Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Rączka, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901125

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Badania nad wpływem wielkości wtrąceń grafitu na właściwości kompozytów SiC - grafitInvestigation on the influence of graphite inclusions on the properties of SiC-graphite composites / Agnieszka GUBERNAT, Kamil KORNAUS, Marian RĄCZKA, Wojciech PIEKARCZYK, Bartłomiej Muś // W: XI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — ISBN: 978-83-63663-96-4. — S. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Ceramika Ca-TZP odporna na starzenieCa-TZP ceramics resistant to aging / Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Marian RĄCZKA, Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Effect of processing conditions on microstructure of ${SiC-TiB_{2}}$ composite / Gabriela GÓRNY, Ludosław STOBIERSKI, Paweł RUTKOWSKI, Marian RĄCZKA // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 vol. 197, s. 250–255. — Bibliogr. s. 255, Abstr.. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology. — STERMAT : the 9\textsuperscript{th} international conference on STEReology and image analysis in MATerials : Zakopane, 3\textsuperscript{rd} to 6\textsuperscript{th} September 2012. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.197.250

 • keywords: microstructure, image analysis, composite, SiC-TiB2, processing conditions

5
 • Komputerowo wspomagana ilościowa analiza mikrostruktury kompozytów na osnowie $SiC$ z różnymi udziałami fazy $TiB_{2}$Computer aided quantitative analysis of microstructure of $SiC$ matrix composites with different volume fraction of $TiB_{2}$ phase / Gabriela GÓRNY, Marian RĄCZKA, Paweł RUTKOWSKI, Ludosław STOBIERSKI // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • Mikrostruktury azotku glinu o wysokim przewodnictwie cieplnymMicrostructures of aluminium nitride with high thermal conductivity / Dariusz KATA, Marian RĄCZKA, Jerzy LIS // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Pressureless sintering of binderless tungsten carbide / Kamil KORNAUS, Marian RĄCZKA, Agnieszka GUBERNAT, Dariusz ZIENTARA // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2017 vol. 37 iss. 15, s. 4567–4576. — Bibliogr. s. 4576, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-21. — tekst: https://goo.gl/53Ko91

 • keywords: microstructure, pressureless sintering, tungsten carbide, singlephase, binderless

9
10
 • Sintering, microstructure and mechanical properties of $NbC_{0.8}-Nb_{x}O_{y}$ composites and single-phase NbC polycrystalsSpiekanie, analiza mikrostruktury oraz właściwości mechaniczne kompozytów $NbC_{0.8}-Nb_{x}O_{y}$ i polikryształów jednofazowych NbC / Marian RĄCZKA, Agnieszka GUBERNAT, Ludosław STOBIERSKI, Justyna Mucha, Dariusz ZIENTARA, Agata Wnuk, Kamil KORNAUS // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2015 vol. 15 nr 4, s. 183–191. — Bibliogr. s. 191

 • słowa kluczowe: twardość, węgliki metalopodobne, kompozyty NbC1-x-NbxOy, spiekanie bezciśnieniowe, jakościowa i ilościowa analiza mikrostruktury, odporność na kruche pękanie

  keywords: hardness, pressureless sintering, metal-like carbides, fracture toughness, NbC1-x-NbxOy composites, qualitative and quantitative analysis of the microstructure

11
 • Spiekanie, mikrostruktura i właściwości mechaniczne tworzyw $Si_{3}N_{4}-TiN/TiB_{2}$Sintering, microstructure and mechanical properties of $Si_{3}N_{4}-TiN/TiB_{2}$ / RUTKOWSKI P., STOBIERSKI L., GÓRNY G., RĄCZKA M. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 135. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Study of $Ti_{3}SiC_{2}$ matrix composite reinforced with $TiB_{2}$Badania kompozytu o osnowie $Ti_{3}SiC_{2}$ wzmacnianego $TiB_{2}$ / Gabriela GÓRNY, Marian RĄCZKA, Ludosław STOBIERSKI, Krzysztof Rożniatowski, Paweł RUTKOWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 4, s. 221–224. — Bibliogr. s. 224, Abstr., Streszcz.. — STERMAT 2008 : VIII international conference on Stereology and image analysis in materials science : Zakopane, Poland, 2–6 September, 2008 / eds. Jacek Chrapoński, Leszek Wojnar. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • The impact of TiN content on microstructure and mechanical properties of ceramic particulate composite $Si_{3}N_{4}-TiN$ / Aleksandra DUBIEL, Gabriela GÓRNY, Mirosław Kaczmarczyk, Marian RĄCZKA, Ludosław STOBIERSKI // W: X STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 37. — Wymagania systemowe: Adobe Raeder

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • The impact of TiN content on microstructure and mechanical properties of ceramic particulate composite $Si_{3}N_{4}-TiN$ / Aleksandra DUBIEL, Gabriela GÓRNY, Marian RĄCZKA, Ludosław STOBIERSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2017 R. 38 nr 5, s. 224–229. — Bibliogr. s. 229

 • keywords: mechanical properties, quantitative microstructure analysis, ceramic composites

15
16
 • Tworzywa kompozytowe o osnowie węglika krzemu umacniane dwuborkiem tytanuComposite materials with silicon carbide matrix reinforced by titanium diboride / RUTKOWSKI P., STOBIERSKI L., GÓRNY G., RĄCZKA M., Kozak A. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 137. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Właściwości mechaniczne i użytkowe tworzyw $Al_{2}O_{3}$ modyfikowanych heksagonalnym azotkiem boruMechanical and performance properties of $Al_{2}O_{3}$ materials modified with hexagonal boron nitride / GÓRNY G., STOBIERSKI L., RUTKOWSKI P., Metryka A.,RĄCZKA M. // W: Polska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — ISBN: 978-83-60958-62-9. — S. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Właściwości mechaniczne i użytkowe tworzyw $Al_{2}O_{3}$ modyfikowanych heksagonalnym azotkiem boruMechanical and application properties of alumina materials modified with hexagonal boron nitride / G. GÓRNY, L. STOBIERSKI, P. RUTKOWSKI, A. Metryka, M. RĄCZKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 2, s. 424–427. — Bibliogr. s. 427, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Wpływ rozdrobnienia proszku fazy osnowy na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne kompozytu ziarnistego $SiC-TiB_{2}$The effect of the matrix phase powder dispersion on microstructure and mechanical properties of $SiC-TiB_{2}$ composite / Gabriela GÓRNY, Marian RĄCZKA, Paweł RUTKOWSKI, Ludosław STOBIERSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2014 R. 35 nr 3, s. 245–251. — Bibliogr. s. 251, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, właściwości mechaniczne, kompozyt ziarnisty SiC-TiB2

  keywords: mechanical properties, microstructure, SiC-TiB2 particulate composite

20
 • Wpływ temperatury spiekania oraz zastosowanych dodatków na mikrostrukturę spiekanego swobodnie węglika wolframu[The influence of sintering temperature and additives on the microstructure of pressure-less sintered tungsten carbide] / Kamil KORNAUS, Agnieszka GUBERNAT, Marian RĄCZKA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 87. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Wpływ udziału objętościowego $TiB_{2}$ na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne kompozytu ziarnistego $SiC-TiB_{2}$The effect of $TiB_{2}$ volume fraction on microstructure and mechanical properties of $SiC-TiB_{2}$ particulate composite / Gabriela GÓRNY, Grzegorz GRABOWSKI, Marian RĄCZKA, Paweł RUTKOWSKI, Ludosław STOBIERSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2014 R. 35 nr 4, s. 308–315. — Bibliogr. s. 315

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, właściwości mechaniczne, kompozyt ziarnisty SiC-TiB2

  keywords: mechanical properties, microstructure, SiC-TiB2 particulate composite

22
 • Wpływ warunków otrzymywania kompozytów $SiC-TiB_{2}$ na ich mikrostrukturę i właściwości mechaniczneEffect of processing conditions on microstructure and mechanical properties of $SiC-TiB_{2}$ composites / Gabriela GÓRNY, Marian RĄCZKA, Paweł RUTKOWSKI, Ludosław STOBIERSKI // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych