Wykaz publikacji wybranego autora

Daniel Prusak, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


ORCID: 0000-0002-1887-5935
ResearcherID: D-1971-2014Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • 2-DOF piezoelectric actuator controller based on FPGASterowanie silnikiem liniowym piezoelektrycznym za pomocą układu FPGA / Daniel PRUSAK, Grzegorz KARPIEL, Konrad GAC // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2013 vol. 32 no. 1, s. 30–36. — Bibliogr. s. 36, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2013.32.1/mech.2013.32.1.30.pdf

 • słowa kluczowe: FPGA, sterownik, piezolegs, piezoelektryczny

  keywords: piezoelectric, piezolegs, FPGA controlled

2
 • AGH Racing : od pomysłu na tor Formuły 1[AGH Racing : from the idea to the Formula 1 track] / Daniel PRUSAK // Innowacyjny Start / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ; ISSN 1898-5009. — 2013 nr 4, s. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza przyspieszeń na torze typu rollercoaster[Analysis of acceleration on rollercoaster track] / Grzegorz KARPIEL, Daniel PRUSAK, Radosław Sitek, Marek Goczał, Tomasz Leński // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — ISBN: 978-83-64755-26-2. — S. 77–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Automatyzacja przygotowywania leków cytostatycznych[Automation of cytostatic drugs production] / Daniel PRUSAK, Konrad KOBUS, Jan Żarów, Eliasz KAŃTOCH // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 181–192. — Bibliogr. s. 191–192, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • A novel type of 5 DOF parallel micromanipulator with piezoelectric actuators / D. PRUSAK, G. KARPIEL, T. UHL // W: The 13th world congress in mechanism and machine science [Dokument elektroniczny] : June 19–23, Guanajuato, Mexico / IFToMM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Mexico] : IFToMM, cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Characteristics of the drives for mechatronic multi-link surgical manipulators / Daniel PRUSAK, Jacek CIEŚLIK // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2011. — ISBN: 978-83-7789-023-3. — S. 159–165. — Bibliogr. s. 165, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • Composite components manufacturing in SAE formula student : case study AGH racing / Hanna Faron, Wojciech Marcinkowski, Daniel PRUSAK // W: World Academy of Sciences Engineering and Technology (WASET) [2015] : [ICMBSE 2015 : 17th International Conference on Medical and Biological Systems Engineering] : international scholarly and scientific research & innovation : international science index : July 04–05, 2015 Singapore, Pt. 1. — [Singapore : s. n.], [2015] + Dysk Flash. — Dod. na okł. e-ISSN 1307-6892. — S. 96–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr.

 • keywords: manufacturing, mould, composite parts, infusion, hot wire cutter

9
 • Design and control of a novel type hybrid micromanipulator with piezoelectric actuators and vision feedback system / Daniel PRUSAK, Tadeusz UHL // W: XXII ICTAM [Dokument elektroniczny] : XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics : 25–29 August 2008, Adelaide, Australia : CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Australia : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-0-9805142-1-6. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s.[2], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Elastyczna głowica obrotowa[Elastic rotating head] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PRUSAK Daniel, UHL Tadeusz. — Int.Cl.: B25J 15/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 382738 A1 ; Opubl. 2009-01-05. — Zgłosz. nr P.382738 z dn. 2007-06-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 1, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL382738A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Elastyczna głowica obrotowa[Elastic rotating head] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Daniel PRUSAK, Tadeusz UHL. — Int.Cl.: B25J 15/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 213661 B1 ; Udziel. 2012-09-26 ; Opubl. 2013-04-30. — Zgłosz. nr P.382738 z dn. 2007-06-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL213661B1.pdf

 • słowa kluczowe: głowica obrotowa

  keywords: rotating head

12
 • Elastyczny zawias złączowy[Elastic coupling hinge] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PRUSAK Daniel, UHL Tadeusz. — Int.Cl.: B25J 17/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 382926 A1 ; Opubl. 2009-01-19. — Zgłosz. nr P.382926 z dn. 2007-07-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 2, s. 6. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL382926A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Electric motor / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PRUSAK Daniel. — Int.Cl.: H02K 7/08\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3131186 A1 ; Opubl. 2017-02-15. — Zgłosz. nr EP20150182507 z dn. 2015-08-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3131186A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd bezpośredni, napęd pierścieniowy, silnik płaski, napęd PMSM

  keywords: Direct Drive Motor, hollow shaft motor, flat motor, PMSM motor

15
 • Elektroniczny dyferencjał w samochodzie elektrycznymElectronic differential for electric car / Mateusz Wiślański, Grzegorz KARPIEL, Daniel PRUSAK, Grzegorz GÓRA // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2016 nr 2, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: samochód elektryczny, elektroniczny dyferencjał

  keywords: electric car, electronic differential

16
 • Inverse kinematics of a new five degree-of-freedom spatial parallel micromanipulator / K. KOBUS, G. KARPIEL, D. PRUSAK // W: MME 2012 [Dokument elektroniczny] : 23rd Micromechanics and Microsystems Europe workshop : September 9–12, Ilmenau, Germany : proceedings / Ilmenau University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ilmenau : s. n.], 2012. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-3-938843-71-0. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [4]. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • Manipulator czteroramienny o strukturze równoległej[Four-arm manipulator with parallel structure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PRUSAK Daniel, KARPIEL Grzegorz, PETKO Maciej. — Int.Cl.: B25J 9/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393296 A1 ; Opubl. 2012-06-18. — Zgłosz. nr P.393296 z dn. 2010-12-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 13, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393296A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Manipulator czteroramienny o strukturze równoległej[Four-arm manipulator with parallel structure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Daniel PRUSAK, Grzegorz KARPIEL, Maciej PETKO. — Int.Cl.: B25J 9/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219053 B1 ; Udziel. 2014-07-15 ; Opubl. 2015-03-31. — Zgłosz. nr P.393296 z dn. 2010-12-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219053B1.pdf

 • słowa kluczowe: robot, manipulator równoległy, manipulator, manipulator o czterech stopniach swobody, napędy liniowe, przegub uniwersalny

  keywords: robot, parallel manipulator, manipulator, 4DOF manipulator, linear drives, universal joint

20
 • Manipulator hybrydowy do wspomagania eksperymentów biologicznych[Hybrid manipulator for aiding biological experiments] / Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL, Daniel PRUSAK // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2008. — ISBN: 978-83-7204-745-8. — S. 132–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Manipulator równoległy[Parallel manipulator] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PRUSAK Daniel, UHL Tadeusz. — Int.Cl.: B25J 9/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385247 A1 ; Opubl. 2009-11-23. — Zgłosz. nr P.385247 z dn. 2008-05-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 24, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385247A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Manipulator równoległy[Parallel manipulator] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Daniel PRUSAK, Tadeusz UHL. — Int.Cl.: B25J 9/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216454 B1 ; Udziel. 2013-09-25 ; Opubl. 2014-04-30. — Zgłosz. nr P.385247 z dn. 2008-05-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216454B1.pdf

 • słowa kluczowe: robot równoległy, mikromanipulator, manipulator równoległy, mikrorobot

  keywords: micromanipulator, parallel robot, parallel manipulator, microrobot

23
 • Manufacturing of race car case study AGH racing / Hanna Faron, Wojciech Marcinkowski, Daniel PRUSAK // W: World Academy of Sciences Engineering and Technology (WASET) [2015] : [ICMBSE 2015 : 17th International Conference on Medical and Biological Systems Engineering] : international scholarly and scientific research & innovation : international science index : July 04–05, 2015 Singapore, Pt. 1. — [Singapore : s. n.], [2015] + Dysk Flash. — Dod. na okł. e-ISSN 1307-6892. — S. 101–105. — Bibliogr. s. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Mechanisms for micro- and nano-systemsMechanizmy w mikro- i nanoukładach / Tadeusz UHL, Michał MAŃKA, Daniel PRUSAK // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2008 vol. 27 no. 2, s. 76–83. — Bibliogr. s. 82–83, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2008-02/mech06.pdf

 • słowa kluczowe: mikrorobotyka, elastyczne przeguby złączowe (flexures), piezonapędy

  keywords: microrobotics, flexures, piezomotors

25
 • Międzynarodowy program studiów z zakresu mechatroniki jako odpowiedź na malejące zainteresowanie studiami inżynierskimi w Europie i w Polsce[The international study programme from the scope of mechatronics as a response to declining interest in engineering studies in Europe and Poland] / Wojciech LISOWSKI, Tadeusz UHL, Grzegorz KARPIEL, Daniel PRUSAK, Jan Frick, Hirpa Lemu Gelgele // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod. red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — ISBN: 978-83-7789-072-1. — S. 80–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych