Wykaz publikacji wybranego autora

Dawid Mrocheń, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji GórniczejOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
  • Distribution of tilts within single blocs of observation line in mining areas / Dawid MROCHEŃ // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 6 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Moniki Hardygóry, Joanny Bac-Bronowicz i Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-942205-7-0. — S. 50–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr.

  • keywords: deformation of the ground surface, measurement base, tilts

2
  • Modelowanie dynamicznej niecki obniżeniowej z uwzględnieniem zmienności parametrów : [abstrakt][Modeling of dynamic subsidence trough taking into account the variability of the parameters : abstract] / Dawid MROCHEŃ // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : XI konferencja naukowo-techniczna organizowana pod patronatem Ministra Energii oraz Głównego Geologa Kraju : 19–21 października 2016, Ustroń. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 24

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Modelowanie niepełnych niecek obniżeniowychModelling of incomplete subsidence throughs / Dawid MROCHEŃ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2017 nr 7, s. 18–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: eksploatacja podziemna, parametry teorii Knothego, niepełna niecka obniżeniowa, obrzeże eksploatacyjne

4
  • Rozkład nachyleń w obrębie pojedynczych boków linii obserwacyjnej na terenach górniczych[Distribution of tilts within an individual sides of measurement line of mining area] / Dawid MROCHEŃ // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 76–77. — Bibliogr. s. 77

  • słowa kluczowe: deformacje powierzchni terenu, baza pomiarowa, nachylenia

5
  • Zmiany długości w obrębie pojedynczego boku linii obserwacyjnej[Changes of lenght within single side of observation line] / Paweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ, Artur WÓJCIK // W: Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — Zbiór materiałów na podstawie referatów z konferencji "XIII Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych" : [Krynica Zdrój, 10–12 czerwca 2015]. — ISBN: 978-83-7464-847-9. — S. 165–171. — Bibliogr. s. 170–171

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych