemysław Bochenek, Marek WENDORFF // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 73. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Cyclic lacustrine sedimentation in a meteorite impact crater: the Jwaneng South Structure in the Kalahari, Botswana (SW Africa) / Marek WENDORFF, Sharad Master // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 580. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Early Cretaceous dark shale olistoliths and Late Jurassic-Early Cretaceous carbonate clasts within the Turonian-Coniacian mass-transport deposits as indicators of activity of the Silesian Basin's southern margin (Outer Carpathians, Poland) : [abstract] / Cieszkowski M., GOLONKA J., Kowal J., Ślączka A., WAŚKOWSKA A., WENDORFF M. // W: 29\textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10\textsuperscript{th}–-13\textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Leoben] : IAS, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 415. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Facies architecture and emplacement processes of a syn-rift olistostrome complex in the Neoproterozoic Katanga Supergroup, Central Africa / WENDORFF M. // W: 30th IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Manchester, 2nd–5th September, 2013 : conference abstracts volume / International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [United Kingdom : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1], T5S2_O5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Facies variations and depositional modes in an olistostrome sequence grading to turbidite fan succession within the Menilite Beds (Oligocene) at Skrzydlna, Polish Outer Carpathians / Marek WENDORFF, Aneta SIEMIŃSKA, Anna Moszkowicz, Paweł Godlewski // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 579. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Lithological variations of sedimentary succession within a meteorite impact crater: Jwaneng South Structure, Botswana / Marek WENDORFF, Sharad Master // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 381–390. — Bibliogr. s. 389–390, Abstr.. — tekst: http://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/1865/1434

 • keywords: impact, meteorite, Kalahari, Jwaneng, sedimentary infill

17
 • Modelling of distribution and geometry of lithological complexes of the Ecca Group (the Karoo Supergroup) in SW Botswana / Marek WENDORFF, Lechosław RADWAŃSKI, Bartosz PAPIERNIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 1, s. 55–70. — Bibliogr. s. 69–70, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.1/geol.2013.39.1.55.pdf

 • keywords: modelling, the Karoo Supergroup, the Ecca Group, deltaic sedimentation, SW Botswana

18
 • Neoproterozoic glaciogenic diamictites of the Katanga Supergroup, Central Africa / Sharad Master, Marek WENDORFF // W: The geological record of Neroproterozoic glaciations / eds. Emmanuelle Arnaud, Galen P. Halverson, Graham Shields-Zhou. — London : The Geological Society, 2011. — (Memoirs of the Geological Society of London ; ISSN 0435-4052 ; no. 36). — ISBN: 978-1-86239-334-9. — S. 173–184. — Bibliogr. s. 182–184, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Nie taka olistostroma nieuporządkowana jak ją malują: zróżnicowanie i relacje facjalne kompleksu zlepieńcowego w Skrzydlnej (warstwy menilitowe)[Is an olistostrome as messy as we think? : variations and facies relations in the olistostrome complex at Skrzydlna (Menilite Beds)] / Aneta SIEMIŃSKA, Marek WENDORFF // W: POKOS 6 : granice sedymentologii : VI Polska Konferencja Sedymentologiczna : 28.06.2016 – 01.07.2016, Chęciny–Rzepka : materiały konferencyjne: przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, materiały do warsztatów / red. Danuta Olszewska-Nejbert, Anna Filipek, Maciej Bąbel, Anna Wysocka. — Warszawa : Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. — ISBN: 978-83-945216-0-8. — S. 182. — Bibliogr. s. 182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Olistostromes within reduced Upper Jurassic – Lower Cretaceous deposits of the Proto-Silesian Basin (Outer Carpathians, Poland) / Cieszkowski M., GOLONKA J., Slaczka A., WENDORFF M. // W: 29\textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10\textsuperscript{th}–-13\textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Leoben] : IAS, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 416. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Piaskowce cergowskie jako najważniejszy surowiec skalny województwa podkarpackiegoThe Cergowa sandstone as the most important industrial raw material in the Podkarpackie voivodship / Joanna Pszonka, Marek WENDORFF, Ewa Kusaj // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 261–267. — Bibliogr. s. 267, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/NW/Biuletyny_PIG/439_2/b439z2_pszonka.pdf

 • słowa kluczowe: piaskowce cergowskie, procesy diagenetyczne, kruszywo łamane, województwo podkarpackie

  keywords: Cergowa sandstones, stone aggregate, diagenetic process, Podkarpackie Voivodship

22
 • Platinum-group minerals in the neoproterozoic stratabound copper-silver mineralisation, the Kalahari Copperbelt, northwestern Botswana / A. PIESTRZYŃSKI, M. WENDORFF, M. Letsholo, W. Mackay // South African Journal of Geology ; ISSN 1012-0750. — 2015 vol. 118 iss. 3, s. 275–284. — Bibliogr. s. 283–284, Abstr.. — M. Letsholo - dod. afiliacja: Discovery Metals Botswana

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Radiografia rentgenowska jako metoda uszczegóławiająca analizę sedymentologiczną skał osadowych, na przykładzie piaskowców cergowskich (Karpaty fliszowe)X-ray radiography as a method of detailing the analysis of sedimentary facies, based on example of the Cergowa sandstones (Flysch Carpathians) / Joanna Pszonka, Marek WENDORFF, Katarzyna Jucha, Karolina Bartynowska, Andrzej Urbanik // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2013 t. 70 nr 5, s. 366–369. — Bibliogr. s. 369. — Marek Wendorff – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, radiografia rentgenowska, piaskowce cergowskie

  keywords: Flysch Carpathians, X-ray radiography, Cergowa sandstones

24
 • Sedimentary features and nannostratigraphy of olistostrome-bearing sequence at Skrzydlna quarry (Oligocene) – preliminary results / Aneta SIEMIŃSKA, Marek Wendorff, Katarína Žecová // W: 6\textsuperscript{th} International symposium of the international geoscience programme (IGCP) project-589 : development of the Asian Tethyan Realm: genesis, process and outcomes : Western Tethys meets Eastern Tethys : Kraków (Poland), 29 September-5 October 2017 : abstract volume & field trip guidebook / ed. Michał Krobicki. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7863-770-7. — S. 40–41. — Bibliogr. s. 41. — Toż w: {https://goo.gl/VoAEBK}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Sediment gravity flow systems in a confined tectonically partitioned synorogenic deep marine basin – the Cergowa Beds (Oligocene, Outer Carpathians) in the Dukla and Fore-Dukla Tectonic Units: evidence from palaeocurrents and facies relationships / Marek WENDORFF, Joanna Pszonka // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 578. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych