Wykaz publikacji wybranego autora

Regina Tokarczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji ŚrodowiskaOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Analiza topografii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawyHuman body topography analysis in posture investigation / Regina TOKARCZYK, Monika Szczygieł // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 601–612. — Bibliogr. s. 610–611, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Automation of measurements of selected targets of photopoints in application to photogrammetric reconstruction of road accidentsAutomatyzacja pomiaru wybranych sygnałów fotopunktów na potrzeby fotogrametrycznej rekonstrukcji wypadków drogowych / Katarzyna BERNAT, Regina TOKARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 15–23. — Bibliogr. s. 23, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.1/geom.2013.7.1.15.pdf

 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, rekonstrukcja wypadków drogowych, automatyzacja pomiaru, sygnały kodowane

  keywords: digital images, automation of measurements, reconstruction of road accidents, coded tergets

3
 • Błędy rektyfikacji zdjęć z miejsca wypadku drogowego i metody ich eliminacjiErrors in rectification of photos which were taken at the place of a road accident and methods for eliminating them / Dariusz Bułka, Regina TOKARCZYK // Paragraf na Drodze ; ISSN 1505-3520. — 2011 nr spec. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego, s. 57–70. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Reginy Tokarczyk: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — XII konferencja Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych : [26–28 października 2011 r., Zakopane]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Fotogrametria immersyjna w modelowaniu 3D[Immersive photogrammetry in 3D modelling] / Karol Kwiatek, Regina TOKARCZYK // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Fotogrametryczne pomiary geometrii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawyPhotogrammetrical measurements of human body geometry with application to examination of the posture defects / Regina TOKARCZYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 114, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 198). — Bibliogr. s. 109–[115], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Fotogrametryczny pomiar elementów walcowanychPhotogrammetric measurement of rolled elements / Regina TOKARCZYK, Katarzyna Skoczek // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 589–600. — Bibliogr. s. 598–599, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Immersive photogrammetry in 3D modellingFotogrametria immersyjna w modelowaniu 3D / Karol Kwiatek, Regina TOKARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 2, s. 51–62. — Bibliogr. s. 60–62, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.2/geom.2015.9.2.51.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie 3D, fotogrametria bliskiego zasięgu, sferyczne video, fotogrametria sferyczna, panorama

  keywords: 3D modelling, close-range photogrammetry, panorama, spherical video, spherical photogrammetry

8
 • Kalibracja kamer z zastosowanym warunkiem ScheimpflugaCamera calibration with Scheimpflug condition / Regina TOKARCZYK, Marzena Jędrzejek // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 385–394. — Bibliogr. s. 393, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • słowa kluczowe: fotogrametria bliskiego zasięgu, kalibracja kamery, warunek Scheimpfluga, dystorsja obiektywu

  keywords: close-range photogrammetry, camera calibration, Scheimpflug condition, lens distortion

9
 • Kolej do kontroli : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 1[Railway carrier to be inspected : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part I] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 8, s. 42–45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kolej na wdrożenie : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 3[Time for implementation : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part III] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 10, s. 34–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kolej w bazie danych : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 2[Railway carrier in the database : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part II] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Tomasz BARSZCZ, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 9, s. 42–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Lokalizacja punktów pomiarowych w systemie do trójwymiarowego pozycjonowania ciała wybranymi metodami sztucznej inteligencjiDetection of measurement points in a 3D body positioning system by means of artificial intelligence / Anna CZECHOWICZ, Regina TOKARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 67–79. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, fotogrametria, wsteczna propagacja błędów, pozycjonowanie ciała, perceptron wielowarstwowy, sieci z radialnymi funkcjami bazowymi

  keywords: neural networks, photogrammetry, body positioning, multi layer perceptron, error back-propagation, radial basis function networks

13
14
 • Photogrammetric applications of immersive video cameras / K. Kwiatek, R. TOKARCZYK // W: ISPRS technical commission V symposium [Dokument elektroniczny] : 23–25 June 2014, Riva del Garda, Italy / eds. F. Remondino, F. Menna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : SDPRS], [2014]. — (ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; vol. II-5). — S. 211–218. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/II-5/211/2014/isprsannals-II-5-211-2014.pdf [2015-04-29]. — Bibliogr. s. 217–218, Abstr.

 • keywords: calibration, 3D modelling, cultural heritage, panoramic photogrammetry, immersive video, mobile mapping system, panorama

15
 • Pomiary fotogrametryczne 3D z panoram imersyjnych3D photogrammetric measurements from immersive panoramas / Karol Kwiatek, Regina TOKARCZYK // W: 8\textsuperscript{th} International scientific conference In series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 66–67. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: fotogrametria, pomiary, panorama, środek rzutów, kamera imersyjna, kamera panoramiczna, Ladybug, SfM, Photoscan

  keywords: photogrammetry, measurements, panorama, perspective centre, immersive kamera, panoramic camera, Ladybug, SfM, Photoscan

16
 • Problemy automatycznego modelowania i teksturowania obiektów opisujących skrajnię linii kolejowychProblems of automatic modelling and texturing of objects that describe railway line clearance gauge / Krystian PYKA, Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA, Regina TOKARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 177–188. — Bibliogr. s. 185–187, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-24-2

 • słowa kluczowe: modelowanie 3D, naziemny skaning laserowy, teksturowanie, obraz cyfrowy, skrajnia kolejowa

  keywords: 3D modeling, terrestrial laser scanning, texturing, digital image

17
 • Program {\em PHOTORECT} – nowe narzędzie do stosowania fotogrametrii w analizie wypadków drogowych{\it PHOTORECT} software – a new tool for applying photogrammetry in analysis of road accidents / Regina TOKARCZYK, Dariusz Bułka // Paragraf na Drodze ; ISSN 1505-3520. — 2010 nr 12, s. 44–53. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Przegląd i charakterystyka wybranego darmowego oprogramowania fotogrametrycznego do celów dydaktycznychReview and specifications of chosen free photogrammetrical software for teaching purposes / Regina TOKARCZYK, Bogusława Kwoczyńska, Monika Ujma // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 395–404. — Bibliogr. s. 403, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6. — ISBN 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Przegląd metod teksturowania modeli 3D obiektów uzyskanych na drodze laserowego skanowania naziemnego i technik fotogrametrycznychReview of methods of texturing 3D object models obtained through terrestrial laser scanning and photogrammetric techniques / Regina TOKARCZYK, Piotr KOHUT, Sławomir MIKRUT, Jakub KOLECKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 367–381. — Bibliogr. s. 380, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Research on the prototype of rail clearance measurement system / P. KOHUT, S. MIKRUT, K. PYKA, R. TOKARCZYK, T. UHL // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750. — 2012 vol. 39–B4, s. 385–389. — Bibliogr. s. 389, Abstr.. — XXII ISPRS congress : 25 August – 01 September 2012, Melbourne, Australia. — [London] : ISPRS Council, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Sensory wizyjne stosowane w systemach do pomiaru skrajni kolejowej i analiza metod ich doboruVision sensors in railway clearance measurement systems and analysis of their selection methods / Regina TOKARCZYK, Piotr KOHUT, Jukub KOLECKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 23, s. 429–441. — Bibliogr. s. 440, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-19-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Systemy do pomiaru skrajni kolejowej – przegląd i tendencje rozwojoweRailway clearance measurement systems – review and development trends / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 23, s. 291–301. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-61576-19-8. — ISBN: 978-83-61576-19-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Uchwyt zestawu fotogrametrycznego do masztu anteny systemu nawigacji satelitarnej GNSS[The photogrammetric system mounting for GNSS antenna pole] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOLECKI Jakub, TOKARCZYK Regina, KURAS Przemysław. — Int.Cl.: G01C 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 120118 U1 ; Opubl. 2012-12-17. — Zgłosz. nr W.120118 z dn. 2011-06-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 26, s. 66-67. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL120118U1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Uchwyt zestawu fotogrametrycznego do masztu anteny systemu nawigacji satelitarnej GNSS[The photogrammetric system mounting for GNSS antenna pole] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jakub KOLECKI, Regina TOKARCZYK, Przemysław KURAS. — Int.Cl.: G01C 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 66945 Y1 ; Udziel. 2013-06-06 ; Opubl. 2014-01-31. — Zgłosz. nr W.120118 z dn. 2011-06-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL66945Y1.pdf

 • słowa kluczowe: fotogrametria, GPS, kamera, AHRS, geo-referencja wprost

  keywords: photogrammetry, GPS, camera, AHRS, direct geo-referencing

25
 • Wykorzystanie analiz typu GIS do detekcji wybranych części anatomicznych ciała ludzkiego dla potrzeb badania wad postawyThe application of GIS analysis for the detection of selected anatomical parts of human body for the posture defects examination / Regina TOKARCZYK, Piotr Tokarczyk // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 423–435. — Bibliogr. s. 433–434, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych