Wykaz publikacji wybranego autora

Zygmunt Orłowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i GeotechnikiOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analiza stanu technicznego słupów nośnych o konstrukcji drewnianej w XV wiecznym kościele św. Bartłomieja w MogileTechnical analysis of support column wooden structure in the fifteenth eternal church of st. Bartholomew in the Mogila / Zygmunt ORŁOWSKI // W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem : praca zbiorowa, T. XIII / pod red. Wojciecha Skowrońskiego. — Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2015. — (Seria: Monografia / Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa ; nr 11). — ISBN: 978-83-940830-0-7. — S. 196–203. — Bibliogr. s. 203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Charakterystyka logistyki budynków mieszkalnych na przykładzie wybranych systemów technologicznych[Characteristics of logistics residential buildings on the example of technological systems] / Orłowski Marcin, ORŁOWSKI Zygmunt // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 5145–5152. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5151-5152, Streszcz.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, logistyka, budownictwo wielkopłytowe, komfort użytkowania

3
 • Diagnostyka i monitoring w ocenie bezpieczeństwa wybranych obiektów budowlanychDiagnosis and monitoring of the safety assessment of selected buildings / ORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA Aleksandra // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 8187–8196. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 8196, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Method for assessing the social utility properties of a building / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Zygmunt ORŁOWSKI // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2016 vol. 161, s. 765–770. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 770, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-18. — World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. — tekst: https://goo.gl/VvGSAF

 • keywords: sustainable development, evaluation, mathematical model, building’s sustainability, social utility properties

5
 • Metody nieniszczące w diagnostyce konstrukcji drewnianychMethods of non-destructive wood testing / Marcin Orłowski, Zygmunt ORŁOWSKI // W: Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną, T. XII / red. nauk. Wojciech Skowroński. — Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2013. — (Seria: Monografia / Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa ; nr 9). — ISBN: 978-83-924512-7-3. — S. 210–217. — Bibliogr. s. 216–217

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Model for assessing the social utility properties of a building / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Zygmunt ORŁOWSKI // W: WMCAUS 2016 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 13–17 June, 2016, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-260-9947-5. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: sustainable development, evaluation, mathematical model, building’s sustainability, social utility properties

7
 • Model for assessing the utility properties of a building / ORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA Aleksandra // W: People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014) [Dokument elektroniczny] : international scientific conference : 15\textsuperscript{th}–17\textsuperscript{th} October 2014, Kroměříž, Czech Republic / Brno University of Technology. Faculty of Civil Engineering. Institute of Structural Economics and Management, Riga Technical University. Faculty of Civil Engineering. Heat, Gas and Water Technology Institute, Mendel University in Brno. Faculty of Forestry and Wood Technology. Deprartment of Landscape Management. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brno : Institute of Structural Economics and Management, cop. 2014. — Conference proceedings vol. 3. — ISSN 1805-6784. — S. 356–366. — Tryb dostępu: http://www.fce.vutbr.cz/ekr/pbe/Proceedings/2014/035_14164.pdf [2015-02-25]. — Bibliogr. s. 365–366, Abstr.. — Afiliacja autorów: FMiG

 • keywords: sustainability, service life, utility properties, basic works requirements, social performance, reference object

8
 • Monitoring of buildings in selected stages of service life (SL) – case studiesMonitoring obiektów budowlanych w wybranych etapach cyklu życia (SL) / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 163-171. — Bibliogr. s. 170-171, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: monitoring konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, cykl życia obiektu

  keywords: structural monitoring, service life of a building, safety of use

9
 • Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków mieszkalnychAssessment of social utility properties of residential buildings / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 6, s. 127–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kodowanie, algorytmy, aspekt socjalny (społeczny), budownictwo zrównoważone

  keywords: algorithms, coding, the social aspect, sustainable construction

10
 • Propozycja metody oceny rozwiązań logistycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego[Proposal evaluation methods of logistics solutions of multifamily residential building] / Koźniewski Edwin, ORŁOWSKI Zygmunt // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 4236-4240. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4240, Streszcz.

 • słowa kluczowe: model, metoda, logistyka budynku, budynek referencyjny

11
 • Socjalne właściwości użytkowe budynków mieszkalnych w świetle badań ankietowychSocial utility properties of residential buildings in the light of the survey / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Budownictwo i Architektura / Politechnika Lubelska ; ISSN 1899-0665. — 2016 vol. 15 nr 2, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, właściwości użytkowe, aspekt socjalny, budynki mieszkalne, badania ankietowe

  keywords: sustainable development, residential buildings, utility properties, social aspect, surveys

12
 • The computer model of floor beams motion in destruction area caused by internal gas explosion / Tadeusz Chyży, Zygmunt ORŁOWSKI // W: The static and dynamic analysis of building structures : selected problems / ed. by Czesław Miedziałowski, Joanna Krętowska. — Białystok : Printing House of Białystok University of Technology, 2015. — ISBN: 978-83-62582-80-8. — S. 101–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.

 • keywords: FEM, gas, destruction, explosion

13
 • Tradycje hutnicze na ziemi suwalskiej jednym z głównych czynników powodzenia budowy Kanału AugustowskiegoMetallurgical traditions on Land Suwałki one of the major success factors of construction Augustow Canal / Zygmunt ORŁOWSKI // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 5 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — ISBN: 978-83-7493-747-4. — S. 275–286. — Bibliogr. s. 285–286

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Tradycje hutnicze na ziemi suwalskiej jednym z głównych czynników powodzenia budowy Kanału Augustowskiego[Metallurgical traditions on Land Suwałki one of the major success factors of construction Augustow Canal] / Zygmunt ORŁOWSKI // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały IX konferencji : Złotniki Lubańskie, 10–12.04.2013 r.. — [Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej], cop. 2013. — ISBN: 978-83-7493-749-8. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Uszkodzenia i porażenia konstrukcji dachowej w obiekcie sakralnym po ponad 100-letniej eksploatacjiDamage and destroy of roof construction of sacral building after more than 100 years operation / Zygmunt ORŁOWSKI, Czesław Miedziałowski // W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem : praca zbiorowa, T. IX / pod red. Wojciecha Skowrońskiego. — Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2014. — (Seria: Monografia / Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa ; nr 10). — ISBN: 978-83-924512-8-0. — S. 137–150. — Bibliogr. s. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Wentylowane ściany fundamentowane w obiektach zabytkowych - studium przypadkuVentilated foundation walls in historic buildings - casy study / Mateusz Kawa, Zygmunt ORŁOWSKI // W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem : praca zbiorowa, T. XIII / pod red. Wojciecha Skowrońskiego. — Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2015. — (Seria: Monografia / Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa ; nr 11). — ISBN: 978-83-940830-0-7. — S. 99–106. — Bibliogr. s. 106, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Wielokryterialna ocena projektów modernizacji zakładu przemysłowego – studium przypadku / Multi-criteria appraisal of the industrial plant modernization projects – a case study // Inżynieria Morska i Geotechnika ; ISSN 0867-4299. — 2013 R. 34 nr 5, s. 385–388. — Bibliogr. s. 388

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wpływ warunków pogodowych na łańcuch dostaw materiałów budowlanych w aspekcie jakości konstrukcji : studium przypadkuA weather conditions' influence on a supply chain of construction materials in an aspect of the quality of construction : a study case / Zygmunt ORŁOWSKI, Marcin Orłowski // W: Analizy problemów statyki i dynamiki w mechanice : praktyczne analizy numeryczne złożonych zagadnień mechaniki konstrukcji budowlanych / pod red. Czesława Miedziałowskiego. — Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2014. — ISBN: 978-83-62582-62-4. — S. 21–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz., Abstr.. — Z. Orłowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: supply chain, weather risk, readymix concrete

19
 • Wybrane problemy renowacji konstrukcji drewnianych w obiektach zabytkowych – studium przypadkówSelected problems of renovation construction wood in historic buildings – case studies / Marcin Orłowski, Zygmunt ORŁOWSKI // W: Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną, T. XII / red. nauk. Wojciech Skowroński. — Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2013. — (Seria: Monografia / Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa ; nr 9). — ISBN: 978-83-924512-7-3. — S. 218–-225. — Bibliogr. s. 225

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw betonu towarowegoRisk management of readymix concrete supply chain / ORŁOWSKI Zygmunt, Orłowski Marcin // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 8178–8186. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 8185–8186, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych